Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dynamika mechanizmów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the solution of a chosen dynamic problem, i.e. determination of the engine power to drive a mechanism, by means of the Mathematica environment for numerical and symbolic computations. It was done on the example of a third class mechanism. The author’s intention is to show the advantages of replacing the classes on “Mechanism Theory” with the computer laboratory.
EN
This article concerns the evaluation of the influence of technological loads caused by mechanism elements of a three-thread overedge sewing machine on the dynamic of its driving system concerning the cycle of steady-state motion conditions. On the basis of a physical model of such a machine with an elastic belt drive, a system of dynamic movement equations was elaborated and completed by a differential equation of the driving motor moment. The system of these equation was numerically soluted. The characteristics of the dynamic changes of forces in the particular threads, which take part in the process of creation of the stitch and are known from literature publications, were considered in the calculations. The results of a computer simulation of the sewing machine dynamic were graphically illustrated.
PL
To opracowanie dotyczy oceny wpływu technologicznych obciążeń elementów mechanizmów maszyny trójnitkowego szwu obrzucającego, na dynamikę jej napędu w odniesieniu do cyklu ruchu ustalonego. W oparciu o fizyczny model takiej maszyny z elastycznym napędem paskowym, utworzono układ dynamicznych równań ruchu rozszerzony o równanie różniczkowe momentu silnika. Układ tych równań rozwiązano numerycznie. Uwzględniono w obliczeniach przytoczone w literaturze charakterystyki dynamicznych zmian sił poszczególnych nici biorących udział w procesie tworzenia szwu. Wyniki komputerowej symulacji dynamiki maszyny zilustrowano graficznie.
PL
Przedstawiono porównanie różnych metod wyznaczania naprężeń na przykładzie analizy dynamicznej szybowca PW-6 w trakcie lądowania. Obliczenia wykonano metodami mieszanymi - układów wieloczłonowych i elementów skończonych.
EN
The paper presents comparison of different stress recovery methods used in multibody and finite element meihods applied to dynamical analysis of mechanisms.
PL
W pracy omawia się najpierw klasyczne sposoby generowania równań ruchu mechanizmów i wyznaczania reakcji w węzłach. Na tym tle prezentowana jest nowa metoda wyznaczania reakcji, w naturalny sposób powiązana z minimalno-wymiarowymi sformułowaniami dynamiki mechanizmów. Zaproponowane algorytmy nie wymagają odwracania macierzy - są dobrze dostosowane zarówno dla zastosowań numerycznych jak i przekształceń symbolicznych.
EN
In this paper some existing codes for obtaining equations of motion and the determination of joint reactions in mechanisms are first recalled. On this background a novel approach to the determination of joint reactions is presented, naturally associated with the reduced-dimension formulations of mechanism dynamics. The introduced schemes are especially efficient - no matrix inversion is required, and as such are well suited for both symbolic manipulations and computational implementations.
PL
Analiza dynamiki mechanizmów wymaga rozwiązywania nieliniowych równań różniczkowych. Są nimi równania Lagrange ’a , które są równaniami drugiego rzędu. Są nimi równania Lagrange ’a , które są równaniami drugiego rzędu. W postaci tensorowej zapiszemy je następująco [wzór] W szczególnym przypadku, układów o jednym stopniu swobody redukują się one do postaci [2, 3]: [wzór]
EN
Mechanism dynamics analysis demands the solution of the complicated non-linear differential equations. These equations are derived on the basis of Lagrange equations of the second order and they are the tensor equations in the form: [formula] For the systems of single degree of freedom the system of equations (A) is reduced to a single equation in the form: [formula]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.