Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cyclic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The development of industry and application of new production techniques could bring about extraordinary problems that have been neglected. One of these challenges in terms of soil mechanics is high frequency cyclic loading. Well constructed foundation may reduce this troublesome phenomenon but excluding it is usually uneconomic. In this paper, shakedown theory assumptions were studied. Cyclically loaded soils behave in various ways depending on the applied stress rate. Common cohesive soils in Poland, i.e., sandy-silty clays are problematic and understanding of their behaviour in various conditions is desired. In order to study repeated loading of this material, cyclic triaxial test were carried out. Cyclic loading tests were conducted also in one way compression. These methods in small strain regime allow permanent strain increment analysis with resilient response after numerous cycles. This behaviour was subsequently exploited in the study of shakedown theory. This paper contains some conclusions concerning the above-mentioned theory.
2
Content available remote Particularities of the cyclic A/D converters ENOB definition and measurement
EN
The paper is devoted to the methods of accurate assessment and analysis of the expected and actual effective number of bits (ENOB) of cyclic analog-to-digital converters. The equivalence of definition of ENOB in the IEEE Standard 1241-2000 and proposed in earlier author's works analytical definition formulated on the basis of distributions of the input signal and conversion errors. Indirect and direct methods of ENOB measurement are considered. The presented results can be used for a development of accurate methods of performance analysis and testing of the cyclic and other ADCs.
PL
Analizowano zmiany średniego podciśnienia P14 oraz jego wahania aP14 w rurociągu mlecznym, w dojarce przewodowej przy pracy sześciu aparatów udojowych, podłączanych do instalacji kolejno i średnie podciśnienie ssania pss w aparacie udojowym po wpuszczeniu zakłócenia (10 l normalnego powietrza, 10 l normalnego powietrza sprężonego do 2 at., 20 l normalnego powietrza sprężonego do 3,5 at.) do rurociągu mlecznego. Wykazano istotny wpływ wielkości amplitudy i kształtu zakłócenia oraz całkowitego zadanego strumienia cieczy z aparatów udojowych Qmr w pierwszym cyklu pulsacji po wprowadzeniu zakłócenia (powietrza) do rurociągu mlecznego i w trzech następnych cyklach pulsacji po wprowadzeniu ww. zakłócenia na spadek podciśnienia P14 oraz na jego amplitudę wahań aP14 w strefie pracujących aparatów (w rurociągu mlecznym). Średnie podciśnienie ssania pss w aparacie udojowym jest również istotnie zależne od ww. warunków.
EN
The research involved the analysis of changes in average negative pressure P14 and its fluctuations aP14 in a milk pipeline of a milking machine during work of six milking apparatuses (each of them was connected to the installation in turn). The other analysed parameter was average negative pressure of suction pss in milking apparatus after letting a disturbance into the milk pipeline (10 l of normal air, 10 l of normal air compressed to 2 atm, 20 l of normal air compressed to 3.5 atm). The research has proven considerable impact of amplitude size and disturbance shape and total preset stream of liquid from milking apparatuses Qmr during the first pulsation cycle after letting the disturbance (air) into the milk pipeline and during the next three pulsation cycles after letting in the abovementioned disturbance on the drop of negative pressure P14 and on its fluctuation amplitude aP14 in the zone of working apparatuses (in a milk pipeline). Average negative pressure of suction pss in a milking apparatus is also significantly dependent on the above-mentioned conditions.
PL
Tematyka artykułu nawiązuje do specyfiki spalania paliw stałych w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną (CWF). O przebiegu spalania węgla w komorze paleniskowej kotła z CWF decydują w głównej mierze trzy procesy: cykliczne spalanie ziaren węgla, fragmentacja termiczna paliwa oraz erozja ziaren węgla. Skupiono uwagę na określeniu współoddziaływania procesu fragmentacji i spalania cyklicznego ziaren węgla. Rozpad paliwa kształtuje bowiem skład frakcyjny węgla w palenisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną.
EN
The subject of the paper refers to specificity of solid fuels combustion in circulating fluidised bed (CFB). The three processes: the cyclic combustion of coal, the thermal fragmentation of fuel and the erosion of coal particles decide about combustion of coal in combustion chamber of CFB. In the work an attempt has been made to explain the co-operation the thermal fragmentation with the cyclic combustion of coal particles. The break-up of fuel forms the fractional composition of coal in circulating fluidised bed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.