Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emerytury pomostowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ubezpieczenia społeczne są mechanizmem chroniącym członków społeczeństwa na wypadek skutków niekorzystnych dla nich zdarzeń losowych. Powszechny system ubezpieczeń społecznych w Polsce obejmuje największą grupę ubezpieczonych, wśród których znajdują się marynarze. Artykuł przedstawia problematykę ubezpieczenia marynarzy w dwóch płaszczyznach. Jedną jest sfera podlegania ubezpieczeniom społecznym. Zwrócono uwagę na ich charakter, a więc istnienie obowiązku lub dobrowolności ubezpieczenia. Zagadnieniem istotnym są również regulacje wynikające z przepisów Unii Europejskiej w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w poszczególnych państwach członkowskich. Drugą jest sfera uprawnień do świadczeń emerytalnych. Podkreślono odrębność uregulowań wynikających ze szczególnych warunków pracy wykonywanej przez marynarzy, a przez to uprawniającej do emerytury pomostowej. W podsumowaniu przedstawionych w artykule podglądów i opisu stanu prawnego zawarto opinię o celowości podejmowania dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych, chroniących przed ryzykiem niemożności zarobkowania ze względu na wiek czy niezdolność do pracy ze względu na stan zdrowia.
EN
The social insurance is a mechanism protects members of the people against of adverse effects of random events for them. Public social insurance system in Poland includes the largest group of insured persons, among which are the seafarers. The article presents the issues security of seafarers in two planes. One sphere is exposure to insurance. Brought to the attention to their nature, and hence the existence of an obligation or a voluntary insurance. A very important thing are the regulations of the European Union in the coordination of social security systems in the Member States. The second is the sphere of entitlement to the pension benefits. Emphasized individuality regulations arising from the specific conditions of the seafarer's work, thereby empowering for early retirement. The summary, the article presents previews and description of the legal status. The paper contains an opinion on the advisability of making voluntary pension insurance to protect against the risk of the inability of earning due to age or inability to work due to health condition.
3
Content available remote Emerytury pomostowe dla pracowników zakładów górnictwa skalnego
PL
W referacie przedstawiono na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych zasady przyznawania tego świadczenia. Omówiono zasady oceny wydatku energetycznego oraz obciążenia układu mięśniowo szkieletowego (OWAS), które są podstawą dla konkretnych stanowisk pracy znajdujących się w załącznikach do ustawy. Przedstawiono przykład obliczenia wydatku energetycznego oraz obciążenia układu kostno stawowego dla stanowiska górnik skalnik.
EN
The paper presents, under the Act of 19 December 2008, the new vision of rules for granting of pensions. Discusses the principles for assessment of energy expenditure and the burden of musculoskeletal disorders (OWAS), which are the basis to comparison with the specific jobs figuring in the Annexes to the Act. There is an example of calculating energy expenditure and the burden of bone and joint for the rock miner workstation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.