Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reklama internetowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article is aimed at the disclosure and analysis of the role and place of the Internet tools in advertising and promoting of goods and services by marketers and their impact on sales. So, the article determines the essence of advertising on Internet, theoretical, methodological and practical issues of development and functioning of Internet advertising and, in particular, the use of Internet advertising as the means of promoting products and services. The development of online advertising is analyzed in global and national scope and trends are highlighted. Also, the forecast of total worldwide retail Internet sales till 2020 (which is expected to increase twice) is represented. The model of main features, which characterize Internet trade and marketing, is designed by the authors and represented. The main and most innovative Internet advertising instruments are described and characterized. The issues related to the differences between means, types, advantages and disadvantages of the Internet marketing were described. Also the main advantages (benefits) and challenges (difficulties) of Internet tools for advertising and promoting products are described, detailed and ranked by their importance for business. Thus, it was found out that the main risks and difficulties of the Internet tools for advertising and promoting products are: cyber risks, high competition and the choosy behavior of consumers. Those factors deserve close attention from the marketers.
PL
Na przełomie kilku ostatnich lat, Internet stał się jednym z głównych kanałów komunikacji marketingowej. Reklama internetowa zagościła już na stałe w kampaniach reklamowych zarówno dużych jak i małych przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników oceny skuteczności reklam realizowanych za pośrednictwem Internetu w przedsiębiorstwach transportowych funkcjonujących na rynku polskim. Cel opracowania został zrealizowany poprzez badania eksploracyjne i analizę następujących problemów badawczych: oceny efektywności modeli rozliczeń kampanii realizowanych w Internecie, oceny wyboru narzędzi do pomiaru efektywności kampanii internetowych, oceny typowania najbardziej efektywnych miejsc umożliwiających emisję reklam, zbadanie czynników wpływających na skuteczność reklamy graficznej, a także oceny skuteczności reklamy internetowej, ze względu na miejsce umieszczenia jednostki reklamowej w serwisie internetowym.
EN
Over a span of the recent years the internet has become one of the main channels of marketing communication. Online advertising is ever-present in advertising campaigns of both large and small companies. The main goal of this article is to present the assessment results of online advertising efficiency in transportation companies that operate on the Polish market. The main goal was achieved through the exploratory research and analysis of the following research problems: assessment of the efficiency of settlement models of online advertising campaigns, assessment of the selection of tools for measuring the efficiency of online advertising campaigns, assessment of selecting the most effective locations that allow broadcasting of advertisements, analysing factors affecting the efficiency of graphic advertising and the assessment of the efficiency of online advertising considering the advertising unit placement on the website.
PL
Obecne trendy w dziedzinie marketingu elektronicznego oraz promocji on-line wskazują na rosnącą popularność reklam internetowych. sposób projektowania reklam zaczyna ewoluować w kierunku one to one. wymusza to na twórcach reklam tworzenie spersonalizowanych przekazów. w przypadku modelowania przekazu interaktywnego zmiany mogą zachodzić w sposób dynamiczny. W związku z tą cechą modelowania przekazu interaktywnego przedstawiono model doboru treści reklamy bazujący na metodologii rozmytych map kognitywnych przy zastosowaniu eye trackingu.
EN
Current trends in the area of digital marketing and on-line promotion indicate the growing popularity of on-line advertising. Method of designing the ad begins to evolve in the direction of one to one. This forces to create personalized advertising messages. In the case of interactive media modeling changes can occur in a dynamic way. With fuzzy cognitive maps it is possible in a short time make many simulations, which reduces analysis time and efficience. The purpose of this article is to develop a model supporting the selection of advertising on the internet.
4
Content available Marketing internetowy w mediach społecznościowych
PL
Dzięki ciągłemu rozwojowi informatyki, realizacja badań eksperymentalnych w naukach ekonomicznych wspomagana jest komputerowo w coraz większym stopniu. Jedną z metod komputerowych, które mogą mieć duże znaczenie we wspieraniu realizacji laboratoryjnych eksperymentów ekonomicznych jest symulacja komputerowa. Celem artykułu jest analiza możliwości i kierunków zastosowania symulacji komputerowej we wspomaganiu badań eksperymentalnych w naukach ekonomicznych.
EN
With the continuous development of information technology, the realization of experimental research in economics is increasingly assisted by computers. One of computer methods, which may be important in supporting the realization of laboratory economic experiments is computer simulation. The aim of the article is to analyze the possibilities and directions of computer simulation applications in supporting experimental research in economics.
