Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas laser
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zautomatyzowane spawanie stali nierdzewnej laserem gazowym CO2
PL
Przedmiotem badań była analiza wpływu podstawowych parametrów zautomatyzowanego spawania laserowego złączy zakładkowych blach ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 2,0 mm i 4,0 mm na jakość i własności złączy. Próby spawania wykonano za pomocą lasera gazowego CO2 TruFlow 4000 firmy Trumpf o mocy maksymalnej 4,0 kW i długości fali promieniowania 10,6 μm, techniką bez materiału dodatkowego. Badania wykazały, że możliwe jest zapewnienie poprawnego kształtu spoiny o korzystnej drobnoziarnistej strukturze i wąskiej strefie wpływu ciepła, lecz wymaga to precyzyjnego doboru parametrów spawania, głównie niskiej energii liniowej spawania oraz położenia ogniska wiązki laserowej względem górnej powierzchni złącza. Przeprowadzone pomiary mikrotwardości wykazały, że w wyniku spawania złączy zakładkowych laserem gazowym CO2 w obszarze spoiny następuje wzrost mikrotwardości w zakresie 230-240 HV0,2 w porównaniu do twardości materiału rodzimego (205-214 HV0,2). Wyniki badań wskazują, że pomimo względnie niskich energii liniowych spawania laserowego w zakresie od 60 do 160 J/mm złącza próbne charakteryzują się niższą umowną wytrzymałością na rozciąganie na poziomie ok. 60% w porównaniu do materiału rodzimego.
EN
The subject of the study was to analyze the influence of the basic parameters of automated laser welding of lap joints of stainless steel AISI 304 sheets 2.0 mm and 4.0 mm thick on the quality and properties of lap joints. The tests of welding have been conducted by the means of a CO2 gas laser TruFlow 4000 Trumpf with the maximum output power of 4.0 kW and a wavelength of 10.6 μm, applying the autogenous technique, i.e. without the additional material. The results have shown that it is possible to provide a proper shape of the weld with fine-grained structure and narrow heat affected zone, but it requires precise selection of the welding parameters, especially a low energy input as well as the position of laser beam spot relative to the top surface of joints. The microhardness measurements showed significant increase of microhardness in the weld zone of joints produced by CO2 gas laser up to 230–240 HV0.2, comparing to the microhardness of the base metal approx. 205–214 HV0.2. Results showed that beside relatively low energy inputs of laser welding in a range of 60 to 160 J/mm, the test joints are characterized by significantly lower tensile strength at the level about 60% compared to the strength of the base metal.
PL
W artykule opisano metody metanometrii optoelektronicznej opracowane w Głównym Instytucie Górnictwa, zaczynając od testów laboratoryjnych w zakresie metanometrii światłowodowej, poprzez oparte na laserach gazowych He-Ne metanomierze do sterowania pracą kotła opalanego metanem oraz systemy metanometrii laserowej do pomiaru emisji ze źródeł rozciągłych, do optoelektronicznych indywidualnych metanomierzy górniczych. Zaproponowano wykorzystanie układu pokrywanych złotem retroreflektorów wnękowych podczerwieni.
EN
The article presents optoelectronic methanometry methods developed in the Central Mining Institute, starting with laboratory testing in the field of fiber methanometry followed by methanometers based on gas lasers He-Ne to control the operation of the boiler fueled with methane and laser methanometry systems for measurement of the emission from extended sources as well as optoelectronic individual mining methanometers. The use of the system of the cavity, infrared retroreflectors coated with gold has been suggested.
4
Content available remote Spectral phenomena in CO/sub 2/ lasers. A review
EN
The rich spectrum of the CO/sub 2/ molecule is an appreciated advantage of lasers based on the carbon dioxide medium. On the other hand, that specific feature of the CO/sub 2/ molecule brings about many problems. Sometimes it can be a serious obstacle in designing laser devices. The paper gives an overview of the spectral properties of the radiation of different kinds of CO/sub 2/ lasers. Many examples of the spectral phenomena are presented on modern RF excited waveguide, multi-waveguide and slab-waveguide CO/sub 2/ lasers
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.