Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spiekanie popiołu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Korzystanie z zasobów naturalnych w XXI w. powinno być oparte na działalności prowadzonej w sposób zrównoważony, z zachowaniem koncepcji zaspokajania potrzeb społecznych w takim stopniu, by nie umniejszać szans na korzystanie z tych zasobów przez przyszłe pokolenia. W myśl tej koncepcji należy przyjrzeć się największemu producentowi materiału drzewnego wykorzystywanego na cele energetyczne, czyli lasom. W celu wykonania oceny przydatności drewna pochodzącego z lasów i terenów leśnych na cele energetyczne, opisano zasoby drzewne, oszacowano jej potencjał oraz określono możliwości jej energetycznego wykorzystania z omówieniem ewentualnych zagrożeń.
EN
In the twenty-first century natural resources should be used in a sustainable manner, meeting the social needs to the extent that would not diminish the opportunities to use those resources by future generations. According to this concept, one should analyze pay special attention to the largest producer of Umber material used for energy purposes, e.g. forests. In order to perform an assessment of the suitability of timber from forests and woodlands in energy production different timber resources were described, their potential was estimated and possibility of their use for energy production purposes were determined followed by a discussion of possible risks.
PL
Popiół lotny wychwytywany jest w elektrociepłowniach ze strumienia gazów przez trzy a czasami cztery strefy elektrofiltrów. Popioły z poszczególnych stref wykazują duże zróżnicowanie fizykochemiczne. Stwierdzono, że popiół wychwytywany w strefie pierwszej (najbliżej kotła) można zastosować jako surowiec do wyrobu ceramiki budowlanej o czerepie porowatym. Natomiast popioły z pozostałych stref, zwłaszcza z trzeciej strefy są potencjalnie dobrymi surowcami do produkcji ceramiki budowlanej o czerepie spieczonym.
EN
Fly ashes are catch at power plants from gases stream by three and sometimes four zones electro-static precipitator. The ashes from different zones exhibit large variations physicochemical. It turns out that the ashes of the first zone can be used as raw material for porous product of ceramics building. While the ashes of the other zones, especially from the third zone are potentially good raw materials for the production of solid product of ceramics building.
EN
The sintering tendency of a fuel ash is one of the most important factors of fireside slagging and fouling problems or bed agglomeration in steam boilers. In this paper the sintering tendency was predicted by a laboratory test method based on compression strength measurements and chemical composition analysis of the ashes. For the study were chosen six ashes from bituminous and lignite coals, two biomass and select of coal and biomass blends. The compression strength test showed significant differences in the measured sintering tendencies for the various ashes and their select blends. The sintering tendency seemed also to correlate well with chemical ratios of ashes.
EN
In this paper has been showed a new experimental method that determines the sintering temperature of fuel ash. This technique is based on pressure drop measurements across the heat-treated ash sample, compressed in an alumina tube. The sintering temperatures of ashes measured with pressure drop technique were compared with standard ash fusion test (PN-ISO 540:2001) and compression strength test. The standard ash fusion test generally showed higher temperatures than the non-standard sintering test. The pressure drop technique is relatively quick and more sensitive than compressive strength technique and can be applied with chemical composition analysis of the ashes to predict onset of bed agglomeration, fouling or slagging in steam boilers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.