Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the novel design of a ceramic high temperature solid oxide fuel cell (SOFC) in which the anode base structure provided with embedded fuel distribution channels and manifolds serves simultaneously as the anode current collector and the support of a cell. The anode base structure is inherently joined with two operating anode layers positioned on its both sides. The anode base structure and operating anodes are made of commercially available Ni/YSZ green tapes and further components of the cell (electrolyte and cathode layers) are performed by standard thick film processes. The proposed anode design is convenient for testing new ceramic compositions for the electrolytes and cathodes because only a few additional screen printed layers are needed to complete a couple of independent fuel cells ready for tests.
PL
Artykuł przedstawia nowatorski projekt wysokotemperaturowego tlenkowego ogniwa paliwowego SOFC, w którym bazowa struktura anody wyposażona w zagrzebane w niej kanały paliwowe i systemy rozprowadzające przykryta jest z dwóch stron anodami operacyjnymi, na które nakładane są kolejne elementy ogniwa. Bazowa struktura anody i anody operacyjne wykonane są folii ceramicznych Ni/YSZ, natomiast elektrolit i katoda nakładane są techniką sitodruku za pomocą odpowiednio pasty YSZ oraz pasty LSCF. Proponowana konstrukcja anody ogniwa SOFC jest wygodna do testowania nowych kompozycji ceramicznych przeznaczonych na elektrolity i katody ogniw paliwowych, ponieważ po nadruku tylko dwóch warstw na gotową strukturę anody otrzymuje się kompletne, podwójne ogniwo paliwowe gotowe do testów.
EN
The paper presents a ceramic mini combustor, which is intended for a comparative evaluation of specific heat energy of fluid fuels. Two platinum heaters maintain a constant temperature of the combustion chamber. As intensity of fuel supply increases, the control circuit decreases supply of electric power. On the basis of electric power supply fuel specific heat energy is evaluated.
PL
W artykule przedstawiono miniaturowy palnik ceramiczny przeznaczony do pomiaru ciepła spalania węglowodorów, w którym stałą temperaturę komory spalania utrzymuje się za pomocą dwóch platynowych grzejników umiejscowionych na podłożu ceramicznym o wysokiej przewodności cieplnej. W odpowiedzi na zmiany natężenia dostarczanego do palnika paliwa rejestruje się zmiany dostarczanej do grzejników mocy elektrycznej. Wartość ciepła spalania oblicza się w oparciu o korelację pomiędzy zmianami w dostawie paliwa i zmianami dostarczanej mocy elektrycznej.
EN
The paper presents the thermal prosthesis for the blind people. Peltier micro-modules are soldered to the alumina substrate with screen printed connections. Featured solution enables accelerating the work of the device, better temperature stabilization of the touched Peltier micro-module, more accurate thermal visualization and higher mechanical strength. Electrical and thermal test results enable choosing optimal power supply voltage for Peltier micro-pumps.
PL
Przedstawiono termiczną protezę dla osób niewidomych. Mikromoduły Peltiera zostały przylutowane do podłoża alundowego, na którym wykonano połączenia metodą sitodruku. Prezentowane rozwiązanie umożliwia przyśpieszenie pracy urządzenia, lepszą stabilizację temperatury dotykanych mikromodułów Peltiera, dokładniejszą wizualizację termiczną i większą wytrzymałość mechaniczną.
PL
Artykuł przedstawia rozwiązanie planarnego katalitycznego detektora jonizacyjnego wykonanego w technice grubowarstwowej, który może zastąpić tradycyjny jonizacyjny detektor płomieniowy. Dzięki katalitycznej elektrodzie platynowej utrzymywanej w temperaturze ok. 600°C proces jonizacji jest stabilny, a prąd jonowy jest liniowo proporcjonalny do ilości spalanego paliwa.
EN
The paper presents planar, catalytic ionic detector manufactured in thick-film technology. The catalytic ionic detector can be used in microsystems instead of the traditional flame ionic detector and it offers several advantages. Thanks to the platinum electrode with catalytic properties, which is heated up to 600°C, the ionic process is stable and the ionic current linearly proportional to the amount of delivered fuel.
EN
Fabrication of a ceramic-polymer hybrid structure with microchannel was accomplished. The structure for capillary electrophoresis is presented as an example system. The method of fabrication of such a structure is not complicated, makes use of well known technologies like thick film and photolithography, and commercially available materials. It could be used for manufacture of structures with different shapes and dimensions. The process relies on printing dielectric photosensitive paste onto a ceramic support, drying and exposing to UV light through a mask with suitable pattern, developing and firing. A thin glaze layer is deposited on the top of the structure in order to make possible reversible or irreversible bonding with transparent poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and adapting this chip to measurements with the use of optical detection.
