Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar średnicy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł powstał w oparciu o wyniki badań prowadzonych w Katedrze Budowy Maszyn w ramach prac badawczo-rozwojowych, projektów celowych i badań własnych autora. Przedstawiono w nim wyniki prac w ramach których opracowano metodykę pomiarów wskazanych cech geometrycznych kół pojazdów szynowych będących w ruchu., przedstawiono koncepcje realizacji pomiarów w rzeczywistym środowisku pomiarowym, wykonano stanowiska doświadczalne oraz przeprowadzono eksperymenty. Wyniki prac mogą być podstawą do budowy i realizacji układów pomiarowych w ciągłej diagnostyce pojazdów szynowych.
EN
In the paper an idea of a method of identification diameters and circular errors of wheel axle which enables to make decision about regeneration of the wheel sets, measuring stand, and results of experimental works are presented. The ideal solution for an identification of a wheel diameter is a stand in the form of a rail section. Rail vehicles while passing the stand are measured. It means that circular errors of all wheels of a vehicle are identified. Having results of such identification we are able to make decision about regeneration of a wheel. The decision would be made automatically, without operators.
PL
Przedstawiono analizę dokładności pomiaru średnicy na urządzeniu specjalizowanym do pomiaru odchyłek kształtu. Zweryfikowano wpływ średnicy wzorca oraz konfigurację końcówki pomiarowej na wynik pomiaru elementów o różnych średnicach. Równolegle przebadano wpływ wymienionych parametrów na klasyczny pomiar odchyłki okrągłości. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano zalecenia pozwalające na efektywne zastosowanie urządzeń specjalizowanych do pomiaru odchyłek kształtu przy pomiarach średnic.
EN
The paper presents an analysis of the accuracy of measuring the diameter on specialized equipment to measure the deviation of form. The impact of both the standard diameter and configuration of measuring tip on result of measured elements of different diameters was verified. Simultaneously, examination of the effect of previously mentioned parameters on the classic measurement of roundness deviation was conducted. Based on carried investigations, recommendations for the effective use of specialized form tester applied form measurement of diameter were developed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których bezpośrednim celem było zaproponowanie koncepcji realizacji bezstykowych pomiarów średnicy kół zestawu wagonowego. Badania skoncentrowano na analizie wybranych zagadnień związanych z przetwarzaniem obrazów modeli koła z zastosowaniem metod krawędziowania. W efekcie przeprowadzonych badań potwierdzono możliwość realizacji pomiarów średnicy modelu kół zestawu wagonowego z zastosowaniem systemów wizyjnych.
EN
The paper presents a certain approach to diameter measurements of railway axle set wheel. The main goal of the presented research was to verify possibility of applying vision system for such measurements. The tests have been conducted with a model of axle set wheel. Several problems related to vision system application have been discussed. Among others, different image calibration techniques were analysed. Also, a possibility of single image calibration for measurements of wheels with different diameter was considered. It has been revealed that the wheels can be measured with satisfying accuracy based on few images of a wheel rotating in front of the camera. However, distinct problems have been pointed at while analysing practical implementation of the proposed approach in the industrial conditions. These problems reflect our future work.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań, których celem było określenie wpływu wydajności cieczy chłodząco-smarującej podawanej do strefy skrawania przy pomocy urządzenia Pulsomat P25. Próby przeprowadzono dla stali konstrukcyjnej St3S z wykorzystaniem handlowych wierteł typu N wykonanych ze stali szybkotnącej kobaltowej. W efekcie badań wyznaczono zależność opisującą szacunkową zmianę trwałości wierteł w wyniku zmiany wydajności cieczy podawanej w sposób zminimalizowany oraz określono zależność chropowatości otworów od wydajności cieczy.
EN
The main goal of presented investigations was to determine of influence of cutting fluid efficiency for tool life. The article contains results of investigations for drilling with minimal lubrication. For cutting liquid supplying the Pulsomat P25 were used. The researches on St3S steel with standard drills type N-HSCO were made. As a result of investigations is formula which describing an estimated changes of tool life as a result of lubricant efficiency changes in tested range. Dependence of surface roughness from lubricant efficiency was defined too.
EN
Measuring stands enabling practical implementation of the diffraction method for measuring the drop sizes of the fuel aerosol stream are presented. The construction of the diffractometer is described in which the recording of the light intensity distribution is made by scanning the image plane with a detecting system adjusted to the specificity of the image. A stand for measuring the average drop diameter in aerosols produced by fuel injectors of airplane turbine engines are presented and examples of the examination results are shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.