Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Known and used methods of reinforcing the load-bearing capacity of gates in the zone of crossing between longwall and gate are presented in the article. Characteristic features of equipment (special support unit), used in this zone are discussed. A new design of a special support, eliminating basic disadvantages of present solutions, are proposed.
PL
W artykule przestawiono znane i stosowane sposoby wzmacniania nośności obudowy chodników przyścianowych w strefie skrzyżowania ściany z chodnikiem. Omówiono charakterystyczne cechy urządzeń (sekcji obudowy specjalnej) stosowanych w tym rejonie. Zaproponowano nową konstrukcję obudowy specjalnej eliminującą podstawowe wady dotychczasowych rozwiązań. (Mechanizacja wzmacniania obudowy chodników przyścianowych w strefie wlotu ściany)
PL
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jedyną rolą ogrodzenia jest fizyczne, materialne wyznaczenie granicy gruntu czy własności. Jednak nie jest ot jedyna funkcja jaką te elementy małej architektury mają do spełnienia.
PL
Artykuł opisuje wyniki badań możliwości zastosowania technologii RFID do identyfikacji osób z wykorzystaniem nowoczesnych, pasywnych znaczników RFID z układem Impinj Monza R6. Omówiono przebieg badań dynamicznych, w trakcie których znaczniki umieszczane były w różnych miejscach na ciele człowieka, w celu sprawdzenia możliwości ich zainstalowania np. w formie karty, biletu, czy identyfikatora. Uzyskane wyniki porównano z wynikami testów przeprowadzonych z wykorzystaniem poprzednich generacji pasywnych znaczników RFID (Impinj, Raflatec oraz UPM) oraz różnych zestawów anten oraz czytników.
EN
The aim of the study was to determine the suitability of passive RFID system operating in the UHF band to automatically identify people. Research conducted in the measuring system simulating office environment included the verification of the reading effectiveness of selected transponders of different geometric shapes, equipped with widely used Monza 4 chips and the latest generation of Monza R6 chips. Test scenarios included the placement of the markers, like identifiers in the form of plastic cards, in the typical places on human body - in front and back pockets and chest (for the identifier in the form of pendant). Situation with the helmet equipped in the RFID tag was also examined. The test results clearly showed the superiority of the transponder systems of Monza R6, which reading performance, even for the registration of the groups of people, was close to one hundred percent. The achieved results allows to create in the future an effective solution for automatic people identification based on the radio system working in UHF frequency.
PL
Głównym celem i osiągnięciem tej pracy jest zaprojektowanie i zintegrowanie napędu bramy inteligentnego budynku z instalacją automatyki budynku. Opracowano ponadto stanowisko badawcze, które pozwala na zbadanie różnych opcji sterowania napędem bramowym.
EN
The main purpose and achievements of this work is to design and integrate gate drive with the intelligent building installation based on the selected automation and control electronics building integration. Thanks to the project, one can easily get a lot of options to control a gate.
5
Content available remote Game of associations: the shape of a tall building
EN
Tall buildings, which refer to spiral, pyramid or obelisk shapes, or the shape of a gate or triumphal arch, may resemble old buildings of symbolic importance. Tall buildings that relate to these shapes and forms and are associated with them are still being designed. The relatively easy recognition of these building shapes is used to create distinctive large-scale landmarks.
PL
Wieżowce, które nawiązują do kształtu spiralnego, piramidalnego, formy obelisku oraz do kształtu bramy lub łuku triumfalnego, mogą przypominać dawne budowle o znaczeniu symbolicznym. Wciąż projektowane są wieżowce, które nawiązują do wspomnianych kształtów i form i które są z nimi kojarzone. Stosunkowo łatwa rozpoznawalność, jaka cechuje omawiane kształty budowli, wykorzystywana jest do tworzenia charakterystycznych znaków o wielkiej skali.
