Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  okrywa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy opisano modyfikowaną metodę pomiaru twardości wybranych fragmentów ziarniaka kukurydzy oznaczoną jako HVR. Istotą tej metody jest test realizowany na maszynie typu Instron z wykorzystaniem wgłębnika Vickersa. Test składa się z czterech następujących po sobie faz z uwzględnieniem opróżnionej sprężystej reakcji tkanki. Badano twardość skrajnych ze względu na cechy mechaniczne elementów budowy ziarniaka kukurydzy odmiany Labor, tj. okrywę owocowo-nasienną i zarodek. Na podstawie przeprowadzonych badań optymalizowano parametry testu z uwzględnieniem zróżnicowania anatomicznego i morfologicznego badanego obiektu. Ustalono następujące optymalne parametry testu: obciążenie zasadnicze 10 N, czas trwania fazy pełzania 300 s a czas fazy relaksacji 30 s.
EN
The paper presents a modified method of measuring hardness of maize caryopsis marked as HVR. The essence of this method is a test carried out on the machine of Instron type with the use of Vickers microindenter. The test consists of four subsequent stages including an emptied elastic reaction of tissue. Hardness of border elements of caryopis structure of Labor maize, on account of mechanical properties that is fruit-seed coat and a seed was tested. Based on the research, which was carried out, parameters of the test were optimized including anatomical and morphological diversity of the tested object. The following optimal parameters of the test were determined: basic load of 10 N, duration of creeping stage 300 s and relaxation stage time 30 s.
2
Content available Analiza siły niszczącej okrywę orzecha włoskiego
PL
Celem pracy było wyznaczenie siły potrzebnej do zniszczenia okrywy wybranych odmian orzecha włoskiego (Silesia, Targo, Albi i Tryumf). W pracy określono również cechy morfologiczne badanych orzechów, wyznaczając ich średnią masę, wymiary geometryczne a także grubość skorupy. Testy wykonano używając urządzenia Insight 2 firmy MTS. Badane orzechy charakteryzowały się znacznym zróżnicowaniem cech morfologicznych. Największą siłę potrzebną do zniszczenia okrywy badanych odmian orzechów zaobserwowano dla odmiany Tryumf (ponad 772N), najmniejszą dla odmiany Albi (151 N).
EN
The purpose of the work was to determine force required to destroy covers of selected walnut varieties (Silesia, Targo, Albi and Tryumf). Moreover, the research allowed to determine morphological characteristics of the examined walnuts, including their average weight, geometrical dimensions, and shell thickness. The tests were performed using the Insight 2 instrument manufactured by MTS. Tested walnuts proved considerable diversification of morphological characteristics. Highest force required to destroy cover of examined walnut varieties was observed for Tryumf variety (over 772N), and lowest - for Albi variety (151 N).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.