EN
Over a span of the recent years the internet has become one of the main channels of marketing communication. Online advertising is ever-present in advertising campaigns of both large and small companies. The main goal of this article is to present the results of assessment of online advertising effectiveness in small and medium-sized companies that operate on the Polish ad Italian market. The results may be useful for foreign enterprises for the comparison or implementation. The main goal was achieved through the exploratory research and analysis of the following research problems: assessment of the effectiveness of settlement models of online advertising campaigns, assessment of the selection of tools for measuring the effectiveness of online advertising campaigns, analysing factors affecting the effectiveness of graphic advertising and the assessment of the effectiveness of online advertising.
PL
Na przełomie kilku ostatnich lat, internet stał się jednym z głównych kanałów komunikacji marketingowej. Reklama internetowa zagościła już na stałe w kampaniach reklamowych zarówno dużych jak i małych przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników oceny skuteczności reklam realizowanych za pośrednictwem internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wyniki mogą być przydatne również dla podmiotów zagranicznych, czy to celem porównania czy też wdrożenia. Cel opracowania został zrealizowany poprzez badania eksploracyjne i analizę następujących problemów badawczych: oceny efektywności modeli rozliczeń kampanii realizowanych w internecie, oceny wyboru narzędzi do pomiaru efektywności kampanii internetowych, zbadanie czynników wpływających na skuteczność reklamy graficznej, a także oceny skuteczności reklamy internetowej.
6
Content available remote Opracowanie metody personalizacja reklamy na potrzeby portali finansowych
EN
This article analyzes the market of existing advertising systems based on behavior or personalization. The advantages and disadvantages of these solutions are presented. The authors propose new method of personalizing advertisements for financial portals. The specificity of these sites allows to collect more information about the users such as age, employment, income, family, etc. On the basis of this information it is possible to classify user to one of the defined profiles in a more precise manner and increase the effectiveness of advertising. The studies indicate a 70% efficiency of presented method.
PL
Artykuł zawiera rozważania wyrastające z filozoficzno-socjologicznych przesłanek dotyczących relacji człowiek- technika- środowisko, ujętych w paradygmat odpowiedzialności. Tak zdefiniowana odpowiedzialność ogniskuje się w koncepcji zrównoważonego rozwoju, która oceniana jest jako jedyna koncepcja dająca perspektywy przetrwania człowieka na Ziemi. W artykule zwraca się także uwagę na konieczność poszerzenia pola świadomości społecznej o świadomość zrównoważonego rozwoju, aby postulaty zawarte w koncepcji mogły być skutecznie realizowane. Temu celowi ma służyć m.in. najnowsze medium informacyjne - Internet. Wykorzystanie reklamy internetowej (bannery, GIF-y, pop-up, pop-under, sky-scrapper, interstitials) może przyczynić się do spopularyzowania wiedzy na temat koncepcji zrównoważonego rozwoju i skłonić indywidualnych mieszkańców Ziemi do przejęcia cząstki odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość.
EN
The article considers philosophical and sociological premises referring to the relationship of people within their technical and natural environment, enclosed in a paradigm of responsibility. "Responsibility", in this context, bears in mind the concept of sustainable development, which is valued by experts from different fields as the only concept that provides the possibility of humans' survival on the Earth while ensuring a good way of life for both present and future generations. This article also points out the need for society to encompass sustainable development thinking in order for it to be successfully realized. This purpose is served inter alia by the newest informative medium - the Internet. Internet advertisements (such as banners, pop-ups, pop-unders, sky-scrapers, and interstitials) may help to spread knowledge about the concept of sustainable development and inspire the individual occupants of the planet to take some responsibility for the present and future.
PL
Reklama internetowa w formie bannerów nie jest wcale tak skuteczna, jak się często uważa.
9
Content available remote Internet jako nośnik reklamy
PL
Artykuł omawia znaczenie Internetu w marketingu. Opisane zostały podstawowe narzędzia Internetu stosowane dla potrzeb marketingu. Omówiono różne formy reklamy internetowej. Zaprezentowano zalety Internetu jako nośnika reklamy. Autorzy przedstawili również sposoby mierzenia skuteczności reklamy internetowej. Artykuł porusza także tematykę wykorzystywania zasobów informacyjnych Internetu dla potrzeb działań marketingowych firmy przy zastosowaniu tzw. spy-ware.
EN
Information technology has entered all aspects of human life. Internet has become a very important marketing instrument. The paper shows the importance of Internet for marketing. The authors also present kinds of advertisements in Internet so called webvertising, which is becoming more and more popular. It focuses on spy-ware, software which enables firms to create a unique profile of a potential customer. Authors also describe main tools, which are used to check the effectiveness of this kind of advertisement.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.