Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Analysis on Chinese Ming Pibian Forms, Techniques and Social Functions
EN
The pibian (皮弁, pronounced as pì biàn in Chinese) is a kind of cap specific to China. Before the Ming dynasty (1368-1644), it was made of deer hide, while in the Ming dynasty, it was woven with bamboo filament. Through analysis on the forms, techniques and materials used in the pibian preserved, we discovered that pibian displayed a superb artisanship level. The sign of status was depicted through the pibian’s structures and ornaments in an ingenious way, and its structures and components were closely linked with the social culture.
EN
In order to explore the traditional and superb craftsmanship as well as unique characteristics of artistic expression in ancient China, in this paper Zhuanghua silk fabric was selected as the research object, and the research methods of expert interview, cultural relic investigation, field investigation and others were adopted. The craft, pattern, colour and other artistic characteristics of Zhuanghua silk fabric were analysed and studied. First of all, the historical background and classification of Zhuanghua silk fabric are introduced, focusing on a comparison with other processes such as Chinese Silk Tapestry, Secondly, taking Zhuanghua Satin as an example, the technological process of Zhuanghua Satin is analysed in detail. Based on this, the artistic characteristics of Zhuanghua silk fabric are analysed from a micro perspective. The problem of vagueness with regard to the skills and artistic features of traditional Zhuanghua silk fabric was solved in the study, and an important reference for modern innovative practice is put forward so as to inherit and carry forward the technique of Zhuanghua silk fabric.
PL
W celu zbadania tradycyjnego rzemiosła, a także unikalnych cech ekspresji artystycznej w starożytnych Chinach, autorzy poddali analizie jedwabną tkaninę Zhuanghua. Przeanalizowano rzemiosło, wzór, kolor i inne cechy artystyczne jedwabnej tkaniny Zhuanghua. Przedstawiono tło historyczne i klasyfikację jedwabnej tkaniny Zhuanghua, skupiając się na porównaniu z innymi procesami oraz szczegółowo przeanalizowano proces technologiczny.
EN
Because of softness and lightness, various flexible sensors have attracted extensive attention and been widely studied. Sensing mechanism of most wearable sensors is derived from an elastic substrate, such as fabric or polymer materials. Although the mechanical-electrical performance of several flexible sensors has been reported, including sensitivity, linearity hysteresis and repeatability, research on the effects of substrate elasticity on sensor capacity is scarce. In this paper, the impact of spandex content, washing and ironing processing on the elasticity of weft knitted sensors was investigated by the constant- extension test method. Afterwards, differences in sensing properties between diverse elastic sensors under single as well as repeated stretch were reported. The experimental results showed that spandex content does influence the elasticity of knitted fabric, which has a further great effect on sensing properties. A highly elastic sensor is capable of detecting large-scale human motions, while sensors with lower elasticity are opposite, which demonstrates that elastic sensors can be designed and chosen to meet the requirements of detecting and monitoring distinct human motions.
PL
Ze względu na swoją delikatność i lekkość czujniki elastyczne przyciągają uwagę i są często stosowane. Często opisywane jest działanie mechaniczno-elektryczne kilku elastycznych czujników, w tym czułość, histereza liniowości i powtarzalność, badania nad wpływem elastyczności podłoża na pojemność czujnika są dość rzadkie. W pracy zbadano wpływ zawartości spandex’u, obróbki prania i prasowania na sprężystość dzianin wątkowych metodą badania stałego rozciągania. Następnie odnotowano różnice we właściwościach wykrywania między różnymi czujnikami sprężystymi przy pojedynczym i powtarzanym rozciągnięciu. Wyniki eksperymentalne wykazały, że zawartość spandex’u wpływa na elastyczność dzianiny, co dodatkowo ma duży wpływ na właściwości wyczuwalne. Wyniki pokazały, że wysoce elastyczny czujnik jest w stanie lepiej wykrywać ruchy człowieka, niż czujniki o niższej elastyczności, co pokazuje, że czujniki elastyczne można zaprojektować i wybrać tak, aby spełniały wymagania wykrywania i monitorowania różnych ruchów człowieka.
EN
The Chinese skullcap is a kind of headgear for men specific to China, which prevailed in the dynasties of Ming, Qing and the Republic of China. Its modellings fall into two types: flat-topped and peaked, and its lining is divided into hard and soft to fit the different needs of each season. Through analysis of the physical objects that have remained to this day, it reveals that four types of Chinese skullcap can fit well with t he human head, covering half of the forehead. By means of analysing and carding of the crafting techniques of the peaked Chinese skullcap with a hard inner lining, it could be found that it is precise in material selection and fine in making, which is the embodiment of the increasingly approaching perfection of traditional headgear techniques. The modelling and production techniques of the Chinese skullcap also reflect its unique practical, aesthetic and social functions, displaying the philosophy of "the integration of beauty and practicality" in Chinese headgear art.
PL
Chińska jarmułka to rodzaj nakrycia głowy dla mężczyzn charakterystyczny dla Chin, które noszone było w dynastiach Ming, Qing i Republice Chińskiej. Jej modele dzielą się na dwa typy: płaskie i z daszkiem, a podszewka jest podzielona na twardą i miękką, tak aby dopasować się do różnych potrzeb. Analiza fizycznych obiektów, które zachowały się do dziś, pokazuje, że cztery rodzaje chińskiej jarmułki dobrze pasują do ludzkiej głowy, pokrywając połowę czoła. Analizując techniki rzemieślnicze chińskiej jarmułki szpiczastej z twardą podszewką wewnętrzną, można było stwierdzić, że była ona precyzyjna w doborze materiałów i w wykonaniu. Techniki modelowania i produkcji chińskiej jarmułki odzwierciedlają również jej unikalne funkcje praktyczne, estetyczne i społeczne, ukazując filozofię „integracji piękna i praktyczności” w chińskiej sztuce nakryć głowy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.