Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  łączniki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Średnice uprzywilejowane w typoszeregach łączników
PL
Zmniejszenie różnorodności elementów struktury różnych wyrobów jest korzystne na wszystkich jego etapach funkcjonowania: od projektowania, przez wytwarzanie, użytkowanie, obsługę, po likwidację. W technice stosuje się w tym celu m.in. typoszeregi wyrobów ustandaryzowanych, tworzące ciągi arytmetyczne, geometryczne oraz uporządkowanie modularne.
2
Content available remote Uwagi o łączeniu mebli skrzyniowych
PL
Meble skrzyniowe to zwykle wytwarzane przemysłowo meble modułowe wykonywane z płyt meblarskich, przeznaczone do samodzielnego montażu przez nabywcę. Alternatywnie do mebli modułowych oferowane są zabudowy meblarskie na wymiar, montowane przez profesjonalistów. Ciekawym technicznie elementem mebli skrzyniowych są łączniki, czyli masowo wytwarzane, wieloelementowe, stypizowane wyroby mechaniki, wykonywane ze stali, stopów aluminium i z tworzyw sztucznych.
PL
W niniejszym artykule omówiona zostanie konstrukcja elementów próbnych zaprojektowanych do badań nośności i sztywności, jak również zdolności do deformacji ścinanych połączeń zakładkowych z łącznikami BOM-R16-4.
4
Content available remote Sposoby łączenia przewodów w układach hydraulicznych
PL
Jedne z najczęstszych usterek, z którymi styka się inżynier utrzymania ruchu w swojej praktyce zawodowej, są związane z elementami połączeniowymi w układach hydraulicznych. Warto więc poznać różne rodzaje łączników, ich zasady działania oraz zalecenia dotyczące stosowania i prawidłowej eksploatacji. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych problemów w przyszłości związanych z awariami układów i przestojami ciągów technologicznych.
PL
Systemy elewacyjne z przestrzeniami wentylowanymi na ścianach zewnętrznych coraz częściej wybierane są przez projektantów, przede wszystkim do nowych budynków. Nadają się one również do wykorzystania przy modernizacji istniejących obiektów. Charakterystyczną właściwością tych konstrukcji nie do końca właściwie uwzględnianą w obliczeniach bilans cieplnego pomieszczeń i całego budynku, są łączniki mechaniczne przechodzące przez izolację cieplną, stanowiące punktowe mostki cieplne. Oddziaływanie tych punktowych mostków cieplnych, z reguły wykonanych z aluminium, czyli materiału o bardzo wysokiej przewodności cieplnej, na wymianę ciepła okazuje się znaczące. Mostki te radykalnie powiększają straty ciepła przez tego rodzaju przegrody budowlane i generują zwiększone zapotrzebowanie na ciepło pomieszczeń dla pokrycia tych strat. W artykule zaprezentowano wyniki analizy wpływu łączników mechanicznych w systemach elewacji wentylowanych na wymianę ciepła w przegrodzie zewnętrznej. Zwrócono uwagę na wpływ różnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych na warunki cieplne kształtujące się w tych elementach.
EN
Designers increasingly often choose facade systems with ventilated layers on external walls, especially for new buildings. They are aiso usable for upgrades of existing buildings. A characteristic feature of these structures, incorrectiy taken into account in the calculation of the heat balance of rooms and the whole building, are mechanical fasteners. They pass through the thermal insulation layer and cause point thermal bridges. The impact of point thermal bridges, usually made of aluminium, i.e. a materiał with very high thermal conductivity, on heat transfer turns out to be significant. Such thermal bridges greatly increase heat losses through a building partitions. This situation increases the heat demand of rooms to compensate for heat losses. The results of the analysis of the impact of mechanical fasteners in ventilated facade systems on the heat transfer in the building partition are presented in the article. The influence of various materiał and structural solutions on the thermal conditions in these walls has been noted.
