Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  oil additive
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Particulate matter emissions from aircraft engines is the issue increasingly discussed among researchers active in the field of ecology of aviation. This fact is mainly caused by negative effects of particulate matter on human health and the latest research results, which indicate that the particle matter emitted from aircraft engines are characterized by very small dimensions. The article presents the results of studies conducted to determine the effect of oil additive to fuel on particle matter size distribution. It was found that the addition of oil reduces the concentration of PN with the increase of thrust of the jet engine. There was no significant effect of oil additive on the size distribution of particles.
PL
Emisja cząstek stałych z silników lotniczych jest zagadnieniem coraz częściej poruszanym wśród naukowców prowadzących badania w zakresie emisji związków szkodliwych z silników lotniczych. W głównej mierze spowodowane jest to faktem, że cząstki stałe emitowane z silników odrzutowych charakteryzują się bardzo małymi rozmiarami, co czyni je szczególnie niebezpiecznymi dla zdrowia człowieka. W artykule przedstawiono badania mające na celu ocenę wpływu dodatku oleju do paliwa lotniczego na emisję cząstek stałych. Stwierdzono, że dodatek oleju powoduje zmniejszenie stężenia liczby cząstek stałych wraz ze wzrostem siły ciągu silnika turbinowego. Nie stwierdzono istotnego wpływu dodatku oleju na rozkład wymiarowy emitowanych cząstek stałych.
PL
W pracy przedstawiono wpływ dodatku tłuszczu do śruty jęczmiennej na jej właściwości fizyczne. Badania przeprowadzono na śrucie jęczmiennej rozdrobnionej w rozdrabniaczu z zastosowaniem sit o otworach 3 i 5 mm. Jęczmień przed rozdrobnieniem był suszony metodą tradycyjną oraz z zastosowaniem energii mikrofalowej. Do natłuszczania stosowano olej rzepakowy w ilości 5, 10, 15 i 20%. Otrzymany produkt poddawany był badaniom polegającym na określeniu jego parametrów fizycznych.
EN
The study dealt with the effect of fat addition on physical properties of the ground barley grain. Barley grain was ground in a feed mill with sieve mesh of 3 and 5 mm diameter. Before grinding the barley grain was dried in traditional way and by application of the microwave energy. Rape seed oil in 5, 10, 15, and 20% doses was added to the grain. Obtained final product was tested for its physical parameters.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wpływu dodatku tłuszczu na właściwości fizyczne produktu otrzymanego w procesie rozdrabniania. Analiza obejmowała ilość, jak również moment wprowadzenia tego czynnika. Proces przeprowadzono w gniotowniku przy różnych szczelinach roboczych. Wykazano, że dodatek oleju przed procesem rozdrabniania wpływał na oznaczane właściwości fizyczne i pylistość mieszanki paszowej.
EN
The study dealt with the effect of fat addition on some physical properties of ground cereal grain. Both, the quantity and the moment of introducing fatty factor were considered. The experiments were conducted in a crushing mill at different working gaps. It was found that the addition of oil before grinding- crushing process affected the physical properties and dusting of grain mixture.
EN
The antiwear ability of the di-n-hexadecyldithiophosphate (DDP) coated PbS nanoparticles as additive in liquid paraffin at ambient temperature was investigated using a four-ball machine. The performance of the prepared nano-particles as solid lubricant from room temperature to 773 K was examined with a ball-on-block tribometer. The lubricating mechanisms were discussed along with the analyses results of X-ray photoelectron spectroscope (XPS) and scanning electron microscope (SEM). Results show that, with the formation of a chemical reaction boundary film, DDP-coated PbS nanoparticles used as oil additive could improve the antiwear ability and load-carrying capacity of base oil even at an extremely low concentration. DDP coated PbS nanoparticles exhibit good tribological behaviors in the temperature range of 298-773K. However, non-coated PbS nanoparticles reduce friction and wear significantly only at 773K. XPS and SEM analytical results indicate that a protective film composed of PbO and S04 (2-) was formed on the worn surface by tribochemical reaction accounts for the good tribological properties.
PL
Badano właściwości przeciwzużyciowe nanocząstek PbS pokrytych di-n-heksadecyloditiofosforanem (DDP) - zastosowanych jako dodatek do ciekłej parafiny - za pomocą aparatu czterokulowego, w temperaturze otoczenia. Chatakterystyką przygotowanych nanocząstek - jako smarów stałych - badano za pomocą testera typu kula-klocek, w zakresie od temperatury pokojowej do 773 K. Na podstawie wyników analizy XPS i SEM dyskutowano o mechanizmach smarowania. Stwierdzono, że poprzez tworzenie warstwy granicznej nanocząstek PbS pokryte DDP (zastosowane jako dodatek do oleju) mogą poprawiać właściwości przeciwzużyciowe i zdolność przenoszenia obciążeń przez olej bazowy, nawet przy ekstremalnie niskich stężeniach. Nanocząstki PbS pokryte DDP wykazują dobre właściwości tribologiczne w zakresie temperatur 298-773 K. Nie pokryte nanocząstki PbS redukują tarcie i zużycia w znacznym stopniu, ale tylko w temperaturze 773 K. Wyniki analiz XPS i SEM wskazują, że w wyniku reakcji tribochemicznej powstaje na powierzchni tarcia warstwa składająca się z PbO i S04(2-), co wyjaśnia dobre właściwości tribologiczne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.