Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents result of an empirical study in which presence of values among workers of two mining squads characterized by different level of work performance has been compared. Values have been measured by two scales: Mining Values Scale (MVS) and Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). The squad with higher performance had significantly higher level of five out of nine values measured by (MVS); while none of the values measured by OCAI have been differentiating the squads with a statistical significance. The results suggest that Managing by Values (MBV) model for a mining corporation should rather be based on values specific for the mining industry rather than general management value set proposed by OCAI. Research results suggest also an association between presence of certain values and work satisfaction among workers.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań obecnego poziomu wartości pracy górniczej i występujących w nim różnic dla dwóch oddziałów wydobywczych o podobnej charakterystyce geologicznej, jednak odmiennej efektywności pracy. W tym celu wykorzystano dwa rodzaje wskaźników badania wartości: wartości pracy w zakładzie górniczym oraz badanie klimatu i kultury organizacyjnej. Pięć z dziewięciu analizowanych wartości w istotny sposób różnicuje oddziały i jest wyższa w oddziale o większej wydajności pracy. Pomiędzy oddziałami nie występują natomiast różnice poziomu wartości klasycznie wykorzystywanych w zarządzaniu. Wyniki te sugerują, że funkcjonowanie oddziału wydobywczego może mieć istotny związek z obecnością wartości specyficznych dla górnictwa, które to mogą znacząco wpływać na jakość wykonywanej pracy. Ponadto, obecność wartości na oddziale ma pozytywny związek z zadowoleniem górników z ich własnej pracy i z poczuciem, że współpracownicy sprawnie realizują swoje zadania.
PL
Badanie, na podstawie analiz treści pochodzących z 13 ustrukturyzowanych wywiadów indywidualnych z pracownikami niższego, średniego i wyższego szczebla dozoru zakładu górniczego, prezentuje model wartości specyficznych dla przedsiębiorstwa wydobywczego. Według modelu, pracę górnika określają dwie wartości wyższego rzędu oraz pięć wartości instrumentalnych.
EN
The study, based on analysis of content of 13 structured personal interviews with employees of the lower, middle and senior-level of supervisory staff of a mining company, presents a model of specific values for the mining company. According to the model, the work of a miner is determined by two values of the higher order, and five instrumental values.
PL
W artykule przedstawiono definicje efektywności i innowacyjności oraz znaczenie stosowania kryjących się pod nimi idei i zasad dla przedsiębiorstw funkcjonujących w otoczeniu ciągłych zmian i wyzwań. Omówiono również historię filozofii Lean, jej główne założenia oraz przykłady zastosowania, także w przemyśle wydobywczym, po czym skupiono się na prezentacji zastosowanego podejścia do implementacji metodologii Lean w ramach realizowanego projektu „Adaptacja i implementacja metodologii Lean w kopalniach rud miedzi”.
EN
This paper presents definitions of efficiency and innovation, and the importance of the ideas and principles covered by them for companies operating in an environment of constant changes and challenges. It also discusses the history of Lean's philosophy, its main assumptions and examples of application, including in the mining industry. However the paper focuses on the presentation of the approach to the implementation of Lean methodology within the project being realized on „Adaptation and implementation of Lean methodology in the copper ore mines”.
4
Content available remote Wpływ zarządzania przez wartości na efektywność przedsiębiorstwa górniczego
PL
Autorzy artykułu próbują odpowiedzieć na pytanie, jakie są kluczowe czynniki sukcesu determinujące sukces w kierowaniu przedsiębiorstwem górniczym. Autorzy analizują nowoczesne teorie zarządzania, odnosząc je do specyfiki branży wydobywczej, funkcjonującej w dobie dynamicznych zmian i rosnącej złożoności. W artykule podjęto próbę wykazania, że nowoczesne metody zarządzania, w tym przede wszystkim model zarządzania przez wartości, rozumiany jako zdefiniowanie najważniejszych celów istnienia firmy oraz określenie, jakie najważniejsze kluczowe wartości będą określały tożsamość firmy, mogą przyczynić się do jej trwałego rozwoju.
EN
The authors of the article try to answer the question, what are the key factors determining the success in mining enterprise management. The authors analyse modern management theories, relating them to the specificity of the extractive sector, functioning in conditions of dynamic changes and rising complexity. A trial was undertaken to point out that modern management methods, including first of all managing by values, understood as defining of the most important objectives of firm existence and determination, which most important key values will define the identity of the firm, can contribute to its stable development.
EN
Assuming that interest rate shocks are proportional to their values plus one, we prove in Theorem 1 the existence of and construct a portfolio Z[sup *] with the highest convexity in the class of portfolios that solve the immunization problem to meet the liability to pay C dollars K years from now. Z[sup *] appears to be a barbell strategy with two zero-coupon bonds with the shorest and the longest maturities. This intuitively clear result has been obtained here in a rigorous way by means of the K-T conditions. In addition, we show that our result is stricly related to the problem of maximization of the unanticipated rate of return on a portfolio solving the above immunization problem (Theorem 2). Two more results concerning the unanticipated return after K years are provided with proofs. An example illustrating the role of convexity in maximization of the unanticipated return is included. Despite the fact that there exists a pretty vast literature on bond portfolio strategies, the present paper offers a new methodological approach to this area (see Ingersoll, Skelton, Weil, 1978).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.