Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urządzenia formierskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Urządzenia formierskie linii wytwarzania odlewów w formach piaskowych
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę urządzeń formierskich stanowiących podstawowe wyposażenie linii odlewniczych do zmechanizowanego wytwarzania odlewów w formach piaskowych, skrzynkowych i bezskrzynkowych, z użyciem masy formierskiej, syntetycznej z bentonitem. Przedstawiono klasyfikację metod zagęszczania masy formierskiej syntetycznej z bentonitem i ich realizacje oraz omówiono zasadę działania i parametry urządzeń eksploatowanych w krajowych odlewniach.
PL
Podstawą tworzonych linii odlewniczych są urządzenia formierskie; agregaty i automaty. One nadają rytm pracy pozostałym urządzeniom wchodzących w skład wyposażenia linii wytwarzania odlewów. Zakres opracowania obejmuje urządzenia formierskie do wytwarzania odlewów w formach skrzynkowych. Wielkość wytwarzanych form oraz osiągane wydajności odróżniają omawiane urządzenia od formierek bezskrzynkowych. Formy skrzynkowe, z syntetycznej masy z bentonitem, są wykonywane obecnie przez zagęszczanie realizowane z użyciem formierek strumieniowo – prasujących oraz dmuchowo – prasujących. Urządzenia formierskie skrzynkowe różnią się głównie liczbą stanowisk roboczych oraz rozmieszczeniem zespołów realizujących operacje wykonywania form. W przytoczonej klasyfikacji wyróżniono formierki jedno i wielopozycyjne. W ramach nich wyróżniono grupy w zależności od rozmieszczenia zespołów roboczych oraz ich współpracy. Przedstawiono charakterystyki wyróżnionych klas i grup, a ponadto opisano pracę wybranych, reprezentatywnych przedstawicieli.
EN
The base of the formed moulding lines constitute moulding devices, aggregates and automatic mould making machines. They impart the rhythm of the work to remaining devices being the equipment of the casting production line. The scope of this study contains moulding devices for producing castings in flask moulds. Sizes of produced moulds and obtained yields differentiate them from snap flask moulds. Flask moulds of synthetic moulding sands with bentonite, are presently made by compaction realised by means of the blowing-pressing and blasting-pressing moulding machines. Flask moulding devices differ mainly by the number of moulding posts and by the distribution of teams realising individual operations of the moulds production. Single post and multiple posts moulding machines are shown in the classification. Within them teams were singled out in dependence on the work teams distribution and their cooperation. Characteristics of the singled out classes and teams were presented and - in addition - operations of the selected representatives were described.
3
Content available remote Struktura i wyposażenie skrzynkowych linii wytwarzania odlewów
PL
W artykule przedstawiono, najczęściej występującą strukturę linii wytwarzania odlewów w skrzynkach oraz charakterystykę oferowanych, krajowych urządzeń formierskich, stanowiących ich podstawowe wyposażenie.
EN
In the paper the structure of currently used flask moulding lines has been discussed. The characteristic of home-made moulding device in these lines been described.
4
Content available remote Linie wytwarzania odlewów w skrzynkach z krajowymi urządzeniami formierskimi
PL
W referacie omówiono strukturę linii wytwarzania odlewów w skrzynkach. Podano charakterystykę krajowych urządzeń formierskich stanowiących wyposażenie linii.
EN
In the paper the structure of currently used flask moulding lines has been discussed. The characteristic of home-made moulding devices in these lines been described.
PL
Współczesne urządzenia formierskie realizują dwustopniowe zagęszczanie, syntetycznej masy z bentonitem. Są sterowane automatycznie i współpracują ze zmechanizowanymi systemami transportowymi. W referacie omówiono krajowe urządzenia formierskie. Scharakteryzowano je w oparciu o kryteria klasyfikacyjne, dotyczące rozwiązań i współdziałania podstawowych zespołów urządzeń formierskich. Analizę pracy urządzeń do formowania w skrzynkach przeprowadzono razem z oceną możliwości przeprowadzenia zmiany oprzyrządowania modelowego. Możliwość i łatwość wymiany oprzyrządowania modelowego wymagana jest od elastycznych środków wytwarzania.
EN
Modern moulding machines used in green sand moulding usually are based on two-step sand compaction. The pre-compaction is often performed by air stream flow (by means of Seiatsu process, impulse or blowing methods). The final compaction is reached mostly by squeezing. Described above devices are operating as usual in automatic mode and co-operating with fully mechanised handling equipment. In the paper the moulding devices analysis based on certain classifying criterions has been presented. Such criterions are connected with the principle of device operation and co-operation of the basic sub-assembly of the device and auxiliary equipment. The characteristic of moulding devices offered by home supplier has been given. Analysis of operating of flask moulding machines is carried out together with evaluation of possibilities of pattern exchanging system. The pattern exchanging devices is characterised for flexible production systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.