Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieć zakładowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Symulowanie pracy wyspowej sieci zakładowej
PL
Symulowano zjawiska występujące w sieci zakładu przemysłowego wyposażonego we własną elektrownię po odłączeniu od systemu zasilającego. Wykorzystano program do modelowania pracy systemu z grupy EMTP. Model sieci zweryfikowano w trakcie poprzednich badań zwarciowych. Analizowano przypadki przywrócenia połączenia z systemem po 2 i po 3 s. Pokazano zależność przebiegu zjawisk w układzie od stopnia obciążenia sieci oraz od przyczyny odłączenia sieci zakładowej od systemu.
EN
Phenomena occurring in the industrial supply network equipped with own electrical power station after disconnecting from the supply system was simulated. Program from the EMTP group was used to model the system. Network model was verified in previous short-circuit studies. Cases of restoring connection to the system at 2 and 3 sec were analyzed. The dependence of phenomena in the system to the degree of network load, and to the reason for disconnection of the company network from the system were shown.
2
Content available remote Modelowanie zwarcia w sieci zakładowej z wykorzystaniem programu EMTP-RV
PL
Przedstawiono model przykładowej sieci dużego zakładu przemysłowego, sformułowany z wykorzystaniem programy EMTP-RV. Wykonano obliczenia przebiegów prądów w jednym z punktów sieci po wystąpieniu zwarcia jednofazowego i trójfazowego. Wyniki porównano z przebiegami zarejestrowanymi w analizowanej sieci. Rezultaty porównania świadczą o poprawności modelu, co stanowi podstawę jego wykorzystania do dalszych badań.
EN
The model of a large example network of the industrial plant, which is formulated using the EMTP-RV program. Taken calculate current waveforms in one of the points of the network after a single-phase and three phase short circuit. The results were compared with the waveforms recorded in the analyzed network. The results of comparison show the correctness of the model, which is the basis of its use for further research.
3
Content available remote Tworzenie modelu sieci zakładowej w programie EMTP
PL
Przyjęto przykładowy układ rozbudowanej sieci zakładowej, zasilanej z systemu oraz przez 4 własne generatory. Opisano sposób tworzenia modelu tej sieci z wykorzystaniem pakietu EMTP-RY i podstawowe zasady posługiwania się programem. Podano przyjęte sposoby modelowania poszczególnych elementów układu. Przedstawiono uzyskany model całej badanej sieci.
EN
The example of industrial network system, supply from system and through 4 own generators was accepted. Creating of this net model from using the packet the EMTP-RV and basic principles of the programme service was described. The received ways of modelling the individual elements of the system were passed. The model of whole supply net was presented.
4
Content available remote Rozruch silnika zasilanego z sieci zakładowej
PL
Wykorzystano schemat przykładowej sieci zakładowej i model tej sieci wykonany przy zastosowaniu programu EMTP-RV. Symulowano rozruch silnika indukcyjnego o dużej mocy. Wykazano wpływ przebiegu rozruchu silnika na pracę generatora i innych urządzeń elektrycznych podłączonych do badanej sieci.
EN
Diagram of example industrial supply network and model of this net made with the assistance of program EMTP-RV was used. The starting of induction motor about large power was simulated. The influence of motor work conditions on different electric devices connected to studied net was showed.
PL
W związku z rozwojem techniki cyfrowej oraz postępem w dziedzinie telekomunikacji powszechne staje się budowanie systemów zdalnego sterowania i nadzoru urządzeń przemysłowych. W artykule przedstawiono przemysłowe rozwiązanie systemu monitorowania zakładowej sieci elektroenergetycznej wraz z rozdzielniami zrealizowanej przy założeniu minimalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. System monitorowania zbudowano opierając się na specjalnie w tym celu skonstruowanych urządzeniach oraz własnych rozwiązaniach procedur komunikacyjnych. Zamieszczono krótki opis poszczególnych elementów systemu. Omówiono sposób realizacji łączności pomiędzy urządzeniami. Przedstawiono program komputerowy do obsługi systemu monitorowania.
EN
Thanks to digital technique expansion and telecommunications progress the construction of the remote control and supervision system for industry devices are generally available. The paper presents industry solution of the power grid and power switching station monitoring system build according to minimisation of the investment and operating costs. The monitoring system is based on the specially designed devices and the author's communication procedures solutions. The function and technical data of the system's components are presented in the paper and the communication method between installed units is discussed. The computer program of monitoring system is presented too.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.