6
Content available remote O łącznikach w meblach do samodzielnego montażu (RTA)
PL
Łączniki w meblarstwie, od momentu ich popularyzacji w XIX wieku, przeszły długą drogę rozwoju. Przyczyniły się do rozwoju przemysłu meblarskiego, uzupełniając ofertę mebli wykonywanych całkowicie w fabryce, meblami RTA (ang. ready-to-assembly), a następnie meblami o których końcowej formie i funkcjonalności decyduje klient, mając do dyspozycji zbiór różnych rozwiązań.
PL
W artykule omówiono właściwości stali nierdzewnych stosowanych do produkcji zestawów śrubowych i charakterystyki użytkowe tych zestawów. W niniejszej części przedstawiono właściwości i zakres stosowania śrub i nakrętek ze stali innych niż nierdzewne. Do odrębnego artykułu pozostawiono omówienie różnego rodzaju łączników z metali nieżelaznych i z tworzyw sztucznych.
8
Content available remote Słupy z łącznikami w linii średniego napięcia
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z wymianą słupa z łącznikiem. Opisano proces zbierania danych do przeprowadzenia analiz kierunkowych przed podjęciem ostatecznej decyzji. Omówiono zagadnienia wpływające na ostateczny wybór nowego słupa z łącznikiem.
EN
This article presents selected problems related to the design and execution of medium voltage power line earthworms that affect later operation. The problem was also discussed economically from the perspective of the whole life of the earth ground and not only the initial design and construction.
PL
Własności mechaniczne i inne własności użytkowe gotowych zestawów śrubowych zależą od składu chemicznego materiału wyjściowego, jego obróbki mechanicznej i termicznej oraz dodatkowych zabiegów wykańczających. Opierając się na aktualnych normach dotyczących wyrobów złącznych, ofertach handlowych i dostępnej literaturze, w kolejnych częściach cyklu omówione zostaną cechy użytkowe gotowych śrub i nakrętek.
PL
Uzyskiwane w trakcie wznoszenia konstrukcji właściwości połączeń montażowych istotnie wpływają na jej wygląd i późniejsze zachowanie się pod obciążeniem. Prawidłowość pracy połączenia zależy od jakości wykonania elementów wysyłkowych i łączników, dokładności montażu oraz zastosowanych rozwiązań projektowych.
11
Content available remote Rynek łączników w przemyśle meblarskim
PL
Jest kilka gałęzi gospodarki, w których Polska jest jednym z liderów w Europie. Obok produkcji AGD drugą taką gałęzią jest produkcja mebli. Dobry dostęp do surowca, wykształcona i doświadczona kadra, silne ośrodki naukowe zajmujące się drzewem sprawiają, że można w kontekście naszego kraju mówić o zagłębiu meblowym.
12
Content available remote Rodzaje połączeń rurowych
PL
Fundamentem sprawnie i bezpiecznie działającej instalacji hydraulicznej jest szczelne i trwałe powiązanie elementu z rurociągiem. W artykule opisano najpopularniejsze typy połączeń rurowych, ich zalety oraz wady.
13
Content available remote Dobór łączników do montażu płyt warstwowych
PL
Podstawę artykułu stanowi opracowanie „DAFA M 3.01. Wytyczne doboru łączników do montażu płyt warstwowych”. Ma ono stanowić daleko idącą pomoc i punkt odniesienia dla wszystkich osób uczestniczących w procesach projektowania, realizacji i odbiorów inwestycji budowlanych wykonanych z płyt warstwowych.
14
Content available remote Dobór łączników do montażu na dachach płaskich
PL
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, realizując jeden ze swoich podstawowych celów statutowych - poprawę standardów wykonania oraz podniesienie jakości specjalistycznych robót budowlanych - wydało publikację z zakresu technik mocowań: „DAFA M 2.01. Wytyczne doboru łączników do montażu na dachach płaskich”. Jest to jedno z trzech tego typu opracowań autorskich zespołu specjalistów o długoletnim stażu w firmach (producentach elementów mocujących): Ejot, Essve, Koelner i SFS intec. Dzięki wspólnym uzgodnieniom pomiędzy doradcami technicznymi, wykonawcami i specjalistami wydawnictwo to nie jest materiałem reklamowym ani zbiorem konkretnych produktów poszczególnych producentów czy dystrybutorów, lecz może być pomocą dla osób zajmujących się projektowaniem, montażem czy też odbiorami dachów płaskich pokrytych różnymi materiałami izolacyjnymi.
