Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blacha profilowana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Modernizacja obiektów przemysłowych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie modernizacji elementów obudowy obiektów budowlanych (w szczególności obiektów przemysłowych). Przedstawiono wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej oraz bezpieczeństwa pożarowego.
EN
The article presents the matters of upgrading building enclosure items (particularly for industrial buildings). Further there is a presentation of heat insulation performance and fire safety performance requirements.
3
Content available remote Usuwanie wilgoci z dachów pokrytych blachami profilowanymi
4
Content available remote Technika układania pokryć z blach profilowanych
5
Content available remote Standardy układania pokryć z blach profilowanych
6
Content available remote Prawidłowa konstrukcja pokryć z blach profilowanych
7
Content available remote Nachylenie połaci z pokryciem z blach profilowanych
8
Content available remote Główne błędy układania pokryć z blach profilowanych
10
Content available remote Konstrukcje zespolone w praktyce. Cz.1
PL
Przedstawiono wyniki badań w skali naturalnej 15 dwuteowników wysokości 1000, 1250 i 1500 mm, ze środnikiem falistym z blachy grubości 2,0; 2,5 i 3,0 mm. Określono ścieżki równowagi statycznej ścinanych środników z blachy falistej.
EN
Tests on welded I-girders with corrugated webs as 15 full-scale models having different heights i.e. 1000, 1250, 1500 and web’s thickness of 2.0, 2.5 and 3.0 mm have been presented. The load – bearing capacity of I-girders with sinusoidally corrugated web under shearing has been determined.
13
Content available remote Stalowo-betonowe węzły zespolone z wykorzystaniem blach profilowanych
EN
Selected guidelines on good practice in design and detailing of composite steel-concrete joints with a usage of profiled sheeting, treated not only as a formwork but also acted in composite manner with reinforced concrete slab, are described. Some aspects dealing with the effect of profiled sheeting type (trapezoidal or dovetail) as well as the direction of its ribs (parallel or perpendicular) to the beam axis on certain parameters influencing on the joint behaviour are presented. One of them is partial or full composite action which influences mostly the joint ductility, but the most important one is the reinforcement ratio which can significantly change the level of the moment capacity of the composite joint. The generalized analytical model of the M-Fi curve description dependent on the reinforcement ratio of the slab cast on a steel profiled sheeting is presented.
14
Content available remote Nośność cienkościennych aluminiowych konstrukcji z blach profilowanych
EN
The main issue taken up in the paper is load capacity of cover structure of the coldformed aluminum sheets, co-working with the framework construction of the building. The basis of structures' safety assessment is presented. Partial safety factors, gamma m for cold-formed aluminum sheets, contained in the PN-EN 1999-1-4, include the simplifications adopted in the load models of individual components of construction. This paper also describes the model adopted in the engineering calculations for the thin-walled aluminum shell, susceptible for the effects of local buckling. Differences in the safety assessment and the analysis of load capacity of steel and aluminum thin-walled structures, designed according to European standards, are also pointed out.
15
Content available remote Dachy łukowe z samonośnej blachy profilowanej
16
Content available remote Analysis of profiled sheet shells as a system of folds
EN
It is possible to shape shells of flat profiled sheets thanks to their high geometrical orthotropy. A general method of geometrical shaping of shells is presented in brief. The method can be applied to build any shells of flat profiled sheets. A computer programme enables the determination of shell generatrices and other shell lines necessary for the design of shells. The structural analysis of flat roofs made of profiled sheeting is normalised. According the standards, an analysis of sheets consists in verifying individual folds as sheeting members. In shells, the shape and dimensions of individual folds are longitudinally variable, and folds are inclined longitudinally and transversely. Research has shown that twist of folds does not have significant impact on their stiffness.
PL
W poprzednim artykule z cyklu "ABC sztuki dekarskiej" ponownie poruszyłem temat wadliwego wykonywania okapów dachów pochyłych". Powszechnie są one montowane w ten sposób, że nie w pełni spełniają swoją funkcję, tzn. są tak wykonywane, aby widoczna dolna krawędź połaci była równa i pozioma oraz aby można było swobodnie zamontować rynny na pasie czołowym. Pozostałe dwie funkcje bardzo często nie są realizowane: nie ma prawidłowego odprowadzenia skroplin i brakuje wlotu do szczeliny wentylacyjnej utworzonej przez kontrłaty. W dachach krytych blachami profilowanymi (blachodachówkami) występuje jeszcze jeden problem: od wielu lat masowo montowane są pod blachami specjalne uszczelki blokujące wentylację (fot.). Warto więc wyjaśnić, skąd się wzięła ta tradycja i jaką rolę pełnią w niej wspomniane uszczelki.
