Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule dokonano przeglądu prac wykonanych przez członków Zespołu Hydrauliki i Pneumatyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w ramach programu „Bon na innowacje” dla firmy „Hydro-Metal Adam Gordziejczyk”. Obiektem prac była ładowarka teleskopowa z napędem hydraulicznym o udźwigu 1,5 T. Pierwsza część prac polegała na obliczeniach MES i poprawie sztywności konstrukcji ramy i wysięg­nika. Druga część prac polegała na zaprojektowaniu dwóch wersji układu hydraulicznego – ekonomicznej i zaawansowanej. Prace nad układem hydraulicznym podzielono na prace nad układem zasilania narzędzi, układem skrętu, układem chłodzenia i układem jazdy.
EN
The article reviews the work done by members of Hydraulics and Pneumatics team of Mechanical Department of Technical University of Gdansk within the framework of the program „Bon na innowacje” for the company „Hydro-Metal Adam Gordziejczyk”. The object of works was a telescopic loader with a hydraulic drive. The first part of the work included description of FEM simulation and improvement of frame and boom design. The second part of the work described the design process of two versions of the hydraulic system – economic and advanced. The work on the hydraulic system was divided into the power, steering, cooling and driving systems.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przebiegów ciśnień w pompie zębatej i wielotłoczkowej, przeprowadzonych z wykorzystaniem piezoelektrycznych czujników ciśnienia. Przedstawione wyniki są efektem realizowanych prac badawczo-rozwojowych na Politechnikach Gdańskiej [9] oraz Wrocławskiej [1–5].
EN
This article presents the results of research pressure pulsation in gear pump and axial piston unite. The research was conducted using a piezoelectric pressure sensors. The presented results are the effect of ongoing research and development in Technical University of Gdansk [9] and Wroclaw [1–5].
EN
A novel type of an axial, piston-driven high pressure hydraulic pump with variable capacity marks a significant improvement in the area of the hydraulic machinery design. Total discharge from hydrostatic forces eliminates a need for a servomechanism, thus simplifying operation, reducing weight and introducing the possibility of the pump displacement control by computer. PWK-type pumps, invented in the Gdansk University of Technology, offer high efficiency for pressure levels up to 55 MPa, ability to work self sucking even at high speed. However, the heart of the new invention, the commutation unit, creates harmful pressure peaks. Those peaks can be mitigated by the introduction of a compensation chamber with elastic walls. Owing to the dynamic character of events taking place in the pump, a need for computer simulation arouse in order to understand phenomena leading to the occurrence of pressure peaks and choose compensation chamber parameters accordingly. A CFD package alone would not be sufficient to reliably represent the interaction between the compensation chamber wall and the working fluid. This paper presents Fluid Structure Interaction approach comparing 3 different models: 2 simplified models of the pump and a full pump model.
PL
Nowa odmiana wysokociśnieniowej pompy tłokowej osiowej o zmiennej wydajności stanowi znaczący postęp w projektowaniu systemów napędu hydraulicznego. Całkowite odciążenie od sił hydrostatycznych pozwala wyeliminować serwomechanizm sterujący, upraszczając konstrukcje pompy, zmniejszając jej ciężar i pozwalając na komputerowe sterowanie wydajnością. Pompy typu PWK, wynalezione na Politechnice Gdańskiej, osiągają wysoką sprawność przy ciśnieniu sięgającym 55 MPa i są samossawne nawet przy wysokiej prędkości obrotowej. Mechanizm rozrządu krzywkowego, będący podstawa wynalazku, generuje jednak szkodliwe piki ciśnienia. W celu ich zredukowania zaproponowano zastosowanie komory kompensującej z elastycznymi ścianami. Ze względu na dynamiczny charakter zjawisk zachodzących podczas pracy pompy w celu przeanalizowania genezy pików ciśnienia i doboru właściwych parametrów konstrukcyjnych komory kompensacyjnej konieczne było przeprowadzenie symulacji komputerowej. Dostępne pakiety CFD nie były jednak w stanie odwzorować złożonych zależności między ściana komory kompensacyjnej a cieczą roboczą. Zaprezentowane w artykule podejście ukazuje oddziaływania miedzy cieczą a struktura pompy na przykładzie 3 różnych modeli: dwóch uproszczonych i pełnego modelu pompy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.