Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  web cartography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents selected software development tools and technologies that enable the presentation of statistical data on digital maps in the browser. The aim of the study was to describe them, and to conduct their comparative evaluation. In our studies, we have used ad-hoc tests, performed on the basis of usability and functionality, using the technique of self-evaluation. Based on the criteria of global popularity and availability, the following were subjected to ad-hoc tests: Google Visualization - Geomap and Geo Chart, as well as selected solutions developed on the basis of the jQuery JavaScript. In conclusion, it has been demonstrated that the tested design and development technologies are complementary, while the selection of tools to carry out the design principles assumed remains at the discretion of the user.
PL
W artykule przedstawiono wybrane techniki i narzędzia programistyczne, które umożliwiają prezentację danych statystycznych na mapach cyfrowych w oknie przeglądarki internetowej. Celem pracy była ich charakterystyka i ocena porównawcza. W badaniach posłużono się testami typu ad-hoc, które przeprowadzono na gruncie użyteczności i funkcjonalności, posługując się techniką samooceny. Na podstawie kryterium popularności oraz dostępności w świecie testom ad-hoc poddano Google Visualization: Geomap oraz Geo Chart, a także wybrane rozwiązania przygotowane w oparciu o jQuery JavaScript. W konkluzji wykazano, że testowane techniki projektowe są komplementarne, a w gestii użytkownika pozostaje dobór narzędzi umożliwiających realizację przyjętych założeń projektowych.
EN
Over the course of several years, web cartography which changed the way of presentation and exchange of information gained new sense. Techniques development and  availability of geoinformation tools in connection with net data transfer new quality enabled to create maps accessible in real time according to user’s preference. The aim of the paper is to characterize and evaluate technique of parameterization for net resource URL address (Uniform Resource Locator). Examples of maps presented in a browser’s window according to set parameters defined in accordance with rules in force in the range of API programistic interfaces of chosen map services were presented in the paper. Maps developed by URL link parameterization technique were put to functional tests. Moreover, efficiency and utility tests were performed. Performed tests show that creating maps with help of discussed technique needs knowledge and expert abilities which may cause difficulties to less advanced users and its use allows to evoke maps in the browser’s window but in the limited range.
3
Content available Mapa jako praktyczny interfejs serwisu internetowego
PL
W artykule omówiono nową funkcję map w internetowych serwisach geoinformacyjnych. Zgodnie z teorią komunikacji mapy definiuje się jako przekaz informacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą komunikatu, ale mogą być one także graficznym interfejsem użytkownika programu. Mapa staje się często swoistym kartograficznym interfejsem komunikacyjnym, dla którego kluczową rolę odgrywa informacja przestrzenna. Rozszerzenie funkcjonalności graficznego interfejsu strony internetowej umożliwia zaawansowaną integrację i zarządzanie geodanymi oraz użytkowanie i utrzymanie usług geoprzestrzennych, nie tylko geowizualizację w internecie.
EN
A new function of maps on geoinformation websites is presented in this paper. Following the theory of communication, a map is defined as the transfer of information between the creator and the recipient, but it may be also a graphical user interface. The map often becomes just the cartographic interface, for which the spatial location is the basic information. Development of website user interface functionality allows to introduce advanced methods of geodata integration, management and webservices use and maintenance, not only cartographic geovisualization in Internet.
PL
Rozwój technologii sieciowych umożliwił wprowadzenie zaawansowanych sposobów wizualizacji kartograficznej w internecie. Obecna ekspansja usług geoinformacyjnych zbiega sie w czasie z rozwojem internetu społecznościowego (Web 2.0), w którym lokalizacja przestrzenna jest znaczącym atrybutem wymienianych informacji. Poza serwisami firmowymi pojawia sie coraz więcej serwisów mieszanych typu mashup, które łącza własne dane tematyczne z podkładem topograficznym (wektorowym lub rastrowym) udostępnianym przez dostawców geodanych. Funkcjonalność różnych serwisów jest integrowana dzięki wykorzystaniu bibliotek programistycznych oraz dostępowi do baz danych. W artykule omówiono istotę integracji usług i danych geoprzestrzennych, role, jaka pełnia zintegrowane geodane w internecie, oraz korzyści płynące z ich wykorzystania.
EN
Development of network technologies allowed to introduce advanced methods of cartographic visualisation in the Internet. The present expansion of geoinformation services coincides in time with development of the social Internet (Web 2.0), where the spatial location is an important attribute of exchanged data. Besides home servers like maps.google.com, there are numerous mashup websites which combine their own thematic content with topographic, vector or raster background supplied by selected geodata providers. The functionality of various services is integrated as a result of utilisation of programming libraries and different databases. The principle and the role of geodata integration is presented in this paper.
5
Content available remote Funkcjonalność geoinformacyjnych witryn internetowych
EN
The paper discusses the problem of websites and cartographic presentations usability (quality, efficiency and accessibility). The opening sections comprise brief introduction into websites usability, site design and user centered design. The role of interactivity, hypermedia and multimedia in digital cartographic environment is explained. The main part of the paper deals with general principles for website interface design. They are for example visibility of system status, matching between system and the real world, consistency and standards, error prevention, flexibility and efficiency of use and so on. Considering these heuristic principles the use of maps and cartographic visualisation is discussed. It provides support for information preparation, aesthetic graphic presentation and framework limitations solutions. The paper also presents some technical aspects of editing usable maps on the WWW.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.