Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MIDI
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Harfa laserowa, inspiracja dla tego projektu, została po raz pierwszy wykonana w 1981 r. przez Niemca Bernarda Szajnera. Jednak ze względu na zastosowanie w niej laserów o wysokiej mocy korzystanie z urządzenia wiązało się z niebezpieczeństwem poparzenia lub uszkodzenia wzroku. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie procesu projektowania i wykonania bezpiecznego następcy harfy laserowej w postaci interaktywnego, elektronicznego instrumentu muzycznego w swoim działaniu wykorzystującego ultradźwiękowe czujniki odległości. Dzięki zastosowaniu modularnego, wielosegmentowego układu czujników możliwy jest odczyt położenia rąk w dwóch osiach oraz przełożenia ich na parametry zadawane do interfejsu MIDI przez mikrokontroler Arduino, przy zachowaniu kompaktowej i łatwej w transporcie budowy urządzenia. Urządzenie pracuje jako kontroler z interfejsem MIDI, do swojego działania wymagając dodatkowo syntezatora zgodnego z tym standardem.
EN
Laser Harp, which was an inspiration for this project, was created for the first time by German Bernard Szajner in 1981. However due to the need of application high power lasers the use of this device involved a danger of getting burn or damaging sight ability. The aim of this article is a presentation of a process of designing and executing a safe successor of laser harp in the form of interactive, electronic musical instrument, that in its work uses ultrasonic distance sensors. A Modular, polymerous set of sensors allows to register a hand position in two dimensions. Received data are being translated to parameters of MIDI interface through Arduino microcontroller with maintaining a compact and easy to transform device construction. This device is a controller with MIDI interface. It requires a synthesizer compatible with this standard for its efficient work.
EN
There are plenty of sublime devices, including input devices, for all kinds of specialists working with computers available on the market. Furthermore, the more specific solutions are needed, the more expensive and complicated they are. At the time when many people prefer to try as many things as possible before selecting the specific learning paths, both high price and high entry threshold, can appear as blockers. In the paper, there are selected some hardware and software solutions for facilitating the work of the professionals , who expect more analog-like interfaces and more natural ways to control computers presented. Additionally, the authors describe original software and hardware solution that allows the use of wide range MIDI devices as custom input devices. The concept of the software made is being presented, as well as some results of initial interaction of different kind of professionals and the proposed solution software and hardware.
PL
Dostępne jest na rynku wiele urządzeń, w tym urządzeń wejściowych, dla różnych kategorii wymagających użytkowników komputerów. Dodatkowo, im bardziej skomplikowane rozwiązania są potrzebne, tym bardziej są one skomplikowane i kosztowne. Wysoka cena i wysoki próg wejścia utrudnia możliwość znalezienia urządzenia dostosowanego do konkretnych, specyficznych potrzeb użytkownika. W artykule zaprezentowano szereg wybranych rozwiązań sprzętowych i programowych pozwalających na wypełnienie luki w urządzeniach wejścia dla specjalistów oczekujących interfejsów w stylu analogowym oraz bardziej naturalnych sposób na interakcję z oprogramowaniem. Autorzy demonstrują także budowane własne oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie szeroko dostępnych urządzeń MIDI jako urządzeń wejścia. Ogólna koncepcja proponowanego oprogramowania jest zaprezentowana, jak również wstępne rezultaty badań odczucia użytkowników korzystających z proponowanego rozwiązania.
3
Content available remote Interfejs MIDI w organach piszczałkowych
PL
Celem badań jest stwierdzenie wpływu sterowania interfejsem MIDI piszczałkami organów na jakość dźwięku.
EN
The aim of the study is to determine the impact of MIDI interface control of pipe organ on sound quality.
EN
In this work the problem of algorithmic composition of music has been presented. Author has attempted to locate presented solution between other related approaches within the musical algorithm positioning framework proposed by Woller et al. The main idea of the system is that the music composition process is performed by number of mini-models parameterized by further described properties. The mini-models generate fragments of musical patterns used in output composition. Musical pattern and output generation are controlled by container for the mini-models – a host-model. Overall mechanism has been presented including the example synthesized output compositions.
