Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiedza cicha
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Sukces organizacji jest warunkowany m.in. jej zdolnością do stworzenia warunków dla spontanicznego powstawania nieformalnych i samoor-ganizujących się wspólnot wiedzy oraz ich wykorzystania na potrzeby tworzenia i dystrybucji wiedzy. W artykule przedstawiono możliwości wpływu organizacji macierzystej na kształtowanie wspólnot wiedzy za pomocą czynników osobowych i kontekstowych w obszarach: osobowym, interakcji, procesów wiedzy oraz inte-gracji z organizacją macierzystą.
EN
A condition for organizational success is i. a. the ability to create a context in which informal and self-organizing entities like Communities of Knowledge would emerge in order to use them as a tool for knowledge creation and distribution in organization. The paper presents how organization can influ-ence forming and development of knowledge communities using personal and contextual factors in following dimensions: people, interactions, knowledge pro-cesses, and degree of integration with host organization.
2
Content available remote Informacja i wiedza jako zasób przedsiębiorstwa
PL
W artykule omówiono istotę łańcucha dane - informacja - wiedza i mądrość, gdzie dane posiadające kontekst są informacjami, a interpretacja informacji to wiedza. Ukazano podział wiedzy na ukrytą, związaną z ludźmi (tzw. japoński nurt myślenia o zarządzaniu), i dostępną, bliższą cywilizacji zachodniej, czyli amerykańskiemu sposobowi widzenia, będącą domeną komputerów. Przedstawiono cechy odróżniające wiedzę od tradycyjnych zasobów, takich jak: praca, ziemia, kapitał, ropa. Wskazano, że jakość informacji i wiedzy stanowi ważny element w podejmowaniu trafnych decyzji, co wpływa na poprawę efektywności i uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo.
EN
The article presents the issue of the data-information-knowledge-wisdom chain where data within a context constitute information whereas the interpretation of information translates into knowledge. In this article, knowledge has been presented in a twofold manner; as a covered one, characteristic of people, and known as a Japanese thought on management; and an accessible one, closer to a Western civilisation and to an American way of perception, characteristic of computers. The article points to features that differentiate knowledge from traditional resources: work, land, capital, oil. It also indicates that the quality of information and knowledge is an important element of taking accurate decisions process and consequently improves efficiency and helps in achieving competitive edge of an enterprise.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.