Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  improvement projects
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the article is to present an exemplary system for recording and analyzing quality costs and to demonstrate that it is helpful in planning and assessing the effectiveness of continuous improvement processes at the operational and strategic level. Various approaches to defining quality costs are described, followed by indicators for assessing effectiveness and tools to collect data on the values of individual groups of quality costs and compare them with financial indicators. The practical part presents a case study on the quality cost accounting system in a medical company and the possibility of using quality cost accounting to plan and evaluate continuous improvement processes and make managerial decisions.
PL
Continuous Improvement jest koncepcją uznawaną w literaturze i praktyce zarządzania za niezbędną w dzisiejszym środowisku biznesowym. Artykuł dotyczy analizy znaczenia i miejsca zarządzania projektami w realizacji założeń ciągłego doskonalenia w organizacjach. W pierwszej części artykułu zaprezentowano wnioski wynikające z analizy literaturowej dotyczącej projektów doskonalących a następnie przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Badanie oparte o studium przypadku pozwoliło na charakterystykę realizowanych projektów oraz identyfikację czynników sprzyjających i utrudniających osiąganie ich celów.
EN
Continuous Improvement is a concept recognized in literature and management practice as essential in today's business environment. The article deals with the analysis of the importance and placement of project management in the implementation of the assumption of Continuous Improvement in manufacturing companies. The first part of the article presents the conclusions resulting from the literature review of the improvement projects implementation and then presents the results of empirical research carried out in the large production company. A case study has allowed the characteristics of the realized projects and identification of factors that are conducive to and obstructive to the achievements of their objectives.
EN
At the Karel de Grote University College, we have had many years of experience in using questionnaires to get feedback from our students. The use of these questionnaires is a part of our quality culture. The goal is to gather information about the education process, which is one of the steps of the Deming cycle. Years ago, when we first started using questionnaires, they were only available in a paper version, and the students had to fill out questionnaires for all the courses they took that year. The amount of responses was often disappointing. Students were not really happy about the fact that they had to fill out a lot of documents. We realized some changes had to be made in the process. Instead of asking for feedback for all of the courses every year, we made a selection and now only monitor one third of the courses per year. We have organized the feedback process in such a way that in a time frame of three years all courses are screened. If there is a new course or a problem linked to a specific course, we can increase the frequency for that particular course. Another motivation for students to fill in the questionnaires, was the fact that we used our electronic learning platform for it. This enabled us to make the process more user-friendly. Processing the questionnaires became easier as well. The questionnaires themselves represent only one side of the story. It is equally important to find out what exactly the students are referring to when they give a positive or negative evaluation. Once a year we organize a meeting with students where we discuss the information we got from the questionnaires. Several improvement projects are started up, based on the results of this meeting and the questionnaires. The electronic learning platform was one step on the way towards collecting and processing information. Now we want to take it one step further and intend to buy professional software for this purpose. A market study was realized.
PL
Uniwersytet Karel de Grote posiada wieloletnie doświadczenia w ankietowaniu studentów. Celem jest uzupełnianie informacji na temat procesu edukacyjnego, będącego jednym z etapów cyklu Deminga. Przed laty, gdy rozpoczęto ankietowanie jedynie w wersji papierowej studenci musieli wypełnić kwestionariusz dla wszystkich przedmiotów, które mieli w ciągu roku. Czyli odpowiedź była niezadawalająca, studenci byli niezadowoleni tym, że musieli wypełniać mnóstwo dokumentów. Dokonaliśmy pewnych zmian w tym procesie. Zamiast pytać o wszystkie przedmioty w ciągu roku dokonaliśmy pewnej selekcji i obecnie monitorujemy jedną trzecią przedmiotów w ciągu roku. Zorganizowaliśmy proces oceny w taki sposób, Se w ciągu 3 lat wszystkie przedmioty są przejrzane. JeSeli pojawi się nowy ... to problem ten podlega specjalnej ocenie i zwiększana jest częstotliwość monitorowania. Inną motywacją dla studentów aby wypełniali formularze był fakt zastosowania w tym celu elektronicznej platformy nauczania. To pozwoliło nam uczynić proces oceny bardziej przyjazny. Przetworzenie formularzy stało się łatwiejsze. Ankiety stanowią tylko jedną stronę tego procesu. Jest również ważne, aby co dokładnie przedstawiają studenci, gdy dają pozytywną lub negatywną ocenę. Raz w roku organizujemy spotkanie ze studentami, na którym rozmawiamy o uzyskanych informacjach z ankiet. Na podstawie wyników spotkań i ankiet uruchomiono kilka projektów poprawy nauczania. Elektroniczna platforma nauczania jest pierwszym krokiem w kierunku zebrania i przetworzenia informacji. Obecnie chcemy wykonać kolejny krok naprzód iw tym celu zakupić profesjonalne oprogramowanie. Realizowana jest w tym celu analiza rynku.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.