Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glass technology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
3
Content available remote Patentowa(na) historia szkła cz. 2
4
Content available remote Wacław Nowotny (1904-1985)
PL
W 2015 roku minęła 30. rocznica śmierci Wacława Nowotnego, technologa szkła, specjalisty w dziedzinie budowy pieców szklarskich, prekursora rozwoju przemysłu szklarskiego w powojennej Polsce, pedagoga, autora i współautora podręczników szklarstwa, fachowych książek i artykułów w prasie specjalistycznej Szkło i Ceramika. W Wołominie zapisał się w pamięci jako współorganizator i wieloletni pedagog Technikum Przemysłu Szklarskiego.
5
Content available remote Forglass rośnie w siłę
6
Content available remote Proces produkcji szyb zespolonych
PL
W artykule przedstawiono proces produkcji szyb zespolonych na przykładzie typowej wytwórni. Analizowano poszczególne operacje technologiczne pod kątem uzyskania odpowiednich parametrów technicznych gotowych wyrobów, w związku z potrzebą systematycznego udoskonalania procesu produkcji, w kontekście konieczności dostosowania wyrobu do ciągle zaostrzanych wymogów ochrony cieplnej.
EN
This paper presents production process of complex glass panels on the example of a typical factory. There are analyzed different technical operations carried out in order to get appropriate technical parameters of finished wares in connection with the need for systematic improvement of production process in the context of necessity of the products’ adjustment to steadily tightened requirements of thermal protection.
PL
W lipcu br. w Pradze odbył się 23. Międzynarodowy Kongres Szkła zorganizowany przez Międzynarodową Komisję Szkła (International Commission on Glass – ICG). Lokalnymi organizatorami kongresu były: Czeskie Towarzystwo Szklarskie i Słowackie Towarzystwo Szklarskie. Obie organizacje wyróżniają się aktywną działalnością na arenie międzynarodowej. W 1977 r. ówczesna CsVTS Spolecnost Silikatova organizowała w Pradze 8. Kongres ICG. Słowacy byli organizatorami 11. Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Nauki i Technologii Szkła (ESG), która odbyła się w Trenczynie (Słowacja) w 2008 r., a w 2011 r. zorganizowali Międzynarodową Szklarską Konferencję Naukową pod auspicjami Grupy Wyszehradzkiej, przy wsparciu organizacji narodowych członków grupy, m.in. Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. W 2014 roku odbędzie się następna taka konferencja. Prezesem ESG i sekretarzem generalnym ICG jest dr Peter Šimurka ze Słowacji.
PL
W prezentacji przedstawiono postęp techniczny w technologii przemysłowej topienia szkła, nowoczesne metody przetwarzania masy szklanej w wyroby. Zaprezentowano postęp techniczny w przetwórstwie szkła oraz nowoczesne obszary zastosowania szkła.
EN
The presentation presents the technical progress in the industrial melting glass technology, modern methods of processing molten glass into articles. It was presented the modern glass application areas and their technical development in the manufacturing glass in the last years.
PL
W prezentacji przedstawiono postęp techniczny w technologii przemysłowej topienia szkła, nowoczesne metody przetwarzania masy szklanej w wyroby. Zaprezentowano postęp techniczny w przetwórstwie szkła oraz nowoczesne obszary zastosowania szkła.
EN
The presentation presents the technical progress in the industrial melting glass technology, modern methods of processing molten glass into articles. It was presented the modern glass application areas and their technical development in the manufacturing glass in the last years.
EN
The state of the art in the areas glass science and technology today and questions in future development, applications and new opportunities for glass discussed at the 9-th ESG Conference in Trenčin are presented. The main nowadays efforts and challenges for the glass industry in Poland are discussed. They are similar to threats for glass production considered at the Conference. The main objects of scientific researches helping to prevent them are indicated.
11
Content available remote Jak to z tym kanałem belgijskim było?
