Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  solid state electrolyte
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of these studies was to obtain single phase cubic modification of Li7La3Zr2O12 by mechanical milling and annealing of La(OH)3, Li2CO3 and ZrO2 powder mixture. Fritsch P5 planetary ball mill, Rigaku MiniFlex II X-ray diffractometer, Setaram TG-DSC 1500 analyser and FEI Titan 80-300 transmission electron microscope were used for sample preparation and investigations. The applied milling and annealing parameters allowed to obtain the significant contribution of c-Li7La3Zr2O12 in the sample structure, reaching 90%. Thermal measurements revealed more complex reactions requiring further studies.
PL
Publikacja zawiera wyniki badań właściwości termicznych dwóch elektrolitów: referencyjnego – Bi4V2O11 (BIVOX) i Bi3.64V1.67O9.64 – domieszkowanego tlenkiem lantanu w ilości 4% wag. (BILAVOX.4). Oba elektrolity scharakteryzowano za pomocą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i analizy termograwimetrycznej (TGA). Termiczne właściwości elektrolitów stałych BIVOX i BILAVOX.4 wyznaczono w atmosferach powietrza, argonu i gazu redukcyjnego – argon + 5% wodoru, przy narażaniu przez 5 i 20 godzin w temperaturach 400, 650 i 750°C. Uzyskane wyniki analizowano pod kątem możliwości zastosowania elektrolitu BILAVOX.4 w konstrukcji ogniwa paliwowego IT-SOFC (Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cell).
EN
Thermal properties of two electrolytes: reference – Bi4V2O11 (BIVOX) i Bi3.64V1.67O9.64 doped with lanthanum oxide at the quantity of 4% by weight (BILAVOX.4) were investigated. Both electrolytes were characterized by differential scanning calorimetry (DSC) and thermogravimetric analysis (TGA). The thermal properties of BIVOX and BILAVOX. 4 were performed in air, argon and reducing – argon with 5% + hydrogen atmosphere during exposure to atmosphere for 5 hours and 20 hours in temperatures of 400, 650 and 750°C. The possibility of application of BILAVOX.4 electrolyte for the Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cell (IT-SOFC) is discussed.
EN
In this study properties of Nasicon solid state gas sensors working in electrocatalytic mode are investigated. The principle of operation of such sensors is based on the excitation with a periodic potential signal, while current response is recorded. The sensors are prepared in ceramic technology with two different constructions. One construction is a symmetrical, sandwich type structure with electrolyte between two identical gold electrodes. In the second, the same structure is used, but the electrodes are covered with auxiliary layer of sodium nitrite. Nitrogen dioxide sensing properties of both sensors are determined and compared.
PL
W pracy zostały przedstawione wyniki pomiarów czujnika na bazie Nasiconu pracującego w trybie elektrokatalitycznym. Czujniki takie pobudzane są zmieniającym się napięciem przy jednoczesnym pomiarze odpowiedzi prądowej. Przygotowano czujniki ceramiczne o dwóch różnych typach. Pierwszy z nich to czujnik posiadający dwie identyczne elektrody złote, pomiędzy którymi znajduje się elektrolit stały. Drugi czujnik posiada złote elektrody dodatkowo pokryte warstwą azotanu (III) sodu. Zmierzono i porównano odpowiedzi obu czujników dla różnych stężeń dwutlenku azotu w mieszaninie z powietrzem.
EN
In this paper the study on the influence of sensor construction on its performance is presented. Properties of sensors prepared with thick film and ceramic technologies will be compared. Thick film sensors were prepared with electrolyte layer and electrodes screen printed on the alumina substrate. Sensors prepared in ceramic technology were in the form of pellets. Lisicon was used as solid state electrolyte. Measurements were conducted in mixtures of high purity gases: nitrogen dioxide, sulphur dioxide and synthetic air of controlled concentration in wide range of temperatures.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu konstrukcji czujnika na jego właściwości. Porównano właściwości czujników wykonanych w technologiach ceramicznej i grubowarstwowej. Czujniki grubowarstwowe przygotowano poprzez nałożenie kolejno warstw elektrod i elektrolitu na alundowe podłoże. Czujniki przygotowane w technologii ceramicznej miały formę pastylek z elektrodami po obu stronach. Jako elektrolit wykorzystano Lisicon, elektrolit stały z mobilnymi jonami litu. Badania przeprowadzono w mieszaninie o kontrolowanym składzie wysokiej jakości gazów: dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, dwutlenku węgla i syntetycznego powietrza w szerokim zakresie temperatur.
5
Content available remote Electrocatalytic gas sensors based on Nasicon and Lisicon
EN
The principle of operation, construction, and properties of gas sensors based on Nasicon and Lisicon are presented. These types of materials are known to exhibit high ionic conductivities and relatively high chemical stabilities at elevated temperatures. Electrocatalytic sensors have been prepared using ceramic technology. Their working principle is based on electric current acquisition, when a voltage ramp is applied to the sensor. The current-voltage plot has a unique shape, depending on the surrounding gas and its concentration. Measurements conducted in mixtures of nitrogen dioxide, sulphur dioxide, and synthetic air are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.