Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatic protection systems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Operating algorithms of automatic power protection and regulation devices in compensated MV grids often must consider the effect of natural to-ground unbalance. The unbalance degree is determined primarily by the voltage defined by the difference between potentials of the grid’s neutral point and the ground. This voltage has a significant impact on the ground fault protection effectiveness and often limits the possibility of Petersen coils’ fine tuning in the ground fault compensation process. This paper presents results of an analysis of the operating conditions of an MV grid with a significant to-ground unbalance. In the practice of the operation of field grids with a large share of overhead lines, the method based on increasing the ground fault compensation detuning factor is often used. According to the authors, a better solution in this respect is the exact compensation while increasing the attenuation factor. By degrading the coil quality factor, the attenuation factor can be increased by up to four times of its natural value. This solution is also supported by the coil’s arc-suppression efficiency increase.
PL
Algorytmy działania urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i regulacyjnej w kompensowanych sieciach SN często muszą uwzględniać efekt doziemnej asymetrii naturalnej. Poziom takiej asymetrii określany jest przede wszystkim napięciem definiowanym różnicą potencjałów pomiędzy punktem neutralnym sieci a ziemią. Wartość tego napięcia ma znaczący wpływ na skuteczność działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych oraz ogranicza często możliwości dokładnego strojenia cewek Petersena w procesie kompensacji ziemnozwarciowej. W artykule przedstawiono wyniki analiz warunków pracy sieci SN o znacznej asymetrii doziemnej. W praktyce eksploatacyjnej w sieciach terenowych o dużym udziale linii napowietrznych często stosowana jest metoda polegająca na zwiększaniu wartości współczynnika rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej. Zdaniem autorów lepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest stoso- wanie kompensacji dokładnej przy równoczesnym zwiększeniu współczynnika tłumienia. Pogarszając dobroć dławika, można zwiększyć współczynnik tłumienia nawet czterokrotnie w stosunku do jego naturalnej wartości. Za takim rozwiązaniem przemawia również efektywność dławika w gaszeniu zwarć łukowych.
PL
W artykule przedstawiono budowę sprzętową oraz funkcjonalną różnych typów urządzeń automatyki zabezpieczeniowej. Dla zobrazowania Ich podstawowych właściwości wykonano testy funkcji nad-prądowej czasowo-zależnej i czasowo--niezależnej dla dwóch typów urządzeń automatyki zabezpieczeniowej z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu testowego ARTES. Dokonano również oceny podstawowych właściwości tych urządzeń.
EN
The paper presents hardware construction and operational principles of different types of power system protection devices. To illustrate the basic properties of these two types of protection devices, selected tests of the definite-time current function and inverse-time overcurrent function were performed using the ARTES system. The basic properties of these devices have also been assessed.
PL
W procesie projektowania coraz szerzej wykorzystywane są specjalistyczne programy komputerowe. Intensywnie doskonalone oprogramowanie umożliwia wykonanie złożonych schematów, co znacznie skraca czas opracowania dokumentacji projektowej. W artykule przedstawiono charakterystyki wybranych aplikacji stosowanych do wspomagania projektowania obwodów automatyki zabezpieczeniowej stacji elektroenergetycznych. W głównej mierze przybliSono szereg praktycznych funkcji nowoczesnego programu EPLAN Electric P8 oraz przedstawiono zakres jego wykorzystania w pracach projektowych.
EN
In the designing process specialist computer programs are widely used. The intensively developing software allows creating complicated schematic diagrams, thus significantly decreasing the time for preparation of the project documentation. This paper presents a desriptions of the selected CAD programs used to aid the designing process of the automatic protection systems of the substations. A detailed description of the capabilities of hight-tec program EPLAN Electric P8 is given.
PL
Zaprezentowano ocenę zagrożeń udarowych na terenie stacji elektroenergetycznej, podstawowe zasady ochrony przed przepięciami oraz zasady doboru urządzeń ograniczających przepięcia.
EN
The paper presents assessment of electric shock hazards at electric power station, principles of overvoltage protection and selection of equipment for reducing of overvoltages.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.