Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bezspoinowy system ociepleń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono wyniki badań zmiany wytrzymałości na rozrywanie prostopadle do powierzchni (metodą pull-off) tradycyjnych systemów ETICS. Oceniono przydatność metody badawczej z zastosowaniem przyspieszonego starzenia w długoterminowej ocenie parametrów użytkowych systemu. Zwrócono uwagę na konieczność wykonywania badań długoterminowych w celu oszacowania trwałości systemu.
EN
The article discusses the results of tensile strength of traditional ETICS using the pull-off method. The usefulness of the method with accelerated ageing in determination of system performance was evaluated. Attention is also drawn to the need of performing long-term tests for system durability evaluation.
PL
W artykule omówiono wyniki badań wpływu sposobu ułożenia tkanin szklanych na wytrzymałość warstwy zbrojonej w BSO. Określono wytrzymałość, siły niszczące i odkształcenia dwóch rodzajów siatek oraz warstwy zbrojonej. Zbadano zależność cech wytrzymałościowych kompozytów złożonych z zaprawy cementowej i zbrojenia szklanego od liczby warstw tkaniny szklanej oraz kierunku jej ułożenia.
EN
The results of laboratory tests concerning the effect of the glass fibre fabric on the strength characteristics of reinforcing layer in External Thermal Insulation Composite Systems are presented and discussed in the paper. The tensile strength, destructive force and deformation for two types of fabric and two types of reinforcing layer were tested.
3
Content available remote Durability model of jointless insulation systems (JLIS) of external partitions
EN
The paper presents durability model of jointless insulation systems (JLIS), which uses styrofoam. A model is based on changes of diffusion coefficient which was investigated during accelerated ageing process in research cabin.
PL
W artykule przedstawiono model trwałości bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO) z warstwą izolacji wykonaną ze styropianu. Model trwałości został oparty na podstawie zmian współczynnika dyfuzji w trakcie badań w komorze starzeniowej.
4
Content available remote Kotwienie tremoizolacji BSO na elewacjach
PL
Prężnie rozwijający się rynek bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) dysponuje bogatym asortymentem łączników. Różnorodność ich typów, nie zawsze czytelna symbolika w oznaczeniach, a także wielość rozwiązań uwarunkowanych przeznaczeniem i sposobami montażu mogą stwarzać kłopoty z optymalnym wyborem. Czym sie kierować, aby mieć pewność, że są to odpowiednie łączniki i jak je poprawnie zamontować?
5
Content available remote Wytrzymałościowe aspekty trwałości ocieplania budynków metodą bezspoinową
PL
W procesie realizacji ocieplania budynków metodą bezspoinową (BSO) popełniane są błędy, których skutkiem jest skrócenie jego trwałości. W artykule opisane są podstawowe wady wykonawcze, które powodują zmianę warunków pracy statyczno-wytrzymałościowej dla warstwowego układu ocieplenia, a w konsekwencji powstanie uszkodzeń. Są to zagadnienia mało doceniane przez uczestników procesu termo-modernizacji. Dotychczasowy brak kryteriów, w zakresie ilościowej analizy skutków wadliwego wykonawstwa, stwarza pole do subiektywnej oceny jakości ocieplenia, przez poszczególnych uczestników procesu termomodernizacji. W opracowywanych aktualnie warunkach technicznych wykonania i odbioru robót ociepleniowych systemem bezspoinowym powinny znaleźć się także kryteria dotyczące metod oceny stopnia jakości ocieplenia i dopuszczalnego zakresu wad wykonawczych.
EN
In the realization process of thermo-insulation of the buildings (BSO) errors are made that result in shortening thermo-insulation durability. The paper presents the basic defects in the execution of works, which cause change of working static-strength conditions for laminar system of protection from cold and thus causing defects. People involved in thermo-modernization process do not appreciate the importance of these problems. Until now there have been no criteria as far as quantitative analysis of construction defects is concerned. Thus, the particular members of the thermo-modernization process evaluate the quality of thermo-insulation very subjectively. In presently worked out technological conditions of realizing and accepting thermo-insulating works with exterior finishing systems there should be clear criteria about the methods of thermo-insulation quality assessment and acceptable range of construction faults.
