Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozdzielnica elektryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Nadzór i bezpieczeństwo w przemyśle – rozwiązania Finder
PL
Do niedawna praca w branży przemysłowej wielu z nas mogła przywodzić na myśl wykorzystywanego pracownika, który przez 8 albo 12 godzin stoi przy linii montażowej i wykonuje monotonną pracę. Świat się zmienia, pandemia oraz rozwijająca się międzynarodowa gospodarka przyspieszyły pojawienie się zrobotyzowanych stanowisk pracy, które w pełni nadzorowane są zdalnie i które długofalowo mogą przynieść firmie duży zysk. Finder, podążając za trendem Przemysłu 4.0, rozwija swoje produkty tak, by mogły znaleźć się w rozdzielnicach elektrycznych sterujących robotami, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo.
PL
W artykule przedstawiono analizę termiczną rozdzielnicy nN zawierającą moduł z wyłącznikiem głównym. Zaprezentowano podejście do analizy sprzężonej składającej się z dwóch etapów tj. wyznaczenia strat przy wykorzystaniu analizy elektromagnetycznej, a następnie przeniesieniu ich do analizy CFD. Obliczone straty ciepła Joule’a (szynoprzewody miedziane, straty indukowane w obudowie) wykorzystano jako dane wejściowe do analizy termicznej, która zawiera rozwiązanie promieniowania oraz konwekcji naturalnej. Wyniki otrzymane w symulacji numerycznej porównano z rzeczywistym testem termicznym wykonanym w laboratorium Rockwell Automation zgodnie z normą IEC 61439-1.
EN
Paper presents thermal analysis of low voltage motor control center column which contain the main unit with air circuit breaker. Described is two-stage simulation approach which includes electromagnetic and CFD analysis coupled together. The output of electromagnetic simulation is heat loss generated as the results of Joule heating and induction of eddy current on sheet metal parts of the enclosure. Heat loss in an input for further CFD simulation. CFD simulation is used to calculate radiation and natural convection. Results of performed simulation were compared to the real thermal test rain in Rockwell Automation laboratory according to IEC 61439-1 standard.
PL
W artykule przedstawiono analizę termiczną rozdzielnicy niskiego napięcia zawierającą moduł z wyłącznikiem głównym. Zaprezentowano podejście do analizy sprężonej składającej się z dwóch etapów, tj. wyznaczenia strat przy wykorzystaniu analizy elektromagnetycznej i przeniesieniu ich do analizy CFD. Na etapie analizy elektromagnetycznej obliczono straty ciepła Joule'a, jako wynik grzania rezystancyjnego w przewodnikach miedzianych oraz ciepła wyindukowanego na elementach stalowych obudowy (prądy wirowe). Analiza elektromagnetyczna uwzględnia również zjawisko naskórkowości oraz efekt zbliżenia pomiędzy przewodnikami różnych faz. Straty ciepła wykorzystane są jako dane wejściowe do analizy termicznej, która zawiera rozwiązanie promieniowania i konwekcji naturalnej. Wyniki otrzymane w symulacji numerycznej porównano z rzeczywistym testem termicznym wykonanym w laboratorium firmy Rockwell Automation zgodnie z normą IEC 61439-1.
EN
Paper presents thermal analysis of low voltage motor control center column which contains main unit with air circuit breaker. Described is two-stage simulation approach which includes solution of electromagnetic field and CFD analysis coupled together. The result of electromagnetic simulation, which is the first step of this combined approach, is heat loss generated as the result of Joule heating and induction of eddy currents on sheet metal parts of the enclosure. Heat loss is an input for further CFD simulation which is the final stage of analysis. CFD simulation is used to calculate radiation and natural convection. Results of conducted simulation were compared to real thermal test ran in Rockwell Automation laboratory according to IEC 61439-1 standard.
PL
W pracy opisano sprzężony trójwymiarowy model matematyczny wymiany ciepła w szafach elektrycznych. Model obejmuje generację ciepła na skutek przepływu prądu elektrycznego, promieniowanie cieplne (wewnątrz i na zewnątrz szafy), konwekcję naturalną oraz przewodzenie ciepła w elementach przewodzących i konstrukcyjnych wewnątrz szafy. W opisywanym modelu pola elektromagnetyczne i cieplno-przepływowe są dwustronnie sprzężone, co oznacza, że rozwiązywane są iteracyjnie. Takie podejście wymaga wzajemnej wymiany danych między modelami składowymi, ale pozwala na uzyskanie dokładnego rozwiązania. Opracowany model został użyty do symulacji pola temperatury w laboratoryjnej rozdzielnicy elektrycznej zasilanej prądem zmiennym. Model został zwalidowany za pomocą pomiarów temperatury dla różnych poziomów temperatur.
EN
The paper deals with a coupled 3-D mathematical model of heat transfer in an electrical switchbox. The model encompasses heat generation due to electric current flow, radiation (internal and external), natural convection and thermal conduction in conductive and constructional elements inside the switchbox. In the developed model, the electromagnetic and thermal-fluid fields are bilateral coupled. It means that solution is iterative. Such an approach requires both the electromagnetic and fluid flow model to be solved iteratively because of the data transfer between them. The proposed model was used for the simulation of the temperature field in the electric switchbox powered with an alternative current. the model was validated using temperature measurements for several temperature values.
PL
Firmy wykonujące prace elektryczne niejednokrotnie są postawione przed koniecznością zaprojektowania wnętrza rozdzielnicy elektrycznej. Podczas prac w tym zakresie warto skorzystać ze specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
PL
Poniżej przedstawiamy pierwszy artykuł z ostatniego działu leksykonu, poświęconego własnościom oraz rozwiązaniom konstrukcyjnym aparatów i rozdzielnic elektrycznych. Informujemy w nim o bezpiecznikach topikowych oraz o odłącznikach i uziemnikach średnich napięć.
PL
Postęp technologiczny wymaga od inżynierów projektowania niezawodnych rozdzielnic elektrycznych, które spełniają coraz wyższe oczekiwania odbiorców. W związku z tym konieczne jest stosowanie coraz bardziej zaawansowanych narzędzi projektowych. W przedstawionym artykule zaprezentowano model numeryczny sprzężonych zjawisk cieplno-elektromagnetycznych występujących w tego typu urządzeniach.
EN
Five typical insulation defect models in 110kV SF6-insulated switchgear (GIS) are deigned in this paper. Phase Resolved Partial Discharge (PRPD) spectrums for the five defects are constructed by Ultra High Frequency (UHF) method, and a dataset of 390 samples is established. By analysis of the PD distribution, a feature extraction method based on statistical theory is adopted. Finally, fuzzy c-means clustering (FCM) is introduced to analyze the natural similarity among the various typical insulation defects. The results show that the overall recognition rate is of 90.5% high and most of the defects can be roughly unified to their respective categories, except for some intersections of the surface contamination and viod in spacer defects.
PL
W artykule zaproponowano sposób modelowania pięciu typowych uszkodzeń izolacji w rozdzielnicy 110kV SF6. Przy użyciu techniki fal decymetrowych, opracowano spektra wyładowań niezupełnych, wynikających z pięciu podstawowych defektów. Następnie przy wykorzystaniu analizy statystycznej oraz metody FCM (ang. Fuzzy c-means Clustering) dokonano porównania opisanych defektów. Wyniki pokazują bardzo wysoką skuteczność wykrywania większości awarii, z wyjątkiem niektórych rodzajów zanieczyszczeń powierzchniowych oraz obecności próżni w przekładkach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.