Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  STEP-NC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Wpływ postprocesora CAM/OSN na efektywność wytwarzania
PL
Postprocesor zamienia uniwersalny format zapisu obróbki w CAM na program sterujący obrabiarką. Pozwala na uwzględnianie indywidualnych cech OSN. Opisano wybrane możliwości postprocesorów i przykłady nowych rozwiązań, które mogą w zasadniczy sposób ułatwić integrację CAM/OSN i zwiększyć efektywność wytwarzania.
EN
The postprocessor converts universal format for processing in CAM on the machine tool control program. It allows you to take into account the individual characteristics of CNC. The article describes some possibilities of postprocessors and examples of new solutions that can significantly facilitate the integration of CAM / CNC and increase production efficiency.
2
Content available remote Nowy standard programowania obrabiarek sterowanych numerycznie: Step-Nc
PL
W artykule przeanalizowano przepływ informacji pomiędzy systemami CAD/CAM/CNC przy korzystaniu z języka programowania obrabiarek CNC opartego na normie ISO 6983. Następnie scharakteryzowano strukturę danych w nowym standardzie programowania OSN STEP-NC, zdefiniowanym w normie ISO 14649 i również przeprowadzono dla tego standardu analizę przepływu informacji. Uzyskane wyniki analizy wskazują w jaki sposób można wykorzystać ten standard do dalszej automatyzacji programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.
EN
The paper presents the information flow between CAD/CAM/CNC systems when using the CNC machine tool programming language based on ISO 6983. Next, the data structure of the new programming standard STEP-NC, defined in ISO 14649, is presented. The information flow for this new standard is also discussed. The results of analysis show how this standard can be used for the increase of the automation of CNC machine tool programming.
PL
Przedstawiono wady języka programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, opartego na normie ISO 6983. Następnie scharakteryzowano strukturę danych i zalety nowego rozwiązania, jakim jest standard STEP-NC zdefiniowany w normie ISO 14649, istotny zwłaszcza z uwagi na rosnącą globalizację produkcji. Zamieszczono przykład programu w tym standardzie.
EN
The paper presents the CNC machine tool programming language based on ISO 6983. Next the data structure of STEP-NC, new standard defined in ISO 14649, which is especially important because of the growing globalization is presented. The example program in this standard is also discussed.
4
EN
The paper focuses on the algorithm for the recognition of manufacturing features defined in ISO 14649 (STEP-NC). First, the features defined in STEP-NC standard are discussed and then commonly used feature recognition methods are presented. Then the developed algorithm for recognition is presented in details starting with the discussion of STEP-NC features from the point of view of their recognition. The steps of the algorithm responsible for the recognition of profile based, transition and group features are presented. The software developed to verify the algorithm is also described. The final part includes the directions for the future research works. This paper adds to the works aimed to strengthen the position and use the full benefits of this new ISO 14649 standard.
5
Content available remote The use of STEP-NC (ISO 14649) for the integration of CAD/CAM/CNC chain
EN
The paper presents the information flow between CAD/CAM/CNC systems when using the CNC machine tool programming language based on ISO 6983. Next, the data structure of the new programming standard STEP-NC, defined in ISO 14649, is presented. The information flow for this new standard is also discussed. The results of analysis show how this standard can be used for the increase of the automation of CNC machine tool programming.
PL
W artykule przeanalizowano przepływ informacji pomiędzy systemami CAD/CAM/CNC przy korzystaniu z języka programowania obrabiarek CNC opartego na normie ISO 6983. Następnie scharakteryzowano strukturę danych w nowym standardzie programowania OSN STEP-NC, zdefiniowanym w normie ISO 14649 i również przeprowadzono dla tego standardu analizę przepływu informacji. Uzyskane wyniki analizy wskazują, w jaki sposób można wykorzystać ten standard do dalszej automatyzacji programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.
EN
This paper presents an integrated High-Fidelity Machining Simulation (iHFMS) system with the intention to predict and monitor up-to-date tool information status based on high-level CNC data through the evaluation of historic Post-Machining analysis. The system consists of three components which include; tracking and recording mechanism of Cutting Tools Database (CTD) via barcode identification, remaining tool life predictive model, as well as development of a Machining History Database (MHD). A case study was designed to demonstrate how the system is utilised in tracking the remaining tool life of a mounted cutting tool, together with variety machining configurations. The outcome shows the integrated system may fasten the process planning activity and perform machining efficiently by providing dynamic tool life values based on the shop-floor status.
7
Content available Utilization database system using the protocol STEP
EN
Information systems in today’s manufacturing enterprises are distributed. Data exchange and share can be performed by computer network systems. The present manufacturing scenario demands the efficient database systems for manufacturing to perform the operations globally. Database systems are the key to implementing information modeling. Engineering informations modeling requires database support. This paper proposes a manufacturing database system for STEP-NC data from EXPRESS entities.
PL
We współczesnych przedsiębiorstwach przemysłowych systemy informatyczne występują powszechnie i są niezbędne. Udostępnienie i wymiana danych odbywa się przy wykorzystaniu sieci komputerowych. Realizacja procesu wytwórczego wymaga wydajnych systemów produkcyjnych baz danych do wykonywania operacji w ujęciu globalnym. Systemy baz danych są kluczem do zarządzania przepływem informacji. Inżynieria zarządzania informacją wymaga odpowiednich metod obsługi bazy danych. Niniejszy artykuł proponuje produkcyjną bazę danych opartą na modelu STEP-NC korzystającą ze języka programowania EXPRESS.
EN
Despite substantial improvements CNC manufacturing is still based on dated practices and habits. This is mostly due to the use of ISO 6983 standard (G-codes) combined with vendor specific formats to exchange CAD/CAM/ CNC information. The manufacturing sector is consequently made of a collection of disconnected elements that are difficult to make communicate together. On the contrary STEP-NC approach offers many opportunities to overtake the current situation and rethink CAD/CAM/CNC numerical chains. However, the actual integration of STEP-NC in industrial concerns is quite limited. It is essential to couple this innovative approach with existing equipments. This paper shows how STEP-NC can be an efficient way to reconcile today's interoperability and efficiency demands by introducing the association of two manufacturing platforms: SPAIM, developed at IRCCyN (France), and which controls current industrial machine tools directly from STEP-NC files and IIMP from the University of Auckland (New Zealand), which realizes data portability between heterogeneous proprietary formats, process interoperability. As a result, both approaches lead to improved supervision and integration of the machining systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.