Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsięwzięcie logistyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł ujmuje problematykę planowania dużych przedsięwzięć logistycznych. Jako dobrą praktykę, którą można wykorzystać do planowania przedstawiono metodyka PRINCE2, która umożliwia skuteczne zarządzanie projektami. Zastosowanie metodyki do zarządzania dużymi przedsięwzięciami logistycznymi niesie za sobą wiele korzyści zarówno w sferze organizacyjnej, jak również rozliczeniowej. Związane jest to z procesowym podejściem do zarządzania projektem, które ułatwia realizację procesów obejmujących organizację, planowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji przedsięwzięć logistycznych. Ponadto zaproponowano optymalną ścieżkę planowania dużych przedsięwzięć logistycznych opartą na metodyce PRINCE2, wzbogaconą o najlepsze techniki i narządzania zarządzania projektami. Dzięki, który można znaczącym stopniu zwiększyć skuteczność zarządzania dużymi przedsięwzięciami logistycznymi, w szczególności poprzez wyeliminowanie niekorzystnych zachowań pracowników realizujący tego typu projektu.
EN
Article recognizes the problems of logistics planning large projects. As a good practice, which can be used to plan shows the PRINCE2 methodology, which enables the effective management of projects. The application of the methodology to manage large projects logistics brings many benefits both in terms of organization, as well as settlement. This is due to the process approach to project management, which facilitates the implementation of processes including organization, planning, monitoring and control of the implementation of projects. In addition proposed the optimal path planning of large projects logistics based on PRINCE2 methodology, enriched with the best techniques and preparing project management.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonalności oraz przydatności MS Project podczas zarządzania projektem logistycznym. Przeprowadzono syntetyczny przeglądu dostępnej literatury krajowej, na podstawie której dokonano charakterystyki tego oprogramowania oraz przedstawiono jego zastosowanie poprzez zaprezentowanie przykładowych elementów planu projektu dla wybranych przedsięwzięć logistycznych.
EN
The aim of this article of this article is to present the functionality and usefulness of MS Project during the execution of various logistics tasks in the development project logistics. Conducted a synthetic review of the available literature national under which the characteristics of the software and its use is shown by presenting exemplary elements of the project plan for selected projects logistics.
PL
Celem artykułu jest prezentacja czynników wpływających na dobór oprogramowania wspierającego działalność projektową organizacji w obszarze. Z tego względu, w ramach opracowania, przeprowadzono syntetyczny przegląd dostępnej literatury w zakresie czynników wpływających na dobór narzędzi wspierających zarządzanie projektami oraz zaprezentowano dostępne narzędzia informatyczne wspierające ten obszar działalności. Na podstawie wywiadów z pracownikami przedsiębiorstw odpowiedzialnymi za zarządzanie zmianami w obszarze logistyki oraz doświadczeń własnych autorów dokonano analizy powyż-szych zagadnień w kontekście zarządzania zmianą w logistyce.
EN
The aim of this article is to present the factors affecting the choice of software to support changes in the area of logistics activities of organizations and presentation of commercially available solutions in this respect. A comprehensive overview of the available literature regarding the factors affecting the choice of tools to support project management and the opportunities of these tools was conducted. Based on interviews with employees of companies responsible for the management of change in the area of logistics and the own experience of authors was analyzed these issues in the context of change management in logistics.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.