Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IT infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The process of designing and creating an integrated distributed information system for storing digitized works of scientists of research institutes of the Almaty academic city is analyzed. The requirements for the storage of digital objects are defined; a comparative analysis of the open source software used for these purposes is carried out. The system fully provides the necessary computing resources for ongoing research and educational processes, simplifying the prospect of its further development, and allows to build an advanced IT infrastructure for managing intellectual capital, an electronic library that is intended to store all books and scientific works of the Kazakhstan Engineering Technological University and research institutes of the Almaty academic city.
EN
In the paper the concept of Shared Service Center (SSC) for public administration is introduced. Processes and models of SSC are defined, but from the point of view of one of the main purpose of public administration– delivering public services. It is proposed to, while planning and implementing SSC, not only focus on designing services for organizational units participating in the SSC, but also to design solution for e-services for citizens. So the emphasis should be put, not only on modelling supporting processes just like for planning the implementation of commercial SSC, but also on core processes. Specific legal solutions are also pointed out, which are supporting this concept, from the point of view of organization of SSC (new Polish legislation) and from the point of view of funding the development of SSC (European Union operational programs supporting e-services for A2A and A2C).
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie modelu rozwoju symulacyjnego systemu walki JTLS, współpracy między użytkownikiem i producentem systemu oraz wpływu ewolucji systemu symulacyjnego na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej CSiKGW. W opracowaniu zwrócono także uwagę na potrzebę stabilnego finansowania eksploatowanych systemów informatycznych oraz szczególne znaczenie gestora w procesie wdrażania i użytkowania systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w SZ RP.
EN
The purpose of this article is to present a development model of the Joint Theater Level simulation system, cooperation between user and manufacturer of the system and impact of the JTLS evolution on the War Games and Simulation Centre IT infrastructure. Attention is also drawn to the need of stable financing of computer systems infrastructure and the administrator’s particular role in implementing and using telecommunication systems utilised in Polish Armed Forces.
PL
W prezentowanej pracy podjęto zagadnienia dotyczące cloud computing, a więc chmury obliczeniowej, wyjaśniono jej istotę i genezę. Ponadto położono nacisk na omówienie tego, w jakich obszarach możliwe staje się jej wykorzystywanie, a także jakie korzyści można odnieść z jej stosowania. Pracę oparto na literaturze przedmiotu.
XX
The presented study takes up the issues regarding cloud computing. IT primarily explains its essence, as well as its origin. The study also puts emphasis on discussing the areas in which it can be applied, as well as the advantages of its application. The study is based on relevant literature.
PL
Artykuł zawiera opis istniejącej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA infrastruktury informatycznej oraz opis narzędzi wspomagających kształtowanie bezpieczeństwa w górnictwie opracowanych w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG. Przedstawiona została konfiguracja sprzętowa i programowa do monitorowania parametrów środowiska górniczego oraz parametrów pracy maszyn i urządzeń, ewidencji pozyskanych danych i ich automatycznego przesyłu. Struktury maszyn i urządzeń są odwzorowane w systemie klasy ERP Szyk2. Zarysowano koncepcję integracji istniejących w JSW SA rozwiązań sprzętowych i programowych z narzędziami wspomagającymi kształtowanie i upowszechnianie bezpiecznych metod pracy.
EN
The paper contains a description of the existing IT infrastructure in the Jastrzębie Coal Company and a description of tools supporting the development of work safety in the mining industry developed in the Institute of Mining Technique KOMAG. The article presents the configuration of hardware and software for monitoring of parameters of mining environment and the parameters of operation of mining machines and equipment, recording of obtained data and their automatic transmission. The structures of machines and equipment are recorded as images in the system of ERP Szyk2 class. The concept of integration of the existing hardware and software solutions in JSW with the tools supporting development and promotion of safe work practices has been outlined.
6
Content available remote Ocena poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego
PL
W artykule przedstawiono elementy metodologii i oceny poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Omówiono kryteria syntetyczne, takie jak Indeks Nowej Gospodarki, oraz kryteria cząstkowe służące do oceny infrastruktury teleinformatycznej.
EN
Some elements of analyses methodology and information society level development are presented in the article. The author describes system criterias such as New Economic Index and sample criterias which are used to assess IT infrastructure.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.