Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thyristor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This article presents a comparative study through analyses regarding a number of power electronics devices. Power Electronic devices have innovative contribution to control the electrical power operations with a degree of precision. The GTO normally are not equipped with amplifying gates. The Asymmetric GTOs are inherently equipped with fast recovery diodes across each GTO, for reverse operations based on the that reverse voltage capability is not required for GTOs operations. This also provide techno economic benefits high voltage, voltage drop and current ratings capability. It can sustain against, short and long-time overcurrent.
PL
W artykule przedstawiono analize porównawczą różnych elementów elektronicznych stosowanych w energoelektronice. Analizowano także wpływ właściwości tych elementów na prtacę urządzeń energetyki, takich jak np. sterowniki wysokonapięciowe FACTS.
PL
W artykule przestawiono wyniki badań stanów pracy przekształtnika tyrystorowego podwyższającego napięcie o kondensatorach przełączanych typu SCVM (Switched Capacitor Voltage Multiplier). Specyfika układu i zastosowanych elementów półprzewodnikowych determinuje wiele zjawisk związanych z przeciążeniem. Zjawiska te zostały przebadane symulacyjnie za pomocą programu MATLAB/SIMULINK, i poprzez przeprowadzenie eksperymentów na modelu małej skali. W celu wyeliminowania niepożądanych stanów przekształtnika tyrystorowego SCVM, związanych z przeciążeniem układu, zaproponowano realizację adaptacyjnego sterownika. W artykule omówiono koncepcję działania proponowanego układu sterowania i wyniki weryfikujące jego skuteczność.
EN
The paper presents research results of modes of operation of the thyristor-based DC-DC step-up Switched Capacitor Voltage Multiplier (SCVM). A method of operation of the converter as well as the specific semiconductor switches determine numerous of different operational modes in the overload condition. These modes of overload was investigated by simulation in MATLAB/SIMULINK and by small scale experiments. In order to avoid the dangerous operation in overload conditions of the thyristor-based SCVM a novel adaptive pulse generator is proposed. The paper presents the concept of the proposed generator as well as the results that confirm its effectiveness.
3
Content available remote Power Transmission from Offshore Wind Farms
EN
The future for wind power generation in Germany is offshore wind energy. The preferred concept for power transmission over long distances from the offshore wind farm to the mainland is the High Voltage Direct Current (HVDC) power transmission. In this paper a new transmission koncept based on HVDC is presented.
PL
W opracowaniu przedstawiono zasadę działania i budowę trójfazowego zasilacza przeznaczonego do zasilania elementów grzejnych podczas badania procesów fizykochemicznych zachodzących w czasie rozkładu bezpłomieniowego (tlenia), żarzenia i spalania różnych produktów i substancji. Konstrukcja zasilacza pozwala na równoczesne sterowanie napięciem wyjściowym lub mocą w trzech fazach (kanałach) z możliwością kalibracji w każdym kanale. Zasilacz wyposażony jest w sekwencyjny układ odczytu wartości zadanej oraz napięć (mocy) w poszczególnych fazach oraz układ alarmu.
EN
The paper presents the principle of operation and construction of three-phase AC power supply intended for the heating elements when examining the physicochemical processes occurring during decomposition of flameless (smoldering), the filament and burning of various products and substances. The power pack design allows for simultaneous control of output voltage or power in three phases (channels) with the possibility of calibration of each channel. Power supply features a sequential read system setpoint and the voltage (power) in the different phases and alarm system.
PL
Artykuł przedstawia opracowany w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym niskomocowy tyrystorowy układ bocznikujący prądową cewkę wybijakową stosowaną w wyłącznikach średnich napięć, zastępujący stosowane układy elektromechaniczne.
EN
The article presents low power control circuit for driving shunt opening release of the circuit breakers designed in Tele and Radio Institute replacing electromechanical solutions used at present.
EN
The paper presents results of imaging internal defects in silicon-aluminum-molybdenum high-power thyristor structures. Different measuring techniques were used for imaging defects. Non-destructive investigation of structures was performed using scanning acoustic microscopy (SAM) and thermal wave methods (a photoacoustic method with harmonic excitation and an infrared method with induction heating). Destructive investigation was also performed for imaging a cross-section of areas with defects with the help of scanning electron microscopy (SEM). A comparison of images obtained using different measuring methods was presented.
