Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  płyta włóknisto-cementowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Nowoczesne systemy suchej zabudowy
2
Content available remote Badania starzeniowe płyt włóknisto-cementowych z użyciem komory starzeniowej
PL
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania komory starzeniowej do badania płyt włóknisto-cementowych. Badaniom poddano 3 rodzaje płyt włóknisto-cementowych poddanych procesowi starzenia w czasie 1010 godzin, przy natężeniu napromieniowania: 0,35 W/m2, temperaturze 65±3 °C, wilgotności 60%±5 RH. Przyjęto następujące cykle: 102 min światło, 18 min światło i nadeszczanie próbek. Zastosowano system filtrów: zewnętrzny i wewnętrzny BS. Otrzymano interesujące rezultaty badań, które pozwoliły zaobserwować zmiany zachodzące w mikrostrukturze badanych płyt pod wpływem wymienionych procesów.
EN
The article presents the proposal for the application of aging chamber. Three types of fibrous-cement boards were subjected to aging process to the tests for 1010 hours, at an irradiance of 0.35 W/m2, 65±3 °C. 60%±5 RH. The following cycles were accepted: 102 min light, 18 min light and then specimen deposition. A filter system was used: external and internal BS. Interesting results have been obtained, which have allowed us to observe the changes taking place in the microstructure of the plates under investigation due to the processes mentioned.
3
Content available remote Elewacje wentylowane na podkonstrukcji drewnianej
PL
W artykule przedstawiono elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych z zastoso-waniem podkonstrukcji drewnianej wraz ze sposobami ich montażu. Celem artykułu jest pokazanie zalet i wad dla elewacji z podkonstrukcją drewnianą, rozwiązań mocowań płyt, wraz z przedstawieniem podstawowych wymagań i parametrów.
EN
The article presents ventilated fiber cement panel facades set on timber substructures, along with the methods of their assembly. The aim of the article is to show the advantages and disadvantages of façades on timber substructures, panel fastening solutions, and the basic requirements and parameters.
PL
W artykule przedstawiono propozycję zastosowania do badania płyt włóknisto-cementowych nieniszczącą metodę emisji akustycznej. Badaniom poddano łącznie 4 serie materiałów włóknisto-cementowych oznaczonych literami A, AW, B i BW. Dwie serie A i B stanowiły losowo wybrane płyty dostępne na rynku budowlanym, które następnie poddano procesowi wypalenia w temperaturze 230°C – seria AW i BW. Uzyskano ciekawe rezultaty badań, które pozwoliły odróżnić proces niszczenia zawartych w materiale włókien od procesu niszczenia samej matrycy.
EN
This article show proposition of using acoustic emission as a non-destructive method for testing fiber-cement board. For testing was used four series of fiber-cement board marked A, AW, B, BW. Two series A and B was randomly selected from available board in market, which then were subjected to burn-out at 230°C – a series of AW and BW. Obtained interesting results of research which helps describe destruction process of fibers and cement matrix.
5
Content available remote Badania ultradźwiękowe płyt włóknisto-cementowych
PL
W artykule przedstawiona została możliwość lokalizacji delaminacji w płycie włóknisto-cementowej za pomocą specjalnie do tego celu skonstruowanego urządzenia wykorzystującego metodę ultradźwiękową i fale podłużne. Przeprowadzono badania na trzech rodzajach płyt. Stwierdzono, że proponowana metoda diagnostyczna umożliwia wykrywanie lokalnych nieciągłości, np. obszarów o obniżonej zwartości, czy delaminacji w płytach włóknisto-cementowych na obszarze średnicy wiązki metodą estymacji prędkości fali ultradźwiękowej. Zaletami metody są niewielkie wymiary urządzenia i krótki czas badania.
EN
This article presents the possibility of delamination location in the fiber-cement board using a specially-designed device operating on the principle of ultrasonic method and measuring of longitudinal waves velocity. Studies were carried out on three types of board. It was found that the proposed diagnostic method allows detection of local discontinuities, eg. the areas of reduced compactness, or delamination in fiber-cement boards in the area of the beam diameter by an estimation velocity of ultrasonic waves. The advantages of the method are: small dimensions of the device and short duration of the study.
6
Content available remote Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych na podkonstrukcji aluminiowej
PL
W artykule przedstawiono elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych z zastosowaniem podkonstrukcji aluminiowej wraz ze sposobami ich montażu. Jest to artykuł kontynuujący cykl publikacji poświęcony typom elewacji wentylowanych. Celem pracy jest pokazanie zalet i wad elewacji z podkonstrukcją aluminiową, rozwiązań mocowania płyt oraz podstawowych wymagań i parametrów.
EN
The article presents ventilated façades with fiber-cement boards using aluminum substructure along with methods of their assembly. This article is continuing a series of publications devoted to types of ventilated façades. The aim of the paper is to show the advantages and disadvantages for the façade of the aluminum substructure, solutions of fastening, basic requirements and parameters.
7
Content available remote Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych w ujęciu prawnym
PL
W artykule zaprezentowano rezultaty analizy formalno-prawnej i technicznej dotyczącej elewacji wentylowanych wykonywanych z wykorzystaniem płyt włóknisto-cementowych. Przedstawiono wymagania formalno-prawne i techniczne dotyczące takich konstrukcji.
EN
The article presents the results of formal, legal and technical analysis of ventilated facades produced with the use of fiber cement roofing sheets. This article presents the formal, legal and technical requirements for this type of structure.
8
Content available remote Minerit SP - płyty z hydroizolacją do pomieszczeń mokrych
9
Content available remote Nowoczesne wytwórnie płyt drewnocementowych
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.