Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paper and board production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Podaje się, że najstarszy znany zapis o użyciu papieru toaletowego pochodzi z 589 r., pozostawił go urzędnik-uczony Yan Zhitui (531–591). W 851 r. arabski podróżnik zanotował, że Chińczycy epoki Tang nie dbają o higienę, albowiem po skorzystaniu z toalety nie myją się wodą, lecz podcierają papierem (1).
EN
The structure of paper and board production in Europe in 2013 was as follows: printings and writings – 41.9%, packaging paper and board – 45.9%, sanitary and household paper – 7.7% and others – 4.6%. The biggest producers of sanitary and household paper were Germany (20,3%), Italy (20,0%), France (11,5%) and Great Britain (11,5%). According to preliminary data, 2014 total paper and board production in Poland was 4222 thousand tonnes. Household and sanitary paper was 12.8% of the total. It should be stressed that over the last six years the constant increase of this paper grade share can be observed (Fig. 1, 2). It results among others from new investments and modernization of existing capacities as well as from market demand. Central Statistical Office of Poland states that in relation to 2005 toilet paper production rose by 38% in 2013 (Fig. 3). Figure 4 shows production of kitchen towels from pulp, paper, cellulose wadding or sheets made from primary fibers. In relation to 2012 the slight decrease (6%) can be observed in 2013. Domestic consumption of sanitary papers is impacted by imports and exports. Figures 5 and 7 present imports and exports according to CEPI classification in 2014. It should be noted that international trade data were estimated on tha base of 11 months of 2014. Similarly as over last years the biggest buyers of sanitary products is Germany (61.1%) followed by Czech Republic (9.3%). Figure 6 illustrates exports structure (CN 4813). The figures show that the biggest exported groups of products are toilet paper (33%) and paper towels (20,1%). Germany is the main buyer (69.9%) of toilet paper. The like situation is in case of paper towels (65.1%). As regards imports, Italy dominated in 2014 (23.7%) followed by Germany (21.5%). Toilet paper (32.7%) and paper towels in rolls (21.05) dominated in imports in 2014. Figure 8 illustrates imports structure in 11 months of 2014.
PL
Zużycie papieru i tektury na świecie w 2011 r.* wyniosło 399,0 mln ton (wzrost o 1,2% w stosunku do roku poprzedniego), co daje średnie zużycie na jednego mieszkańca na rok w wysokości ok. 57,5 kg (1). Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitego zużycia papieru na świecie, zużyto w Azji (45,5%), Ameryce Płn. (19,7%) i w krajach europejskich należących do CEPI (20,2%). Udział w produkcji papieru i tektury (398,9 mln ton) wyniósł: Azja (43,8%), kraje CEPI (23,5%) i Ameryka Płn. (21,9%).
EN
In 2012, 10 member companies of the Association of Polish Papermakers’ Paper Section produced 2,990,400 t of paper and board. It accounts for 78.3% of total production in Poland. 2 paper mills produced 1,036,000 t of paper for printing purposes (3.1% up), 3 – 1,663,700 t of packaging grades (an increase of 1.1%), 6 – 290,600 t of household and sanitary papers (an increase of 2.5%).
PL
Po wzroście o 3,2% w 2012 r. światowego produktu krajowego brutto, na początku 2013 r. tendencje w zakresie PKB w wielu krajach były zbliżone do obserwowanych w IV kwartale ub. roku. Nieznacznemu spowolnieniu uległo tempo wzrostu PKB w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Japonii. W całej Unii Europejskiej ogółem PKB w I kw. 2013 r. zmniejszył się w skali roku o 0,7%.
EN
A slowdown in the Eurozone affected economic situation in Central and Eastern Europe due to decreasing demand and lower exports to the Eurozone. In the first half of 2013, the economic growth in Poland continued to slow down. The sold production in the industry was 0.4% lower compared to the same period of 2012.
