Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  family house
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W publikacji przedstawiono wyniki analizy ilości zużywanego gazu ziemnego oraz kosztów związanych podgrzaniem wody technologicznej oraz użytkowej w budynku jednorodzinnym, w sezonie grzewczym 2015/2016. Stwierdzono, że w analizowanym sezonie grzewczym zużyto łącznie 1488 m3 a najwyższe średniodobowe zużycie gazu było w styczniu, natomiast najniższe w październiku i w kwietniu. Łączne koszty zużycia gazu zimnego do celów podgrzania wody technologicznej oraz użytkowej w analizowanym sezonie grzewczym wyniosły 3040 PLN.
EN
The publication presents the results of analysis of the amount of gas consumed and variable costs of heating the process water and in a building detached in the heating season 2015/2016. It was found that the analyzed heating season total of 1488 m3 were used. During the heating season the highest average daily gas consumption was in January, and the lowest in October and in April. The total cost of the cold gas consumption for heating the process water and usable in the analyzed heating season amounted to 3040 PLN.
PL
W artykule porównano dwie technologie produkcji kanałów instalacji wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym. W projekcie wykonawczym określono strumień powietrza wentylacyjnego, dobrano niezbędne urządzenia i przewody. Bazując na tym projekcie, założono wykonanie instalacji z przewodów o przekroju kołowym, a następnie z przewodów o przekroju prostokątnym, prowadzących taki sam strumień powietrza przy takich samych oporach instalacji. Przewody porównano pod względem stopnia skomplikowania produkcji, wagi, montażu i zastosowania oraz ceny. Stwierdzono, że tańsze inwestycyjnie będzie wykorzystanie kanałów o przekroju kołowym. Przewody takie można łatwiej i szybciej zamontować ze względu na ich mniejszą wagę, mają też mniejszą powierzchnię, przez co można zastosować mniej materiału izolacyjnego. Elementy instalacji w technologii prostokątnej są droższe z racji bardziej złożonego procesu produkcji.
EN
The article compares two technologies of mechanical ventilation channels in a single family house. At the outset was made an executive project. There was specified air flow ventilation, matched the necessary equipment and channels. At the first time there was made an installation on circular air ducts then installation on rectangular profile. Both types of technologies was carrying the same amount of air flow and resistance. There was compared circular and rectangular channels in terms of: production, weight, montage and prices. It was found that less expensive was technology based on circular shapes. Those air ducts can be easier and faster to montage because they have less weight, smaller surface area and need less isolation materials. In the other hand rectangular components are more expensive because of more complicated production process.
EN
The content of the article is elaboration of tabular analysis of heat pump “outdoor air-water“ in heating and domestic hot water system in family house. The object of analysis is comparison of conventional system with using gas boiler or electric boiler and application of heat pump “outdoor air-water“. The part of analysis is energy performance of renewable energy source application as well as financial balance of savings in relation to conventional heat sources and pay-back period of investment in heat pump. Pay-back periods are determined for given boundary conditions and they were considered with rise in the price of energy too.
PL
Tematem artykułu jest analiza zastosowania pompy ciepła powietrze-woda do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym. Przedmiotem analizy jest porównanie konwencjonalnego systemu z wykorzystaniem kotła gazowego lub elektrycznego i niekonwencjonalnego z zastosowaniem pompy ciepła powietrze-woda. Częścią przedstawionej analizy jest wyznaczenie energetycznych i ekonomicznych korzyści z zastosowania odnawialnych źródeł energii w stosunku do źródeł konwencjonalnych oraz okresu zwrotu nakładów poniesionych na tego typu inwestycję. Okres amortyzacji ustalono dla podanych warunków brzegowych z uwzględnione z wzrostem cen energii.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) dla różnych działań modernizacyjnych oraz stref klimatycznych na przykładowym domu jednorodzinnym. Na podstawie wyników można stwierdzić, że zastąpienie kotła węglowego jako źródła ogrzewania kotłem opalanym biomasą, powoduje obniżenie EP o 61,84%-64,72%, w zależności ad strefy klimatycznej. Redukcja współczynnika przenikania ciepła dla poszczególnych przegród budowlanych umożliwia spadek EP dla rozpatrywanego budynku od 18,7% do 32,54% w zależności od strefy klimatycznej. Podane rozwiązania umożliwią prawidłowe dobranie odpowiednich działań modernizacyjnych w zależności od istniejącego rozwiązania technologicznego.
EN
This article presents results of the simulation of coefficient of annual demand for non-renewable primary energy (EP) for various modernization actions and different climate zones. Simulations were performed for example a family house. Based on the results it might be concluded that substitution of coal boiler as heating source by biomass boiler reduces EP about 61,84%-64,72 depending on climate zone.
