Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mass transfer coefficients
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Gas-liquid microreactors find an increasing range of applications both in production, and for chemical analysis. The most often employed flow regime in these microreactors is Taylor flow. The rate of absorption of gases in liquids depends on gas-side and liquid-side resistances. There are several publications about liquid-side mass transfer coefficients in Taylor flow, but the data about gas-side mass transfer coefficients are practically non existent. We analysed the problem of gas-side mass transfer resistance in Taylor flow and determined conditions, in which it may influence the overall mass transfer rate. Investigations were performed using numerical simulations. The influence of the gas diffusivity, gas viscosity, channel diameter, bubble length and gas bubble velocity has been determined. It was found that in some case the mass transfer resistances in both phases are comparable and the gas-side resistance may be significant. In such cases, neglecting the gas-side coefficient may lead to errors in the experimental data interpretation.
2
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań elektrolitycznych rozkładu współczynnika wymiany masy przy powierzchni krótkiego minikanału podczas laminarnego przepływu elektrolitu przez kanał. Przebadano prosty, okrągły kanał o średnicy 1,5 mm i długości 15 mm. Otrzymane wyniki badań świadczą o intensyfikacji wymiany masy w kanale o małej średnicy w porównaniu z wymianą masy w kanale o wymiarach konwencjonalnych. Przeprowadzone badania są badaniami wstępnymi - przewiduje się uszczegółowienie badań w celu uzyskania korelacji empirycznej.
EN
The electrolytic investigation results of mass transfer coefficient distribution at the surface of short minichannel during the laminar flow through the channel were presented in the paper. A simple, circular channel with a diameter of 1.5 mm and a length of 15 mm was investigated. The obtained results showed the intensification of mass transfer in a channel of small diameter compared with the mass transfer in a channel of conventional sizes. Since the studies are of preliminary character, detailed tests are planned aiming to obtain an empirical correlation.
PL
Analizując wzajemne rozmieszczenia oporów kinetycznych w całym pęcherzykowym złożu fluidalnym uzyskano odpowiednie wyrażenia uwzględniające obecności cząstek ciała stałego w pęcherzach i ich wpływ na wartości wypadkowych współczynników międzystrefowej wymiany masy i ciepła. Potwierdzono empirycznie, że uwzględnienie obecności cząstek ciała stałego w pęcherzach jest uzasadnione i ma istotny wpływ na opis ilościowy procesu suszenia.
EN
The analysis of kinetic resistance in a bubble fluidized bed allows one to achieve appropriate relationships taking into account a presence of solid particles and their influence on interzone mass and heat transfer coefficients. The theoretical and experimental profiles of temperature and humidity inside the emulsion and bubble zone in relation to a volumetric ratio of solid phase inside bubbles were analyzed. It was proved that consideration of solid particles inside the bubbles was justified and influenced greatly the quantitative description of drying process.
EN
On the basis of theoretical and experimental analysis of the issue, a criterion equation was proposed allowing the deter- minination of medium coefficients of multiphase mass exchange for low values of Re.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.