Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono rezultaty kompleksowej analizy procesu mieszania elektromagnetycznego, obejmującej rozwiązanie trzech zagadnień: elektromagnetycznego, termokinetycznego i hydrodynamicznego. Przyjęto, że analizowane pola fizyczne nie są sprzężone. Wyznaczono m.in. gęstości sił elektromagnetycznych działających na ciekły rdzeń wlewka, grubość warstwy zakrzepniętej oraz rozkłady prędkości mieszanego metalu. Do obliczeń wykorzystano własne programy komputerowe oraz programy komercyjne: Calcosoft i Fluent.
EN
The paper presents the results of complex analysis of electromagnetic stirring process, including solution to the following three problems: electromagnetic, thermokinetic and hydrodynamic. It has been assumed that analysed physical fields are not coupled. Among others, electromagnetic forces densities influencing liquid ingot core, solidified layer thickness and velocity distributions of stirred metal were determined. Author's computer programmes and commercial computer programmes Calcosoft and Fluent were used for the calculations.
PL
W pracy przestawiono zależności i charakterystyki uniwersalne umożliwiające obliczenia gęstości sił elektrodynamicznych oraz sił całkowitych działających na ciekły metal w krystalizatorze urządzenia do ciągłego odlewania płaskich wlewków stalowych. Ciekły metal wprawiany jest w ruch przy użyciu mieszadeł z płaskimi wzbudnikami wytwarzającymi biegnące pole elektromagnetyczne. Podane zależności mogą być wykorzystane m.in. przy wyborze rodzaju mieszadła oraz parametrów wzbudnika (częstotliwość, podziałka biegunowa, liczba par biegunów).
EN
The paper presents dependencies and universal characteristics enabling calculation of electromagnetic forces densities and total forces influencing liquid metal in continuous casting of steel slab. Liquid metal is set in motion by stirrers with flat inductors generating travelling electromagnetic field. Presented dependencies can be used, among others, when choosing a kind of stirrer and inductor parameters (frequency, pole pitch, number of pole pairs).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.