Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oddziaływanie temperatury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zagrożenie klejonych wzmocnień FRP nagrzaniem w warunkach ekspozycji słonecznej
PL
Projektanci wzmocnień konstrukcji kompozytami typu FRP rzadko przewidują jakiekolwiek formy ochrony przed nadmiernym nagrzaniem spowodowanym promieniowaniem słonecznym, tymczasem najpopularniejsze żywice epoksydowe mogą tracić swe właściwości mechaniczne już w temperaturze około 50°C. W pierwszej części artykułu przybliżono wyniki aktualnych badań wpływu temperatury zeszklenia na zachowanie klejów w systemach wzmacniających. W drugiej części pokazano wyniki pomiarów wzrostu temperatury różnych typów wzmocnień na podłożu betonowym i drewnianym, nagrzewanych w warunkach bezpośredniej ekspozycji słonecznej w miesiącach letnich na terenie południowej Polski. W badaniach stwierdzono temperatury powyżej 60°C, czyli znacznie przekraczające dopuszczalne warunki użytkowania większości systemów wzmacniających opartych na żywicach epoksydowych.
EN
Designers of EBR FRP structural strengthening systems rarely provide any form of protection from excessive warming caused by sunlight, while the most popular epoxy resins may lose their mechanical properties at a temperature of about 50°C. In the first part, an article gives an overview of actual studies on the influence of glass transition temperature on the behavior of adhesives used in strengthening systems. In the second part, shows the results of temperature measurements of several types of concrete and timber samples subjected to direct exposure of the sun for summer conditions in the southern Poland. The readings showed a temperatures above 60°C, far exceeding the allowable working conditions for most strengthening systems based on epoxy resins.
2
Content available remote Teoria szczelności w przypadku pokryć z pasm blaszanych
PL
Celem pracy było określenie zmian wytrzymałości i sorpcyjności betonu poddanego działaniu wysokich temperatur. Badano wpływ klasy betonu, temperatury i warunków chłodzenia próbek betonów wykonanych z kruszyw: kwarcowego, skaleniowego oraz granitowego. Wyniki pokazały, że rodzaj kruszywa ma znaczny wpływ na wytrzymałość betonu. Spadek wytrzymałości rośnie wraz ze wzrostem temperatury której działaniu poddany został beton, niezależnie od jego klasy. Zauważono również znacznie większe spadki wytrzymałości w przypadku próbek chłodzonych w wodzie w porównaniu z betonami chłodzonymi w powietrzu albo w piecu. Sorpcyjność betonu poddanego działaniu temperatury, niezależnie od rodzaju użytego kruszywa, wzrastała wraz ze wzrostem temperatury oraz malała wraz ze wzrostem klasy betonu. Sorpcyjność betonów z kruszywem granitowym jest niższa w porównaniu z betonami z kruszywem skaleniowym oraz kwarcowym. Badania wykazały, że z punktu widzenia wytrzymałości i ognioodporności, kruszywo kwarcowe jest lepsze niż kruszywo skaleniowe.
EN
This paper aims at estimating the changes in strength and water sorptivity when concrete is subjected to elevated temperatures. The parameters of investigation included grade of concrete, temperature and condition of concrete specimens, treatment prior to testing . The influence of these parameters on concretes made of quartz, feldspar and crushed granite as coarse aggregates is investigated. It was found from this study that the type of coarse aggregate has a significant effect on the compressive strength. The loss of strength increased with the increase of temperature for all the grades of concrete. It was also noted that the loss of compressive strength of heated concrete is found significant in specimens which were water quenching after heating as compared to those tested after air cooling or in hot condition. It was observed that the water sorptivity decreased with increase of concrete grade and increased with temperature in the case of concretes made with varying types of coarse aggregates without exception. Sorptivity is less in concretes containing crushed granite aggregate compared to those made of quartz and feldspar as coarse aggregates. It was found that quartz is a more suitable alternative coarse aggregate than feldspar from strength and fire resistance point of view.