PL
Artykuł prezentuje wyniki obrazowania defektów wewnętrznych w strukturach krzem-aluminium-molibden stosowanych do produkcji tyrystorów dużej mocy. Do obrazowania defektów wykorzystano różne techniki pomiarowe. Badania nieniszczące struktur przeprowadzono przy użyciu skaningowej mikroskopii akustycznej (SAM) oraz metod termofalowych (metody fotoakustycznej z pobudzeniem harmonicznym i metody termowizyjnej z grzaniem indukcyjnym). Wykonano również badania niszczące w celu zobrazowania za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) przekroju obszarów zawierających defekty. Przedstawiono porównanie obrazów otrzymanych różnymi metodami pomiarowymi.
PL
W artykule przedstawiono metodę łagodnego rozruchu dla silników indukcyjnych dużej mocy. Działanie układu oparte jest na dwóch etapach. Pierwszy etap jest fazą rozruchu częstotliwościowego, natomiast etap drugi jest fazą rozruchu napięciowego. W obydwu przypadkach zastosowano ten sam układ rozruchowy. Układ ten pierwotnie pracuje jako cyklokonwertor, następnie jako regulator prądu przemiennego. Zmiana topologii układu odbywa się przez odpowiednią sekwencję sygnałów sterujących pracą tyrystorów.
EN
The paper presents a method of soft starting for large-power induction motors. It is based on two-stage starting. The first stage is the variable frequency starting and the second stage is the variable voltage starting. For both the stages one solid state starter is used. The device works at first as the cycloconverter and next as the a.c. voltage or current regulator. The topology of the device is changed only by appropriate sequence of signals controlling the thyristors.
PL
Opisano nowy typ systemu napędu ścianowego przenośnika zgrzebłowego, w którym zastosowano silnik indukcyjny prądu zmiennego z bezpośrednim połączeniem oraz tyrystorowy rozrusznik elektryczny, podający zredukowane napięcie na stojan silnika. Przedstawiono wyniki badań przemysłowych tego napędu, przeprowadzonych w kopalni.
EN
A new type of the drive system of a longwali scraper belt conveyor provided with a directly connected a.c. induction motor and with a thyristor starter reducing voltage applied to the motor stator. Results of the industrial tests of that drive system carried out in a mine.
PL
W artykule przedstawiono nowatorską metodę sterowania nazwanego podsynchronicznym. Pokazano zasadę sterowania i wyniki badań na hamowaniu silników elektrycznych.
EN
This is an unique method of asynchronous motor rotational speed control, which author called subsynchronous control. The method is described and tests results are given in the paper.
EN
A thin - film floating junction solar cell that requires the deposition of alternating p and n layers has been recently introduced. A four-layer solar cell operates like a thyristor in which the triggering gate is substituted by photogenerated charge carries. In this paper an equivalent electrical circuit model of a four-layer structures is presented. Although the J-V characteristics are still thyristor-like, this thyristor-like solar cell gives an output PV power at any sun radiation intensity.
PL
W pracy omówiono budową, parametry oraz właściwości nowego łącznika energoelektronicznego o działaniu tyrystorowym MCT. Umożliwia on zarówno łatwe i szybkie załączanie, jak też wyłączanie obwodów mocy za pomocą różnobiegunowych impulsów napięciowych bramka - anoda.
EN
The semiconductor cell structure, parameters and switching behaviours of the MOS Controlled Thyristors (MCT) as a new power electronics switches are presented. Some experimental investigation and simulation results of the static and dynamic parameters and properties are also done.
15
Content available remote Metoda modelowania trójfazowych układów przekształtnikowych
PL
Przedstawiono, w sposób ogólny, zasady opisu działania i przebiegów wielkości elektrycznych przekształtników statycznych, za pomocą metody wiektorów przestrzennych. Sposób określania funkcji działania zaworów umożliwia opis odpowiadający naturze działania przekształtnika i uzyskanie wynikowych przebiegów odzwierciedlających charakter przebiegów w układzie rzeczywistym. Metoda umożliwia badanie stanów awaryjnych oraz niesymetrii w układach przekształtnikowych. Dla ilustracji prezentowanej metody podano przykłady opisu trójfazowych układów prostownikowych oraz przebiegi wybranych wielkości elektrycznych i elektromechanicznych dla różnych stanów pracy.
EN
The paper outlines the general approach to the problem of the principles of operation, and transients of electric variables, of electric static converters by means of space vectors. The method of outlining the operation of the thyristors enables the description of the converter which corresponds to the real operation of the system. The method enables the discussion of non-normal states and asymmetry in the converters. The illustrations attached show examplesof the description of three-phase converter system and selected electric and electromechanical transients at different operations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.