PL
Opracowano wytwarzanie ceramiczno-polimerowych struktur zawierających mikrokanał. Jako przykład zaprezentowano strukturę do elektroforezy kapilarnej. Metoda wytwarzania takich mikroukładów jest metodą prostą, wykorzystującą dobrze znane technologie, takie jak technologia grubowarstwowa czy fotolitografia i materiały komercyjnie dostępne. Może być wykorzystywana do wytwarzania struktur hybrydowych o różnej geometrii kanałów. Proces wytwarzania mikroukładów polega na nadrukowaniu światłoczułej pasty dielektrycznej na podłoże ceramiczne, wysuszeniu i naświetleniu przez fotomaskę z odpowiednim wzorem, wymyciu nienaświetlonej części warstwy i wypaleniu. Pokrycie struktury cienką warstwą szkliwiącą daje możliwość odwracalnego lub trwałego łączenia z transparentnym poli(dimetylosiloksanem) (POMS) i dostosowania takiego układu do pomiarów z detekcją optyczną.
EN
The increasing interest in new wireless applications is creating demand for low cost, high performance microwave hybrid circuits. Offering the inherent advantages of thick-film technology such as low manufacturing costs and feasibility for mass production, recent improvements in thick film materials and processing techniques broadens the frequency range where ceramic thick-film circuits can be used and allow current thick-film technology to reach beyond its previous limitations and enter the domain reserved in the past for thin film technology. This paper discusses the advanced thick-film technique called photoimageable thick-film technology that uses photosensitive conductor and dielectric pastes and photoimaging as a method of patterning for manufacturing microwave hybrids operating in the frequency range up to 18 GHz.
PL
Przedstawiono propozycję hybrydowego wykonania miernika przepływu. Zastosowanie hybrydowej technologii umożliwia wykonanie powtarzalnej i stabilnej struktury mostka termicznego. Płaska struktura mostka termicznego wygodna jest do analizy matematycznej. Umożliwia również realizację bezpośredniego konwertera przepływ - częstotliwość w oparciu o mostek termiczny i symetryczny termiczny modulator sigma, delta.
EN
The subject of this paper is the presentation of the measuring device - the flat hybrid mass flowmeter. The flat hybrid mass flowmeter has many advantages in comparision with a standard capillary tube mass flowmeter. One the internal surface of the channel, heating and sensing resistors are located. All of them have a direct thermal contact with the flowing medium. The surface, on which the heat exchange is performed, is very large. It insures not only the precise heat transfer but the measurement of the temperature of the flowing medium as well. Between two ceramic plates a channel is formated, which guides the medium alongside three borders of the ceramic structure. The ceramic structure is fixed to the base at the fourth border. The base is connected with the thermal shield which surrounds the thermal bridge structure. The hybrid technology enables the embodiment of the flat stable structuure of the thermal bridge, where the thermal conductivity in every crical place could be precisely specified which is stable and repeatable in the manufacturing process. Also a reference source in the flat hybrid structure of the thermal bridge could be precisely defined. In calorimetric devices, where heat exchange is performed, the temperature profile alongside the measuring channel is of paramount importance. It not only influences the linearity but inertia of the measuring device as well. The flat structure of the thermal bridge deals very well with all these issues. Both the proper design and localisation on the ceramic structure of heating resistors as well as balancing resistors and fixing the proper local thermal conductivity between ceramic structure and thermal shield, improves linearity of the temperature profile in balancing areas and finally insures low inertia of the complete device. A finite element method has been applied in order to evaluate the temperature distribution on the ceramic structure of the thermal bridge. By comparision of two cases with different power density and topology it is shown, that the proper topology design ensures significantly more stable structure. In this case flow of the medium very little influences the change of temperature distribution and improves linearity and inertia of the complete device. The temperature profiles alongside the measuring channel are calculated for both cases and due to the flow of medium the changes of the temperature distribution on ceramic structure. For the A/D conversion, where balancing resistors of the thermal bridge are inherent components of the A/D converter, a symmetrical thermal sigma delta modulator has been applied. In the A/D converter a synchronous heat balancing is performed. Since balancing resistors serve as heat sources and temperature sensors, there is no time delay for heat transfer, so the clock frequency can be very high (in our case it is 20 kHz). In practice, the clock frequency is limited due to the ability of a comparator to handle reliably a very small signals. Since some components are common both to the thermal bridge and the A/D converter, the presented solution has the minimum number of components which directly influence the performance of the flowmeter. The flat structure of the thermal bridge is very convenient for simulation and mathematical analysis.The symmetrical thermal sigma delta modulator, which has been designed for the A/D conversion, fits very well to the flat thermal bridge and ensures the wide dynamic range of regulation and a fast response as well as high lineraity of output signals versus delivered power.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.