6
Content available remote Systematyka wad wykonawczych ocieplania budynków metodą bezspoinową
PL
W trakcie wykonywania ocieplenia budynków metodą bezspoinową (B S O) popełniane są błędy, których skutkiem jest skrócenie jego trwałości. Publikacje z ostatnich lat wskazują, że to nie jest problem lokalny, ale też ogólnopolski. W tym artykule omówiono przykłady wad wykonawczych i ich wpływ na powstawanie i rozwój uszkodzeń w czasie. Analiza rodzajów powstających uszkodzeń wskazuje, że są one skutkiem zmiany schematu statycznego konstrukcji warstwowego ocieplenia, spowodowanej wadami wykonawczymi. W oparciu o te kryteria zaproponowano ich podział na wady czynne i bierne. Do wad czynnych można zaliczyć wszystkie te, które występują w płaszczyźnie styku izolacji termicznej z podłożem i generuj ą powstanie dodatkowych sił rozciągających w warstwach wierzchnich. Do wad biernych - wady wierzchniej warstwy klejowo-tynkarskiej.
EN
Several errors are committed during thermo-insulation of buildings with exterior finishing systems, their result being a shorter period of thermo-insulation duration. Recent publications show that it is not a local problem but Poland-wise one. The paper discusses examples of construction faults and the influence they have on formation and development of defects in time. The analysis of different kinds of defects shows that they are results of changing static construction scheme of the laminar thermo-insulation caused by construction faults. On the basis of these criteria these faults were divided into active and passive ones. The active ones include all these which appear in the plane of thermal insulation contact with plaster base and which generate additional tensile forces in the surface layers. The passive faults include defects in the surface gluing-plaster layer.
7
Content available remote Bezspoinowy system ociepleń – błędy przy wykonywaniu robót
PL
Omówiono problematykę związaną z docieplaniem budynków bezspoinowych systemem dociepleń (tzw. metoda lekka – mokra) ze szczególnym uwzględnieniem błędów popełnionych na poszczególnych etapach realizacji robót dociepleniowych, a także ich skutki, co przedstawiono na rysunkach.
9
Content available remote Nowa instrukcja wykonywania docieplenia metodą BSO
PL
Niniejszy artykuł powstał wyłącznie w oparciu o instrukcję BSO i zawiera wypis najbardziej interesujących, moim zdaniem, informacji przydatnych w wykonywaniu projektów, wykonawstwie i nadzorze budowlanym. Przedmiotem wspomnianej instrukcji jest technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynków, zwana bezspoinowym systemem ocieplania (BSO), dotycząca zarówno budynków istniejących jak i nowo wznoszonych.
10
Content available remote Nowa instrukcja ocieplania ścian bezspoinowymi systemami izolacji
PL
Przedmiotem analizowanej w artykule instrukcji jest technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynków, zwana bezspoinowym systemem ocieplania (BSO), odnosząca się zarówno do istniejących, jak i nowo wznoszonych budynków. Poddano charakterystyce: układ i zawartość nowej instrukcji, dokumentacje techniczną, technologię robót oraz ochronę cieplną i wilgotnościową.
11
Content available remote Lekka mokra po latach : wstęp do rachunku sumienia
PL
Czas płynie i trudno uwierzyć, że pierwsze instalacje dociepleń metodą „lekką mokrą”, zwaną obecnie Bezspoinowym Systemem Ociepleń (BSO), liczą sobie w Polsce już 30 lat. ówczesne realizacje były zaledwie zapowiedzią tego, co miało nastąpić później, po ponad 20 latach działań termomodernizacyjnych. Lata 90. to okres, w którym postęp technologiczny umożliwił gwałtowną poprawę jakości systemów BSO oraz znaczny wzrost liczby docieplonych budynków - w drugiej połowie lat 90. powierzchnie docieplanych w Polsce ścian zaczęto szacować już nie w tysiącach, ale w milionach m2.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.