Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  schemat różnicowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper, we study singularly perturbed nonlinear reaction-diffusion equations. The asymptotic behavior of the solution is examined. The difference scheme which is accomplished by the method of integral identities with using of interpolation quadrature rules with weight functions and remainder term integral form is established on adaptive mesh. Uniform convergence and stability of the difference method are discussed in the discrete maximum norm. The discrete scheme shows that orders of convergent rates are close to 2. An algorithm is presented, and some problems are solved to validate the theoretical results.
2
Content available Modele matematyczne jednofazowych linii długich
PL
Większość pakietów symulacyjnych udostępnia modele linii długich zawierające wyłącznie dwa zaciski wejściowe oraz dwa zaciski wyjściowe. Modele te umożliwiają badanie stanów nieustalonych inicjowanych wystąpieniem zakłócenia na krańcach linii. Z tego powodu nie ma możliwości badania zaburzeń pojawiających się w dowolnym punkcie sieci elektrycznej. W artykule szczegółowo opisano modele matematyczne linii długiej, ich implementację w środowisku Matlab oraz przedstawiono przykładowe wyniki symulacji komputerowych.
EN
Most simulation packages provide long line models containing only two input terminals and two output terminals. These models allow testing transient states initiated by the occurrence of interference at the ends of the line. For this reason, it is not possible to study disorders occurring at any point of the electrical network. The article describes in detail the mathematical models of the long line, their implementation in the Matlab environment and exemplary results of computer simulations.
EN
This paper describes a numerical scheme for a class of fractional diffusion equations with fixed time delay. The study focuses on the uniqueness, convergence and stability of the resulting numerical solution by means of the discrete energy method. The derivation of a linearized difference scheme with convergence order O(τ 2−α + h4) in L ∞-norm is the main purpose of this study. Numerical experiments are carried out to support the obtained theoretical results.
EN
We introduce control variable in explicit difference scheme. For verification of result we consider local and global errors. Introduction of control variable opens the opportunity to solve the stiff and singular perturbation equations in the frame of explicit schemes. Thus, we extend the limitations of applicability of explicit difference schemes.
PL
Wprowadzamy zmienną sterującą do jawnego schematu różnicowego. W celu weryfikacji wyniku oceniamy błędy lokalne i globalne. Wprowadzenie zmiennej sterującej otwiera możliwość rozwiązywania równań ze sztywnymi i singularnymi perturbacjami z zastosowaniem jawnych schematów. A zatem, poszerzamy zakres stosowania jawnych schematów różnicowych.
EN
In this paper a mathematical model enabling the analysis of the heat-flow phenomena occurring in the waterwalls of the combustion chambers of the boilers for supercritical parameters is proposed. It is a one-dimensional model with distributed parameters based on the solution of equations describing the conservation laws of mass, momentum, and energy. The purpose of the numerical calculations is to determine the distributions of the fluid enthalpy and the temperature of the waterwall pipes. This temperature should not exceed the calculation temperature for particular category of steel. The derived differential equations are solved using two methods: with the use of the implicit difference scheme, in which the mesh with regular nodes was applied, and using the Runge-Kutta method. The temperature distribution of the waterwall pipes is determined using the CFD. All thermophysical properties of the fluid and waterwall pipes are computed in real-time. The time-spatial heat transfer coefficient distribution is also computed in the on-line mode. The heat calculations for the combustion chamber are carried out with the use of the zone method, thus the thermal load distribution of the waterwalls is known. The time needed for the computations is of great importance when taking into consideration calculations carried out in the on-line mode. A correctly solved one-dimensional model ensures the appropriately short computational time.
PL
Opisano metodę wyznaczania jednowymiarowego wewnętrznego rozkładu temperatur w cienkowarstwowych, betonowych akumulatorach ciepła ochładzanych wewnętrznie i poddawanych jednoczesnemu działaniu zewnętrznego promieniowania słonecznego oraz konwekcyjnej wymiany ciepła.
EN
The paper describes a method of determining one dimensional temperature field in plain (without inner placed pipes with flowing refrigerant) and interior cooled, thin, concrete accumulator of energy which simultaneously receives energy from the solar radiation and convection.
EN
The grid orientation effect (OOE) is a long-standing problem plaguing reservoir simulators that employ finite difference schemes. A rotation of the computational grids yields a substantially different solution under certain circumstances. A Cartesian grid witb one axis parallel to the line joining an injector and producer gives a solution significantly different from a grid that has the axes oriented at 45° to this line. This paper presents a new grid system that can reduce the grid orientation effect. This system involves using a unique grid-block assignment where rectangular grid blocks are interspersed with octagonal grid blocks. The boundaries are populated with triangular grid blocks. The entire domain consists of a "structured" grid block system referred to as the Hybrid Grid Block (HGB).
PL
W pracy rozważany jest efekt orientacji siatki numerycznej w procesie symulacji złoża węglowodorowego z wykorzystaniem różnic skończonych. Obrót siatki obliczeniowej daje w pewnych okolicznościach znacząco różne wyniki. Siatka prostokątna z jedną osią równoległą do linii łączącej odwiert eksploatacyjny i odwiert iniekcyjny daje rozwiązanie różne od siatki, w której osie są obrócone o kąt 45° w stosunku do wymienionej linii. Niniejszy artykuł pokazuje nowy system siatkowy, który może zredukować ten efekt orientacji siatki numerycznej. Autorzy proponują nowy system, zakładający użycie jednoznacznie opisanego bloku siatki, w którym bloki siatki prostokątnej są wymieszane z blokami siatki ortogonalnej. Obszary brzegowe są wypełnione siatką trójkątną. Zasadniczy obszar modelowania składa się z systemu siatki "strukturalnej" oznaczonej jako blok siatki hybrydowej (Hybrid grid Block - HGB). Artykuł zawiera szereg ciekawych eksperymentów numerycznych, ilustowany jest bogato wynikami modelowania.
8
PL
W artykule przedstawiono niektóre metody numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych na wybranym przykładzie. Dokonano próby porównania użytych schematów numerycznych pod względem dokładności i kosztu obliczeń.
EN
The article presents selected methods of numerical solving of ordinary differential equations. An attempt has been made to compare applied differential schemes in respect of their precision and their cost of computations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.