PL
Istotny wpływ na tempo rozwoju gospodarczego na świecie w 2013 r. będzie miało przyspieszenie dynamiki PKB w krajach rozwijających się, a w szczególności azjatyckich. Prognozuje się poprawę dynamiki gospodarczej w Brazylii, Indiach, Chinach oraz Rep. Płd. Afryki. Relatywnie wysoki wzrost PKB, mimo że niższy niż przed rokiem, odnotują Stany Zjednoczone i Japonia. Realny produkt krajowy brutto w Unii Europejskiej utrzyma się na poziomie sprzed roku, a w strefie euro obniży się. W większości państw członkowskich przewidywany jest wzrost gospodarczy, w tym najwyższy w krajach bałtyckich. W Polsce tempo wzrostu gospodarczego będzie wolniejsze niż przed rokiem (1,3% w 2013 r. wobec 2% w 2012 r.) W najtrudniejszej sytuacji pozostają Grecja i Portugalia oraz Słowenia, Hiszpania i Włochy (1).
PL
Najnowsze prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego przewidują, że produkt krajowy brutto na świecie w 2012 r. zwiększy się w skali roku o 3,3% (wobec wzrostu o 3,8% w 2011 r.), natomiast w 2013 r. zwiększy się o 3,6%. Istotny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego mają kraje rozwijające się, a w szczególności kraje azjatyckie. Nadal najszybciej rozwijać się będą Chiny, ale również korzystne prognozy są dla Indonezji, Malezji, Filipin, Tajlandii oraz Wietnamu (1).
EN
The latest forecasts of the International Monetary Fund (IMF) say that the Gross Domestic Product in the world in 2012 is to increase by 3.3% (against 3.8% in 2011) and in 2013 by 3.6% annually. The rate of economic growth is largely impacted by developing countries, mainly from Asia. China will continue to grow at the fastest rate. The forecasts are also good for Indonesia, Malaysia, Philippines and Vietnam (1).
EN
In 2011, world’s paper and board production amounted to 399 million tons (393.9 m t in 2010). Only 2011 figures are available now. Average annual production per capita was over 59 kgs. In relation to total world’s production, the largest volume of paper and board was manufactured in China (24.9%), CEPI member countries (23.8%) and the US (18.8%) (1).
PL
Produkcja papieru i tektury na świecie w 2011 r. (tylko dane z 2011 r. są obecnie dostępne) wyniosła 399,0 mln ton (rok wcześniej 393,9 mln ton), co daje średnią produkcję na jednego mieszkańca na rok w wysokości przeszło 59,0 kg. Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitej produkcji papieru na świecie, wyprodukowano w Chinach (24,9%), w krajach europejskich należących do CEPI (23,8%), i w USA (18,8%) (1).
PL
Jedenaście lat temu wprowadzono w Polsce nowe ustawy dotyczące ochrony środowiska: „Prawo ochrony środowiska”, ustawy „o odpadach”, „o opakowaniach i odpadach opakowaniowych”, „o obowiązkach przedsiębiorców…”, co w powiązaniu z wcześniejszą ustawą „o czystości i porządku w gminach” stanowiło pakiet ustaw dotyczący m.in. gospodarki odpadami.
PL
W pierwszym kwartale 2012 r. pogarszała się sytuacja gospodarcza na świecie i utrzymywała się sytuacja niepewności co do rozwoju cen podstawowych surowców, w tym także celulozowych surowców włóknistych. W drugiej połowie 2012 roku spodziewane jest przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w skali światowej.
EN
In the first quarter of 2012, global economic situation deteriorated and prices for basic materials including fibrous materials continued to be uncertain. In the second half of 2012, the world’s economic growth rate is expected to go up.
PL
Chiny nadal instalują nowe moce produkcyjne niezbędne do zaspokojenia ich rosnącego krajowego zapotrzebowania na papier i tekturę. Przy niedoborze surowców, a szczególnie makulatury, chińskie zakłady czynią starania, aby odzyskiwać więcej papieru i zmniejszyć swoją zależność od importu. Co się wtedy stanie z dotychczasowymi dostawcami?
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.