7
Content available remote Drogowe środki ograniczania prędkości
PL
Nadmierna prędkość pojazdów jest jednym z głównych źródeł zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule omówiono najważniejsze zagadnienia związane z przekraczaniem dopuszczalnych prędkości przez pojazdy samochodowe. Stosowane w praktyce środki uspokojenia ruchu oraz odpowiednie działania systemowe skutecznie wymuszają ograniczanie prędkości i redukują nadmierny ruch pojazdów w obszarach zabudowanych. Działania na rzecz ograniczania nadmiernej prędkości powinny być wspomagane poprzez stosowanie systemów do automatycznej kontroli prędkości pojazdów.
EN
Excessive speed of vehicles is one of the main sources of threat of road traffic safety. In the paper have been presented most important problems connected with exceeding admissible speeds by vehicles. Installations for limiting speed used in practice and suitable system approach efficiently extort speed limit and reduce excessive traffic of vehicles in built-up areas. Activities for limiting excessive speeds should be supported by the usage of systems for automatic inspection of vehicles speed.
8
Content available remote Symulacja procesu wtryskiwania poliamidu 6.6
PL
W pracy zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych procesu wtryskiwania tworzywa polimerowego PA6.6+50WS. Analizowano rozkład ciśnienia, temperatury w gnieździe formy, a także poziom skurczu i odkształceń wy-praski, przy użyciu programu symulacyjnego Cadmould. Celem badań było określenie wpływu średnicy przewężki, prędkości wtryskiwania i temperatury formy na jakość wyprasek.
EN
Numerical simulation of injection molding of PA 6.6+50GF is presented in the paper. Pressure loss, temperature, shrinkage and deformation distribution in the injection mold were determined with the usage of the Cadmould simulation software. An influence of gate diameter, injection moulding velocity and mold temperature on quality of moulded parts was determined.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane etapy realizacji procesu optymalizacji konstrukcji. Wykorzystano do tego celu system komputerowy I-DEAS, za pomocą którego zbudowano model bryłowy urządzenia bramowego o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) 3,5 tony. Obliczenia przeprowadzono Metodą Elementów Skończonych (MES). Z przeprowadzonej analizy wytrzymałościowej wynika, że wystąpiło przekroczenie dopuszczalnej granicy naprężeń. Na drodze optymalizacji zwiększono grubości ścianek ramy uchylnej o 1 mm oraz wprowadzono pewne zmiany.
EN
Selected stages of realization of construction optimization process are presented in the article. To optimize the construction the computer system I-DEAS was used. By means of it a solid model of gate device of permissible total mass 3,5 ton was built. The calculations were carried out using the Finite Element Method (FEM). The carried out strength analysis showed that the permissible stress limit has been exceeded. To improve the tested construction the thickness of loading frame walls was increased by 1 mm. To optimize the whole construction some other changes were also introduced.
PL
Artykuł jest kontynuacją projektu instalacji elektrycznej w budynku jednorodzinnym, który zostal opublikowany w specjalnym zeszycie "e.projekty", wydanym w styczniu 2004 r. przez Dom Wydawniczy MEDIUM.
11
Content available remote Europejska normalizacja zamków, okuć budowlanych i elementów otworowych
PL
Przedstawiono wykaz norm europejskich dotyczących zamków i okuć budowlanych, okien i drzwi, bram, żaluzji i zasłon.
12
Content available remote Normalizacja budowlanych elementów otworowych oraz okuć w UE i w Polsce
PL
W artykule omówiono prace normalizacyjne prowadzone obecnie przez CEN oraz przedstawiono dane o ustaniowionych już normach EC i ich krajowych odpowiednikach.
13
Content available remote Napędy mechaniczne do bram, drzwi, krat i żaluzji
EN
Tomasz Opania is the author of a project and a builder of three sculptures situated at tollbooths in Milicz - Lower Silesia voiewodeship. The realization is a result of a Polish-wide contest organized by the City Culture Centre, represented by director G. Kreska, on demand of the City Office in Milicz-represented by W. Wall, a town clerk. The contest jury, having viewed presented project proposals, accorded first prize to artist sculptor Waldemar Szmatula and second prize together with realization to sculptor Tomasz Opania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.