PL
Zużycie energii w światowej gospodarce staje się coraz większe. W Polsce zapotrzebowanie na energię rośnie wraz z rozwojem gospodarczym kraju. Dane oraz szacunki dostępne w literaturze mówią wyraźnie, że w 2020 roku zapotrzebowanie na energię całkowitą na całym świecie będzie około 4,5 razy większe w stosunku do roku 1960. Dalsze prognozy zapotrzebowania są równie niepokojące i wynoszą ponad 6 razy więcej w roku 2050 w stosunku do roku 1960. Pojawia się pytanie, czy istnieją tak rozbudowane systemy, by zapewnić nam wystarczającą ilość energii. Pojawia się tu alternatywa, którą są odnawialne źródła energii. Ze względu na trend panujący na świecie, stosowanie urządzeń wykorzystujących energię odnawialną zyskało duże zainteresowanie. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo - energetycznym świata, przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska, poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód, oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów oraz zmniejszenie emisji CO2. W związku z tym wspieranie rozwoju tych źródeł, staje się coraz poważniejszym wyzwaniem dla niemalże wszystkich państw świata. "Biała Księga Unii Europejskiej" z 1998 roku i dyrektywy ustanowione dla 15 państw członkowskich zalecają zwiększenie udziału energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii do poziomu 12% w 2010 roku oraz ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 8% w porównaniu z poziomem z 1999 roku.
EN
The aim of this paper is analysis of worthwhile usage devices using renewable energy sources compared to condensing heat source with boiler fittings and supporting devices. The range of this analysis contains comparing capital and operation costs of different kind of boiler houses. The analysis was made on the example of average-sized detached family house, localized in Warsaw. The first part shows construction, the matching method and vacuum collectors operating rules. The next paragraph shows construction and the example of calculations concerning matching each heat pump. Introduced different types of compression heat pumps: water - air, water - water (vertical open loop), water - brine (horizontal and vertical closed loop) and the direct expansion - water heat pump together with those Next, there is a comparison of central heating system with condensing gas boiler with the same system upgraded by sun collectors as also with heat pumps monovalent installation. Comparing concerns capital and operation costs in the period of 20 years. The last calculation is time of replacing coverage, which should be placed at the level of 10÷15 years for a good investment. In present thesis it has been assumed that usage of renewable energy sources will decrease the amount of yearly spendings. Calculations showed that all heat pumps are worthwhile investments. However, installing the sun collectors seemed to be unfortune idea, because the time of replacing coverage of such an investment is about 40 years what makes it two times longer than operating life of this installation. After the exact installation analysis the best solution is the water - brine heat pump with horizontal closed loop. Considering the 20 years period of the boiler Mouse working, during last 11 years installation generates net profits. After 15 years of usage of this system, the owner earns 35 267 zl. Establishing that the detached family house is designed for a period of at least 50 years, we must also calculate the costs of exchanging the equipment, which operating life is about 20 years. Taking into consideration the costs of those exchanging, there is a calculation showing heat pump profits over the condensing gas boiler. After that period we can see how profitable the investment into heat pump is. 123 932 zł, because his is the total amount of money that owner saves during 40 years. This is the sum which saving is worth to consider. It is also necessary to pay attention to the other heat pumps, which bring a little smaller savings. Mostly I want to pay attention to heat pump with vertical closed loop. The time of replacing coverage for this installation is also about 10 years, but it may occur that for the small lot area it will be the best solution. The heat pump is a really good alternative source for a conventional boiler houses, especially to traditional ones. Heat pumps also take care about the natural environment and still satisfy the requirements of high tech heating sources.
6
PL
W artykule przedstawiono analizę skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej w budynkach wieloorodzinnych niskich i wysokich. Analiza oparta została na pomiarach stężenia zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego jakimi są tlenek węgla, dwutlenek węgla i para wodna. Zastosowanie nowoczesnej,szczelnej stolarki okiennej w znaczącym stopniu ogranicza strumień powietrza zewnętrznego, co powoduje konieczność zapewnienia innych dróg doprowadzenia powietrza do pomieszczeń mieszkalnych.
EN
The paper presents the efficiency analysis of natural ventilation systems in multi-family low and medium-high houses. The analysis in based on measurements of internal air pollutants such as carbon monoxide, carbon dioxide and water vapour. Application of modern tight window frames considerably limits the external air flux. Therefore alternative ways of air supply into the inhabited rooms should be ensured.
7
Content available remote Trzy domy w jednym mieście (1906, 1936, 1996)
8
Content available remote Mieszkać inaczej
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.