Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production methods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Metody otrzymywania kwasu adypinowego o potencjalnym zastosowaniu przemysłowym
PL
Kwas adypinowy jest najważniejszym z dostępnych handlowo alifatycznych kwasów dwukarboksylowych. Otrzymuje się go przemysłowo z cykloheksanonu i/lub cykloheksanolu w wyniku utleniania kwasem azotowym(V). Jednym z produktów ubocznych procesu jest trudny w utylizacji tlenek azotu(I). Dokonano przeglądu literaturowego dotyczącego alternatywnych metod otrzymywania kwasu adypinowego, szczególnie tych o potencjalnym zastosowaniu przemysłowym.
EN
A review, with 73 refs., of processes for adipic acid prodn. by catalytic oxidn. of cyclohexane, cyclohexanol or cyclohexanone with O₂ and H₂O₂ or by oxidn. of biomass.
PL
W artykule przedstawiono zarys metod obliczeniowych i produkcyjnych stabilizatorów samochodowych. Nowoczesne rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne we współczesnych samochodach znajdują również odzwierciedlenie w konstrukcji i produkcji stabilizatorów. Prawidłowa konstrukcja i dobór parametrów mają wpływ na cechy wytrzymałościowe, ciężar, trwałość oraz niezawodność a także wybór właściwej metody produkcyjnej. Dobór technologii wytwarzania ma zasadniczy wpływ na jakość i trwałość stabilizatorów.
EN
The article outlines the calculation and production methods for stabilizer bars. Modern technological and structural solutions in contemporary cars are reflected also in the construction and manufacturing of stabilizer bars. A proper construction and the selection of parameters influence the strength properties, the weight, durability and reliability as well as the selection of an appropriate production method. The selection of the manufacturing process has a fundamental impact on the quality and durability of the stabilizer bars.
PL
Niespotykane własności fizyko-chemiczne nowych struktur węgla i jego odmian alotropowych spowodowały olbrzymie zainteresowanie ich produkcją na skalę techniczną. W artykule omówiono najważniejsze elektrotermiczne metody wytwarzania nowych odmian alotropowych węgla, takich jak: fulereny i nanorurki. Dokonano analizy stosowanych technologii oraz omówiono elektrotermiczne metody oczyszczania otrzymanych produktów.
EN
Unprecedented physico-chemical properties of new carbon structures and its allotropic forms have caused great interest in their production on a technical scale. The article describes the most important electrothermal production methods of new carbon allotropic forms, such as fullerens and nanotubes. The applicable technologies have been analyzed and electrothermal purification methods of obtained products have been described.
PL
Przedstawiono analizę praktykowanego systemu produkcji buraków cukrowych. Określono potrzebę i zasadność opracowania i stosowania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w Produkcji Buraków Cukrowych. Przedstawiono ogólne założenia Kodeksu i zakres tematyczny.
EN
Conclusions drawn from analysis of sugar beet production routines substantiate the need for implementing a code of good practice to this area of agriculture to improve its efficiency and effectiveness. The paper proposes the basic principles and scope of the Code.
PL
Przedstawiono opis różnych możliwości otrzymywania wodoru. Początkowo będzie on najprawdopodobniej produkowany z paliw kopalnych na drodze reformingu parą wodną, autotermicznego reformingu lub półspalania. Badania wskazują na możliwości produkcji wodoru za pomocą wymienionych procesów także z biomasy, metanolu, etanolu. Odrębną dziedzinę badań stanowią biologiczne procesy wytwarzania wodoru z różnego rodzaju materiałów organicznych lub z wody oraz rozkład wody za pomocą światła słonecznego w obecności syntetycznych katalizatorów. Z punktu widzenia konieczności ochrony atmosfery, wymienione sposoby produkcji wodoru muszą być różnie oceniane. Np. produkcja wodoru z paliw kopalnych prowadzi do emisji dwutlenku nie mniejszej niż w przypadku bezpośredniego spalania tych paliw. Inny powód do negatywnej oceny wynika z faktu, iż spalanie dużych ilości wodoru spowoduje emisję pary wodnej - znanego gazu cieplarnianego - do atmosfery. Zmieni to dotychczasowy stan, polegający na tym, iż koncentracja pary wodnej w atmosferze zależy od intensywności parowania wód oceanów. Z punktu widzenia obu kryteriów (emisja CO2 i H2O) bezpiecznym rozwiązaniem jest produkcja wodoru z biomasy.
EN
Various ways of hydrogen production were described. At the beginning hydrogen will probably be produced from fossil fuels by means of steam reforming, autothermal reforming or partial oxidation. As current laboratory investigations show, hydrogen can also be obtained from biomass, methanol or ethanol using the three processes. Biological processes of hydrogen generation from various organic materials or from water are subjects of separate research. Another option is water decomposition using solar energy and synthetic catalysts. From the point of view of atmosphere protection, some ways of hydrogen production has to be negatively evaluated. For example, hydrogen production from any fossil fuel results in the same amount of CO2 emission as in the case of direct combustion of the fossil fuel. Another reason of negative evaluation is that combustion of large amounts of hydrogen produces high emission into atmosphere of water vapor, which is greenhouse gas. So far, the atmospheric concentration of water vapor depends on the intensity of ocean water vaporization. The emission of water vapor from hydrogen combustion will definitely change the status quo ante. From the point of view of both emissions (CO2 and H2O) a safe solution is the production of hydrogen from biomass.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.