PL
Szkła, obok półprzewodników i metali, są podstawowym materiałem do budowy elementów w optoelektronice i mikroelektronice. Praktyczna wiedza o szkłach rozszerza się wraz z silnym rozwojem ich zastosowań w telekomunikacji, czujnikach i budowie mikrosystemów. Wiele elementów funkcjonalnych fotoniki budowanych jest ze szkieł optycznych, laserowych, światłowodowych i fotonicznych a ostatnio także z metaszkieł. Optyczne zjawiska nieliniowe indukowane w szkle pozwalają na budowę nowych mikro-elementów fotonicznych zastępujących złożone rozwiązania klasycznej optyki objętościowej. Szkła gradientowe zastępują klasyczne szkła optyczne. W artykule, który jest dziesiątą częścią cyklu prac o szkłach dla fotoniki, przedyskutowano różnice pomiędzy wysokiej jakości optycznym szkłem objętościowym a szkłem światłowodowym. Uformowanie szkła w ultraniskostratne włókno optyczne ujawnia nowe właściwości szkła w jego interakcji z falą optyczną na bardzo długiej drodze. W szkłach światłowodowych krzemionkowych podstawowymi domieszkami są german i fluor. Fundamentalnym zanieczyszczeniem jest jon hydroniowy OH⁻. Szkła światłowodowe wytwarzane są wyłącznie w układach zamkniętych przez syntezę wysokotemperaturową, a więc zupełnie inaczej niż wysokiej jakości szkła optyczne, stąd posiadają nieco odmienne właściwości
EN
Glasses, together with semiconductors and metals, are fundamental materials for building of components for optoelectronics and micro-electronics. Practical knowledge about glasses extends considerably with strong development of their applications in telecommunications, sensors and the construction of microsystems. Many functional components of the photonics is manufactured of optical, laser, fiber, photonic glasses and recently metaglasses. Nonlinear optical phenomena induced in glasses allow for building of new micro-components, replacing complex solutions of classical volume optics. Gradient glasses are replacing classical optical glasses. The paper, which is the tenth part of a cycle on glasses for photonics, debates differences between high quality optical glasses in volume samples and optical fiber glasses. The glass formed in an ultralow loss optical fiber reveals new material properties as a result of its interaction with optical wave on a very long path. High silica optical glasses are doped mainly with germanium and fluorine. The main impurity are hydroxyl OH⁻ ions. Ultimate lossless optical fiber glasses are manufactured only in closed systems by high temperature synthesis, thus in a completely different way than classical volume optical glasses. These glasses have slightly different properties.
13
Content available remote Vitrum 2007
14
Content available remote XXI Międzynarodowy Kongres Szkła ICG'2007 - Strasburg.
PL
W dniach 1-6 lipca 2007 r. w Pałacu muzyki i Kongresów w Strasburgu odbył się kolejny XXI Międzynarodowy Kongres Szkła ICG'2007. Kongresy Szkła organizowane przez Międzynarodową Komisję Szkła (ICG) co trzy lata, począwszy od 1934 r., niezmiennie skupiają uwagę i zainteresowanie zarówno naukowców całego świata specjalizujących się w zakresie wiedzy o szkle jak i technologów, producentów, przetwórców, dostawców wyrobów ze szkła i materiałów pomocniczych. Wzorem poprzednich Kongresów, Międzynarodowa Komisja Szkła i Komitet Organizacyjny XXI Międzynarodowego Kongresu Szkła ICG'2007 dołożyła starań aby w charakterze osób zaproszonych do wygłoszenia referatów plenarnych i przewodniczenia obradom poszczególnych sekcji znaleźli się najbardziej znani naukowcy oraz ludzie dysponujący dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie technologii produkcji i przetwórstwa szkła. Podczas niniejszego XXI Kongresu odbyła się też prezentacja pt. "Produkty szklarskie dla przyszłości", oraz ceremonia wręczenia licznych nagród ICG uprzednio nominowanym do nich naukowcom. W niniejszym artykule przedstawia się informacje o światowych tendencjach rozwojowych i problematyce w zakresie wiedzy o szkle i technologii szkła prezentowanych na ICG'2007.
EN
XXIst International Congress on Glass ICG'2007 had been held from July 1-6, 2007 at Palais de la Musique et des Congres in Strasbourg (France) as a current triennial event organized since 1934 under auspices of the International Commission on Glass, focusing interest of the glass science researchers as well as glass technologists, manufacturers and providers in all the world. Accordingly to the tradition of the Congresses on Glass, the XXIst ICG'2007 was a place of meeting of the ICG Authorities and Technical Committees. International Commission on Glass and Organizing Committee of the XXIst ICG'2007 have ensured participation of many of the most known glass scientists and the other people with a very good knowledge on glass technology, production, processing and applications problems as the Congress invited speakers and plenary sessions lecturers. Apart from the main sessions, the panel presentation on "Glass products for a future" and post-nominations awards ceremonies had also take place during the XXIst ICG'2007 days. In this paper, there the main topics of the XXIst ICG which were connected with glass technology, nowadays scientific knowledge on glass as material, the newest trends in the glass research and application, especially glass properties modification by means of nano-technology, coatings, etc., have been presented.
15
Content available remote Rozwój technologii szkła a struktura nauki.
PL
W części I opublikowanej w nr 3/02 omówiono problematykę terminologiczną w ujęciu interdyscyplinarnym i specjalistycznym. Wprowadzono pojęcia: uniwersalnej i technologicznej terminologii szkła. Stwierdzono istnienie zasadniczych różnic w sformułowaniach terminów uzależnione od poziomów wiedzy (rzemieślniczego, inżynierskiego i naukowego).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.