PL
W pracy przedstawiony został problem algorytmicznego komponowania muzyki. Autor dokonał próby ulokowania prezentowanego systemu komponowania pomiędzy innymi istniejącymi rozwiązaniami w tej dziedzinie z wykorzystaniem algorytmu pozycjonowania systemów algorytmicznego komponowania muzyki, zaproponowanego przez Woollera i innych. Główną ideą autorskiego systemu jest przeprowadzenie procesu komponowania muzyki z wykorzystaniem mini-modeli, sparametryzowanych przez zdefiniowane i opisane w pracy parametry. Mini-modele generują fragmenty wzorców muzycznych, wykorzystanych następnie w wyjściowej kompozycji. Generowanie wzorców muzycznych oraz kompozycji wyjściowej jest sterowane przez kontener zawierający mini-modele. W pracy został przedstawiony ogólny mechanizm powstawania kompozycji z załączonymi syntezowanymi przykładami kompozycji wyjściowych.
5
Content available remote An algorithmic composition - the chosen aspects
EN
The paper focuses on the issue of making the music composition process automatic that can be placed within the frames of machine learning. In the work the author presents methods for algorithmic composition based on human-defined compose rules and rules extracted from sample music. Moreover, author's algorithmic composition system is presented in which the composition process is modelled as a states sequence, where states describe selected parameters of a music pattern.
PL
Praca skoncentrowana jest na problematyce automatyzacji procesu komponowania muzyki, która może być umiejscowiona w ramach machine learning. W pracy zostały ukazane metody komponowania algorytmicznego oparte na zasadach kompozycji zdefiniowanych przez człowieka oraz komponowaniu opartym na regułach uzyskanych z przykładowych utworów. Zaprezentowano również autorski system komponowania, w którym proces komponowania zamodelowano jako sekwencję stanów, będących opisem wybranych parametrów muzycznego wzorca.
EN
This paper describes the problem of recognizing similarities in musical pieces in order to cluster and classify them with particular reference to the files stored according to the MIDI standard. The analysis of the similarity between artificially generated musical pieces to those that have been composed by a man which is carried out in order not to infringe copyrights to the existing pieces is the area of further use of the method presented. The article presents different existing methodological approaches and proposes the use of histograms of selected parameters of musical sound as a mechanism of aggregation of musical clusters potentially belonging to one group of similar musical pieces.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko do cyfrowego przetwarzania sygnałów audio w Instytucie Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Stanowisko składa się z zestawu uruchomieniowego z procesorem sygnałowym DSK6713 oraz karty rozszerzeń umożliwiającej komunikację zestawu z komputerem lub innymi urządzeniami w standardzie RS232 lub MIDI. Stanowisko uzupełniają: zestaw odsłuchowy klawiatura MIDI z regulatorami obrotowymi i suwakowymi oraz odtwarzacz CD. Karta rozszerzeń została zaprojektowana i wykonana we własnym zakresie ze względu na brak podobnych rozwiązań na rynku. Opracowana biblioteka procedur do obsługi karty oraz protokołu MIDI umożliwia szybkie projektowanie aplikacji do przetwarzania sygnałów audio z możliwością wygodnej zmiany parametrów w czasie rzeczywistym.
EN
A workstation for digital audio processing is presented in the paper. The workstation consists of DSK6713 starter kit, expansion board for DSK6713, MIDI keyboard with rotary and fader controllers, stereo speakers, and CD player. The expansion board has been designed and implemented at the Institute of Electronics, Technical University of Lodz. Additionally, a set of procedures has been designed to control the board and manage the MIDI protocol.
8
Content available remote n-gram-based approach to composer recognition
EN
This paper describes how tools provided by Natural Language Processing and Information Retrieval can be applied to music. A method of converting complex musical structure to features (n-grams) corresponding with words of text was introduced. Mutual correspondence between both representations was shown by demonstrating certain important regularities known from text processing, which may also be found in music. The problem of automatic composer attribution to which statistical analysis of n-gram profiles known from statistical NLP was applied served as a case study. A MIDI files corpus of piano pieces was chosen as the source of data.
9
Content available remote Midi controlled audio-DSP system
EN
The paper presents a MIDI controlled hardware station for digital audio signal processing. The system consists of an evaluation board ADSP-21364 EZ-KIT with the SHARC-21364 processor, and a MIDI to the SPI converter designed for the communication with a DSP processor. Information about hardware and protocols is included. The design of the converter device and the implemented software modules that enable to control the applications running on the DSP processor are described. Finally, two applications of the developed systems are introduced: synthesis of music with steering from a MIDI keyboard, and realization of recording with a control from a MIDI console.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.