15
Content available remote Łączniki w konstrukcjach zespolonych stalowo-betonowych : przegląd rozwiązań
PL
W artykule zaprezentowano historyczne i współczesne stosowane rozwiązania połączeń w konstrukcjach zespolonych stalowo-betonowych. Dodatkowo w pracy omówiono wymagania, jakie współcześnie muszą spełniać łączniki mechaniczne.
EN
In this paper there were shown historical and present utilized solutions of connections in composite steel-concrete structures. Moreover, current requirements for bolts in accordance with European Eurocode have been presented.
PL
Łączniki do montażu jednostronnego stosuje się głównie w sytuacji, gdy nie jest możliwy dostęp do obu stron wykonywanego połączenia oraz w tych przypadkach, gdy do zamocowania innych typów łączników potrzebna jest współpraca dwóch osób, a do wykonania połączenia z dostępem jednostronnym wystarczy jedna osoba.
17
Content available remote Dobór łączników do montażu stalowych blach profilowych dachów i ścian
PL
Lata 90. XX wieku to okres, w którym konstrukcje szkieletowe zostały przeniesione z budownictwa przemysłowego do wznoszenia obiektów handlowych, usługowych i administracyjnych. Wpływ na to miała szybkość realizacji obiektów z konstrukcją szkieletową, stalową lub betonową, w połączeniu z lekką obudową ścian i dachów. Obecnie na rynku budowlanym można spotkać bogaty wybór materiałów przeznaczonych dla tego typu budownictwa.
18
PL
Warsztat pracy projektanta konstrukcji drewnianych nieodzownie ujmować musi umiejętność projektowania połączeń. Bez tej wiedzy można projektować jedynie proste układy belkowe wolno podparte.
EN
The development of the best manufacturing technology for fasteners was the subject of this work. Physical and numerical simulations were used to evaluate various technological variants. Possibility of application of new generation bainitic steels was considered, as well. Improvement of exploitation properties was the objective of the optimization having in mind tool wear and manufacturing costs as constraints. Several fasteners were investigated but results for three parts, including Allen screw, screw anchors used to carry concrete plates are presented as a case study. Industrial trials were performed and confirmed correctness of the designed manufacturing technology.
PL
Przedmiotem pracy była metodyka projektowania najlepszej technologii wytwarzania elementów złącznych. Różne warianty technologiczne były przedmiotem symulacji fizycznych i numerycznych. Rozważono również możliwość zastosowania nowych materiałów w postaci stali bainitycznych. Celem optymalizacji była poprawa własności eksploatacyjnych wyrobów natomiast zużycie narzędzi i koszty wytwarzania wprowadzono jako ograniczenia. Rozważono cały szereg elementów złącznych ale w pracy zamieszczono wyniki dla trzech wyrobów, a mianowicie śruby imbusowej, kotwy do betonu oraz niestandardowej śruby z kwadratową główką. Wykonane próby przemysłowe potwierdziły prawidłowość zaproponowanych technologii wytwarzania tych elementów.
PL
Artykuł przedstawia zarys i wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do prognozowania liczby i miejsc zainstalowania łączników sterowanych zdalnie w sieciach SN. Opisano główne założenia algorytmu opracowanego do badań tego zagadnienia, jego działanie oraz wyniki uzyskiwane poprzez zastosowanie takiego rozwiązania. Problem lokalizacji zdalnie sterowanych łączników w strukturze energetycznej jest zależny od bardzo wielu parametrów o charakterze losowym, a głównym problemem jest ich odpowiednia obróbka w celu przetworzenia informatycznego.
EN
The article presents outline and utilization the methods of artificial intelligence for forecasting activity of amount and places of installing the switches steered remotely in MV networks. The main foundations of algorithms prepared for research of this problem, their operation and results of this solution are described. Problem of localization of steered remotely switches dependents on quite a lot of random parameters in energy structure but proper processing is main problem for information systems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.