Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaburzenia wspólne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł opisuje przyczyny, skutki oraz propozycje minimalizacji skutków występowania napięć wałowych i prądów łożyskowych w dużych silnikach prądu stałego zasilanych z przekształtników tyrystorowych, stosowanych w maszynach wyciągowych.W pierwszej części przedstawiono podstawowe przyczyny występowania napięć wałowych oraz prądów łożyskowych w silnikach prądu stałego zasilanych z przekształtników tyrystorowych, stosowanych w maszynach wyciągowych. W dalszej części opisano sposoby pomiaru napięć wałowych oraz prądów łożyskowych wykorzystywanych przez autora artykułu, przedstawiono wady i zalety ww. metody. W artykule opisano przykład nieprawidłowego działania układu sterowania maszyny wyciągowej, spowodowanego występowaniem napięć wałowych. Przedstawiono jedną z metod minimalizacji skutków występowania napięć wałowych i prądów łożyskowych w łożyskach głównych maszyn wyciągowych, zapewniającą zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodność ww. układu. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów układów napędowych wykorzystujących kilka typów silników prądu stałego.
EN
This short document describes the causes, effects and proposals for minimizing the effects of shaft and bearing currents in large DC motors powered by thyristor converters used in hoisting machines. The article describes an incorrect operation of the winding machine control system caused by the occurrence of shaft voltages generated by the common mode (asymmetric). It presents one of the ways to minimize the effects of the occurrence of shaft voltages and bearing currents in the main bearings hoisting machines, providing increased safety and reliability of the system.
PL
Artykuł opisuje przyczyny, skutki oraz propozycje minimalizacji skutków występowania napięć wałowych i prądów łożyskowych w dużych silnikach prądu stałego zasilanych z przekształtników tyrystorowych stosowanych w maszynach wyciągowych. W pierwszej części przedstawiono podstawowe przyczyny występowania napięć wałowych oraz prądów łożyskowych w silnikach prądu stałego zasilanych z przekształtników tyrystorowych stosowanych w maszynach wyciągowych. W dalszej części opisano sposoby pomiaru napięć wałowych oraz prądów łożyskowych wykorzystywanych przez autora artykułu, przedstawiono wady i zalety ww. metody. W artykule opisano przykład nieprawidłowego działania układu sterowania maszyny wyciągowej spowodowanej występowaniem napięć wałowych. Przedstawiono jedną z metod minimalizacji skutków występowania napięć wałowych i prądów łożyskowych w łożyskach głównych maszyn wyciągowych, zapewniającą zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodność ww. układu. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów układów napędowych wykorzystujących kilka typów silników prądu stałego.
EN
This short document describes the causes, effects and proposals for minimizing the effects of shaft and bearing currents in large DC motors powered by thyristor converters used in hoisting machines. The article describes an incorrect operation of the winding machine control system caused by the occurrence of shaft voltages generated by the common mode (asymmetric). It presents one of the ways to minimize the effects of the occurrence of shaft voltages and bearing currents in the main bearings hoisting machines, providing increased safety and reliability of the system.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów dotyczące przenoszenia zaburzeń impulsowych przez przeciwszumowy transformator separacyjny. Wykonane analizy wskazują, że badany transformator skutecznie tłumi zaburzenia impulsowe typu SURGE i BURST (zaburzenia różnicowe i zaburzenia wspólne).
EN
In the paper the laboratory studies on the transformation of the differential and common mode impulse conducted disturbances by the Noise Protection Transformer are presented and discussed. The results of measurements confirmed that tested transformer effectively attenuates SURGE and BURST transients.
PL
W artykule zaprezentowano wektorową technikę modulacji, która przyczynia się do ograniczania napięcia zaburzeń wspólnych w trójpoziomowych falownikach napięcia o topologii kaskadowej. W związku z dużą liczbą dostępnych stanów dla falowników wielopoziomowych sterowanie przy pomocy klasycznych technik wektorowych może być skomplikowane. Proponowana technika modulacji charakteryzuje się dużą prostotą przy implementacji, z uwagi na możliwość zastosowania dostępnych modulatorów wektorowych.
EN
In the paper a low common mode voltage vector modulation technique for the three-level cascaded voltage source inverter is presented. The large number of available states for multilevel inverters can make implementation vector control strategies complicated. The proposed modulation technique is simple to implement due to ability to use available vector modulators.
EN
Surges due to flashes to and near a line, are one of the main causes of damage to equipment of the electrical and electronic systems within a structure. Simplified formulae are given for an approximated evaluation of the number of considered surges. The effectiveness of singlephase double screen isolation transformer in the attenuation of common mode transient voltage is investigated. Tests were performed with its ungrounded and grounded screens. It is shown that a not correct grounding of the transformer screen may eliminate the effect of protection.