4
Content available remote Analiza naprężeń termicznych w żelbetowych ścianach silosów na zboże
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy naprężeń w żelbetowych ścianach cylindrycznych silosów na zboże wywołanych dobowym spadkiem temperatury otoczenia w okresie zimowym. Sformułowano model obliczeniowy silosu wolno stojącego (w ujęciu MES) przy założeniu współpracy konstrukcji ściany i ośrodka ziarnistego. Komorę silosu obciążono symetrycznym parciem ośrodka sypkiego (typu pszenica) i nieliniowym rozkładem spadku temperatury na powierzchni komory i grubości ściany, wyznaczonym metodą różnic skończonych (MRS). Na podstawie analizy numerycznej (MES) naprężeń termicznych w żelbetowej ścianie silosu określono niekorzystne efekty sprzężenia obciążenia statycznego i termicznego w silosach na zboże.
EN
The paper presents the results of reinforced concrete wall analysis of cylindrical grain silos subjected to daily drop of the ambient temperature during the winter period. There is presented computational FEM model of free-standing silo assuming the interaction between the wall construction and stored grain. The silo bins were analyzed under symmetrical pressure (wheat) and nonlinearly distributed temperature on the external surface of the silo and across the thickness of the wall, determined using the Finite Differences Method (FDM). On the basis of numerical stresses analysis for assumed reinforced concrete silo wall the unfavorable effects of interaction of the static and thermal loads in RC grain silos were demonstrated.
PL
Referat stanowi w głównej mierze przegląd literaturowy, w którym omówiono dotychczasowe zastosowania metody impact-echo w diagnostyce uszkodzeń konstrukcji żelbetowych. Przedstawiono w niej teoretyczne podstawy metody oraz dotychczasowe standardowe jej zastosowania. Praca prezentuje również zrealizowane badania wstępne, które miały na celu weryfikację, czy za pomocą metody impact-echo możliwe jest identyfikowanie skutków poddania betonu działaniu wysokiej temperatury.
EN
The paper is mainly the state-of-the-art which discusses the current use of impact-echo method in the diagnosis of damage to reinforced concrete structures. It also presents the theoretical basis of the method and summarizes its standard applications reported in publications. Additionally, paper presents the results of a preliminary study, aimed at verifying the usefulness of the impact-echo method for diagnosis the effects of high temperature on concrete.
7
EN
In paper, the temperature influence on air-content, workability of non-air-entrained and air-entrained self-compacting concrete (SCC) modified with AFA (anti-foaming admixture) and VMA (viscosity modifying admixture) is discussed. The research results proved that the investigated admixtures and temperature have significant influence on investigated properties of SCC.
8
Content available remote Metody oceny stanu betonu w konstrukcji po pożarze
PL
Artykuł stanowi opracowany na podstawie literatury przegląd metod stosowanych w celu oceny wpływu działania wysokiej temperatury na beton w konstrukcji. Przedstawiono w nim techniki oceny uszkodzeń pożarowych betonu możliwych do stosowania in situ oraz metody laboratoryjne. Omówiono podstawowe założenia opisanych metod.
EN
This paper reviews the current state of the art in the use of diagnostic methods to assess the impact of high temperature on structural concrete. In situ techniques and laboratory methods for the assessment of fire damaged concrete are described. The basic assumptions of those methods are discussed.
PL
W pracy przedstawiono zmiany tekstury w nanokrystalicznym stopie Co66Fe4Mo2Si16B12 otrzymanym na drodze wyżarzania rezystancyjnego szkła metalicznego. Wyniki badań wykazały, że wprowadzenie naprężeń rozciągających częściowo odtwarzających warunki eksploatacyjne amorficznych rdzeni transformatorów może prowadzić do powstawania uprzywilejowanego ułożenia określonych płaszczyzn i kierunków krystalograficznych względem kierunku przepływu prądu i wprowadzanych naprężeń.
EN
The paper presents texture changes in the Co66Fe4Mo2Si16B12 nanocrystalline alloy obtained by way of resistance annealing of metallic glass. The investigation results have shown that the introduction of tensile stresses partially reproducing the conditions of operation of amorphous transformer cores may lead to the occurrence of a preferred packing of specific crystallographic planes and directions in relation to the direction of current flow and stresses being introduced.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.