Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  slime
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Adherent anode slimes can cause anode passivation in copper electrorefining and lower the efficiency of copper electrorefining. Declining concentrate grades cause larger impurity levels in anodes, thus creating larger quantities of slimes in the refining process. In order to investigate the characterization methods for adherent anode slimes in copper electrorefining, experiments were conducted for the Boliden Harjavalta Pori refinery material. Methods such as particle size determination, chemical (ICP) analysis, settling rate determination, XRD, SEM-SE, SEM-BSE and SEM-EDS were applied. In addition, adherent anode slime samples were compared to optical micrograph and SEM-BSE images of respective anode copper samples. It was shown that SEM-EDS and SEM-BSE provided precise information about phases formed during electrorefining. The settling rate and particle size had a correlation only with a copper content of anode slime. The main phases in the anode slime were copper and lead sulphates as well as copper-silver selenides. NiO was shown to be the major Ni-bearing phase in the adherent slime. Nickel, tellurium and lead had the strongest, whereas arsenic, selenium and antimony had the weakest tendency to report to the anode slime.
2
Content available remote Recovery of copper and cobalt from low copper Cu-Co-Fe alloy
EN
Recovery of copper and cobalt from the electrolyte and the slime produced during anodic dissolution of Cu5Co25Fe70 alloy in ammonia-ammonium chloride solution was carried out. Anodic dissolution resulted in a separation of metals, with iron remaining mainly in the slime and cobalt deposited on the cathode or left in the slime, while most copper accumulated in the slime. A part of copper and cobalt still remained in the electrolyte. The chemical composition of the slime was determined. The slime was a mixture of CoOFe2O3 + Fe2O3H2O with some CuO addition. This slime was dissolved in a sulphuric acid. The removal of iron from the solution before the electrowinning was required, in spite of high losses of valuable metals during iron hydroxide precipitation. Regulation of pH enables the selective electrowinning of copper and cobalt from solutions. The cathodic deposits of high purity were obtained, however the cathodic efficiencies were not too high. The total recovery of copper and cobalt from the alloy was 66% and 56%, respectively. The residual amounts of copper and cobalt remained mainly in the iron precipitates.
PL
Przeprowadzono odzysk miedzi i kobaltu z elektrolitu i szlamu otrzymanych w procesie anodowego roztwarzania stopu Cu5Co25Fe70 w roztworze amoniakalno-chlorkowym. Anodowe roztwarzanie umożliwia rozdział metali: związki żelaza stanowią główny składnik szlamu, kobalt wydziela się na katodzie lub pozostaje w szlamie, miedź gromadzi się głównie w szlamie. Część kobaltu i miedzi pozostaje w elektrolicie. Określono skład chemiczny szlamu - stanowił on mieszaninę CoOFe2O3 + Fe2O3H2O i CuO. Szlam roztworzono w kwasie siarkowym. Odzysk miedzi i kobaltu z roztworu wymaga usunięcia jonów żelaza z roztworu za pomocą stężonego roztworu amoniaku, pomimo iż prowadzi to do znacznych strat cennych metali. Odpowiedni dobór pH roztworu umożliwia selektywny odzysk miedzi i kobaltu z roztworów. Uzyskano osady katodowe o wysokiej czystości przy stosunkowo niskich katodowych wydajnościach prądowych. Całkowity odzysk miedzi i kobaltu ze stopu wynosi, odpowiednio: 66% i 56%.
EN
The slime produced during ammoniacal leaching of Cu90-Co5-Fe5 alloy was treated in order to recover cobalt and copper. The chemical composition of the slime was determined. The slime was a mixture of Co-Fe-(Cu) alloy and CoO·Fe2O3· xH2O. Slime was dissolved in HCl acid, and then iron was removed from solution by iron compound precipitation with concentrated ammonia. Copper was electrodeposited from purified, acidic solution. After copper recovery, solution was alkalized and series of electrolysis was carried out in order to recover cobalt. Since iron precipitates still contained some amounts of copper and cobalt, they were dissolved in H2SO4 and iron removal was repeated. From ammoniacal solution both copper and cobalt as Co-Cu alloy were electrowon. Total recovery of copper and cobalt was 40% and 55%, respectively.
PL
Przeprowadzono odzysk miedzi i kobaltu ze szlamu otrzymanego w procesie amoniakalnego ługowania stopu Cu90-Co-5-Fe5. Określono skład chemiczny szlamu — stanowił on mieszaninę stopu Co-Fe-(Cu) i CoO·Fe2O3·xH2O. Szlam roztworzono w kwasie solnym, a z uzyskanego roztworu wytrącono związki żelaza za pomocą stężonego roztworu amoniaku. Z oczyszczonego roztworu wydzielono katodowo miedź. Odmiedziowany roztwór zalkalizowano, po czym prowadzono odzysk kobaltu na drodze elektrolizy. Ze względu na współstrącenie się z żelazem znacznych ilości jonów miedzi i kobaltu, osad zwiazków żelaza rozpuszczono w kwasie siarkowym, po czym strącanie przeprowadzono ponownie. Z uzyskanego roztworu amoniakalnego przeprowadzono katodowe współosadzanie stopu Co-Cu. Całkowity odzysk miedzi i kobaltu wynosił, odpowiednio: 40% i 55%.
PL
Przedstawiono empiryczne równanie dla elektrody proszkowej składającej się z dwóch faz: grafitu i proszku srebra. Równanie to wyraża wpływ wielkości ziarn na stopień przereagowania w reakcji anodowej. Wyprowadzono również wzór określający wpływ wielkości ziarn na czas pasywacji. Przeprowadzone badania posłużyły do opracowania modelu procesu pasywacji elektrod proszkowych stanowiących układ dwufazowy. Zaproponowano optymalną metodę odzysku składników metalicznych z proszków, pyłów lub szlamów anodowych stanowiących półprodukty lub odpady z procesów metalurgicznych.
EN
An empirical formula, for a porous electrode consisting of two phases: graphite and silver powder, was developed. This formula incorporated the influence of the grain size on a fraction reacted during anodic reaction. The influence of the grain size of silver powder on passivation time was also derived. Results of investigations have been used to work out the model of the passivation process for the porous two-phase electrode. The method of optimal recover of metals from the powder or the slime produced during metallurgical processes has been proposed.
PL
Przedstawiono w skrócie historię uruchomienia produkcji metali szlachetnych z materiałów pochodzących z polskiego przemysłu miedziowego w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. W opracowaniu przedstawiono i opisano schemat technologiczny i technologię produkcji srebra ze szlamów anodowych pochodzących z przemysłu miedziowego na uruchomionym w 1993 r. Wydziale Metali Szlachetnych Huty Miedzi GŁOGÓW. Opisano również towarzyszące produkcji srebra na Wydziale Metali Szlachetnych technologie produkcji selenu technicznego, złota i koncentratu platynowo-palladowego.
EN
A short history of starting the noble metals production from materials deriving from Polish copper industry, in KGHM Polska Miedź S. A., is presented. The technological scheme and the production technology of silver, from anode slime of the copper industry, at the Noble Metals Department to the Copper Smelter GŁOGÓW, in the year 1993, is depicted and described, together with acompanying production-technologies of raw selenium, gold and platinum-palladium concentrate.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.