PL
Przepięcia wywołane przez wyładowania piorunowe w sąsiedztwie linii są jedną z podstawowych przyczyn uszkodzeń urządzeń systemów elektrycznych i elektronicznych. Podano uproszczone zależności do wyznaczania liczby analizowanych udarów. Badano właściwości jednofazowego podwójnie ekranowanego izolacyjnego transformatora. Pomiary przeprowadzono ekranem uziemionym lub nieuziemionym. Wykazano, że nieprawidłowo uziemiony ekran transformatora może wyeliminować efekt ochrony.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań głębokości wnikania zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych generowanych przez czterokwadrantowy przemiennik częstotliwości sieć energetyczną niskich napięć. Badania zaburzeń przewodzonych w sieci lokalnej niskich napięć oraz badania impedancji toru zaburzeń wspólnych kabla energetycznego pokazały, że zaburzenia o istotnych dla kompatybilności elektromagnetycznej poziomach mogą docierać nawet do odległych punktów sieci.
EN
The results of investigations concerning the deepness of the penetration of the interferences generated by the four-quadrant frequency converter into the local low voltage electric grid have been presented in this paper. The interferences have spread over the large area and coupled by a common impedance they may cause improper work of the other equipment connected to the polluted grid.
PL
W pracy przedstawiono analizę rozpływu prądów zaburzeń wspólnych w układzie czterokwadrantowego napędu przekształtnikowego, która pozwoliła na identyfikację źródeł zaburzeń oraz określenie głównych modów oscylacyjnych prądów i dróg ich rozpływu. Na podstawie analizy rozpływu prądów zaburzeń wybrano odpowiednie miejsca zainstalowania oraz parametry elementów filtrów pasywnych (po stronie sieci i silnika).
EN
In this paper has been presented the analysis of the EMI (ElectroMagnetic Interference) current spreading over the four-quadrant drive system. The analysis allowed for the EMI source identification, determining of the main oscillation modes of the EMI currents and their paths. The proper place for installation and parameters of the elements of the passive filters (on the mains and motor side) has been selected on the basis of the EMI current flow.
PL
W pracy przedstawiono analizę warunków poprawnego działania filtru zaburzeń wspólnych zapewniającego dodatkowo sinusoidalne napięcia międzyfazowe w napędzie z dwu- i czterokwadrantowym przemiennikiem częstotliwości. Pokazano, że w układzie czterokwadrantowym można uzyskać jedynie częściową kompensację napięcia zaburzeń wspólnych, ze względu na tętnienia napięć szyn obwodu pośredniczącego prądu stałego względem punktu uziemienia.
EN
In the paper has been presented the analysis of the proper operation conditions of the filter with the sinusoidal output voltages in two- and four-quadrant frequency converter drives. It has been shown that in the four-quadrant converter drive only a partial compensation of the common mode voltage because of the pulsation of the DC-link bus voltages in reference to the grounding point can be obtained.
9
Content available remote Kompensacja napięcia zaburzeń na wyjściu wielopoziomowych falowników napięcia
PL
W pracy przedstawiono analizę dotyczącą warunków pracy elementów indukcyjnych stosowanych w pasywnym filtrze napięcia zaburzeń wspólnych (CM). Zaproponowano teoretyczną metodę analizy, umożliwiającą określenie najgorszego - z punktu widzenia możliwości nasycania się dławika - przypadku, przy którym prąd magnesujący osiąga maksymalną wartość. Wykorzystano w tym celu przebieg napięcia CM na wyjściu N-poziomowego falownika. Pozawala to na sformułowanie wymagań projektowych, dotyczących parametrów dławika.
EN
This paper presents an approach to the problem of a magnetic saturation of CM chokes that accompanies the method of passive compensation of a common mode (CM) voltage in an inverter drive system. The theoretical analysis and experimental results show that the problem with magnetic saturation becomes less important in multilevel inverter drives, thus permitting a reduction of size, weight and cost of inductive components of filters in such drives.
PL
W przedstawionym artykule analizowano rozpływ zaburzeń przewodzonych w warunkach pracy równoległej napędów przekształtnikowych. Opracowano symulacyjny model wysokoczęstotliwościowy układu napędowego, sterowanego przy wykorzystaniu modulacji PWM z twardą komutacją łączników. Przedstawione poniżej wyniki symulacyjne pozwoliły na określenie dróg rozpływu zaburzeń wspólnych (common mode CM) w systemie.
EN
In this paper the flow of conducted emission in a parallel connected inverter drives has been analyzed. The high frequency model of the system with hard switching Pulse Width Modulation has been developed. It has been presented the results of simulations that allow to establish real paths of common mode interferences in a system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.