18
Content available remote Modelling of shallow composite slabs behaviour
EN
Composite slabs consist of a thin-walled profiled steel sheeting, reinforcement and in-situ cast concrete. The profiled sheeting acts as permanent formwork and once the concrete has hardened as an outer reinforcement. Unlike a bar reinforcement, the sheeting does not benefit from being totally embedded in concrete. Partial connection between the sheeting and concrete takes place after adhesion is broken. Composite slab design is usually based on parameters of partial connection obtained from full scale bending test. The objective of this paper is to analyse composite slabs which fail in longitudinal shear. This paper presented analysis of composite slabs behaviour based on FE simulations and data from tests which have been made. In the paper a nonlinear 3-D analysis of composite slab with partial interaction between steel thin walled sheeting and concrete has been performed, compared to experimental results and simplified engineering methods. Material and interaction properties have been determined from full scale tests. Cracking and plasticity of concrete, plasticity in the sheeting, and friction between concrete and sheeting are included in the numerical model. Proposed computational model can be applied to the verification of composite slabs resistance made of re-entrant profiles. Presented in the paper PE model of composite slabs behaviour could provide a better understanding of the problem of horizontal shear resistance in composite slabs' design.
PL
Płyty zespolone na blachach fałdowych wykonuje się z cienkościennych blach profilowanych, zbrojenia i betonu dostarczanego na budowę. Blachy fałdowe w fazie montażu służą jako szalunek tracony, a po związaniu betonu tworzą zbrojenie przęsłowe płyt. W przeciwieństwie do klasycznego zbrojenia, blachy profilowane nie są w pełni zakotwione w betonie płyty. Częściowe zespolenie między blachą i betonem ma miejsce, po utracie naturalnej przyczepności adhezyjnej między tymi materiałami. Projektowanie płyt zespolonych zwykle uwzględnia parametry częściowego zespolenia otrzymane na podstawie badań zginanych płyt. Celem tego artykułu jest analiza płyt zespolonych, których zniszczenie polega na utracie nośności na ścinanie podłużne. W artykule przedstawiono analizę złożonego zachowania płyt opartą na symulacjach MES i danych z wykonanych badań płyt zespolonych. W ramach pracy wykonano nieliniowe analizy modeli 3-D dla płyt z częściowym zespoleniem między betonem i blachą, porównano je z wynikami badań doświadczalnych i wynikami obliczeń inżynierskich. Parametry materiałowe i parametry współpracy płyt zostały określone na podstawie badań modeli rzeczywistych. Parametry pękania i plastyczności betonu, uplastycznienia w blasze stalowej, oraz tarcia między betonem i blachą zostały uwzględnione w numerycznym modelu płyt. Zaproponowany model obliczeniowy może być użyty do weryfikacji nośności płyt zespolonych wykonywanych z blach o profilu wklęsłym. Przedstawiony model dyskretyzacji elementami skończonymi, może dać możliwość lepszego zrozumienia problemu nośności na ścinanie podłużne w projektowaniu płyt zespolonych.
PL
Opracowanie dotyczy nowego rozwiązania konstrukcyjnego łącznika dla belek zespolonych stalowo-betonowych. Przedstawione rozwiązanie polega na wykorzystaniu do zespolenia blachy profilowanej FLORSTROP T-59Z zastosowanej jako tracone deskowanie. Elementem zespalającym ma być fałda blachy o specyficznym kształcie. Sama blacha zamocowana jest do belki stalowej za pomocą łączników (np. gwoździ wstrzeliwanych). Proponowane rozwiązanie konstrukcyjne wymaga przeprowadzenia cyklu badań, pozwalających na określenie wytrzymałości łącznika. W opracowaniu przedstawiono szczegółowo plan badań.
EN
This paper reviews the new solution of connectors for use in steel-concrete composite beams. Presented solution consists in using profiled steel sheet FLORSTROP T-59Z which is a permanent shuttering for connecting steel and concrete. The connecting element is a re-entrant fold of sheet. Profiled sheet is fastened to steel beam with connectors (for example shot fired studs). The solution needs to perform tests for defining of strength of shear connectors. This paper describes the detailed plan of tests.
20
EN
Method of geometrical shaping of lightweight building shells made up of deformed and profiled metal sheets placed in one row is presented. This method enables obtaining a large variety of shapes of the determined shells as well as a great precision in shaping of the shell. Each sheet of the building shell can be subject to the composite stress state, i.e. the flexural—torsional deformation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.