Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  execution errors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Problem awarii nowobudowanej kanalizacji
PL
Przedstawiono przykład awarii nowobudowanego kanału. Wykazano, że podstawową przyczyną awarii były błędy popełnione przy ocenie warunków posadowienia. Błędy oceny warunków posadowienia są w Polsce główną przyczyną większości awarii rurociągów. Znacząca część dokumentacji projektowej nie spełnia formalnych wymagań w zakresie oceny warunków posadowienia. Szereg błędów jest popełnianych również na etapie budowy. W omawianym przypadku nastąpiła szczególna komasacja błędów. Ujawnił się tu brak kompetencji inwestora, projektanta i wykonawcy jak też "beznadziejny" poziom nadzoru inwestorskiego. Jednak problemy te występują z mniejszym natężeniem w wielu innych przypadkach. Praktyka wskazuje, że do szczególnie słabych elementów procesu inwestycyjnego należą struktury wywodzące się z dawnych „melioracji rolnych”. Wzmocnienie nadzoru nad formalną stroną przebiegu procesu budowlanego, jak też zdyscyplinowanie nadzoru inwestorskiego są bezwzględnie konieczne.
EN
Example of failure of newly constructed channel is presented. It has been shown errors in the assessment of foundation conditions to be the basic cause of the crash. Errors evaluation of foundation conditions are the main cause of most pipeline failures in Poland. A significant part of the project documentation does not meet the formal requirements for the evaluation of foundation conditions. A number of errors is also committed to the construction phase. Particular regrouping of errors has been in presented case. The lack of the investor, designer and contractor competences as well as a hopeless level of investment supervision revealed here. However, these problems occur with less intensity in many cases. Practice shows structures derived from the old “agricultural land reclamation” to be the particularly vulnerable elements of the investment process. Strengthening oversight of the construction process formal aspects, as well as self-discipline supervision of investors are strictly necessary.
2
Content available remote Former and contemporary threats to historic gardens
EN
In this paper, the comparison of former and contemporary threats to the value of historic gardens has been carried out. The analysis was based upon the publication of Majdecki, dating back to the 80s and 90s of the 20th c., being treated as a reference to the currently observed negative practices. In this article, verification of the earlier classification of phenomena, constituting a threat to the historic gardens, was suggested. Observations by the authors and scientific publications from the recent ten years have been adopted as the basis for conclusions and syntheses.
PL
W artykule przedstawiono porównanie dawnych i współczesnych zagrożeń dla wartości zabytkowych założeń ogrodowych. Analizę oparto na publikacji Majdeckiego z lat 80. i 90. XX w., traktowanej jako opracowanie stanowiące odniesienie do współcześnie obserwowanych negatywnych praktyk. W artykule zaproponowano weryfikację wcześniejszej klasyfikacji zjawisk zagrażających zabytkowej zieleni. Za podstawę wniosków i syntez służyły własne obserwacje autorki oraz publikacje naukowe z ostatnich dziesięciu lat.
PL
W przypadku konstrukcji murowych niewłaściwy dobór sposobu naprawy lub materiałów naprawczych prowadzić mogą do znacznych uszkodzeń. W artykule przedstawiono analizę przyczyn uszkodzeń murów kościoła Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Na skutek wadliwie przeprowadzonego w połowie ubiegłego wieku remontu znacznym zarysowaniom uległy mury kościoła. Przeprowadzony w roku 2005 remont prawie całej bryły kościoła powielił błędy poprzednich napraw. W pracy opisano oraz przeanalizowano typowe błędy wykonawcze oraz zaproponowano nowy sposób naprawy.
EN
The wrong choice of the repairing ways of the old masonry or the wrong way of choosing the repairing materials can cause many damages. That's what happened with the Basilica of St. Mary of Angels. The walls made of the ceramic brick in lime mortar with the front layer of the elevation brick are the supporting structure of the basilica. For over one hundred years of its existence the object was repaired twice: in the 50s of 20th century and in 2005. Because of wrong conducted repairs there have occurred a lot of scratches on the walls of the church. In the paper there was displayed the analysis of the causes of damages of the church's walls, there were described some typical executive mistakes and there was proposed a new way of repairing. The repairing was made on the not repaired part of the object.
4
Content available remote Dachy hal basenowych :jak uniknąć błędów projektowania i wykonawstwa
PL
Pomimo coraz doskonalszych materiałów, technolog oraz propagowania ogólnej wiedzy na temat konstruowania dachów, wciąż zdarzają się błędy, i to zarówno projektu, jak i samego wykonawstwa. W dachach hal basenowych, które jak wiadomo są środowiskiem specyficznym ze względu na panującą tam wysoką wilgotność i wyższą temperaturę, usterki i błędy ujawniają się znacznie szybciej, a ich skutki są bardziej uciążliwe.
5
Content available remote Błędy projektu i wykonania murów szczelinowych w zakresie ochrony cieplnej
PL
W budynkach mieszkalnych, wznoszonych w ostatnich latach, występują nagminnie dwa rodzaje wad w zakresie ochrony cieplnej: mostki cieplne w ścianach zewnętrznych, zbyt szczelne okna, bez urządzeń do napływu powietrza zewnętrznego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.