Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Technological Advances and Efforts to Reduce Piracy
EN
The technological contributions to the reduction of piracy not only involve implementations of recent technological advances, but, importantly, the dissemination of the education required to apply current and future technologies, particularly in those states in the regions where piracy is rampant. To this end, the EU’s MARSIC project, with the stated aim of enhancing security and safety in the Gulf of Aden and the western Indian Ocean through ‘..information sharing and capacity building, (and) highlighting regional coop-eration’ (Marsic 1st monitoring report, 2010) has recently been inaugurated. The Faculty of Maritime Studies and Transport of the University of Ljubljana, and the Maritime University of Szczecin, as partners in this pro-ject, will bring to bear both the most advanced technological applications to maritime affairs of satellite im-agery, simulation, and risk assessment, and guarantee their utility through the transfer of knowledge. In Yem-en and Djibouti, maritime stations will be established, personnel trained, and a sustainable level of expertise eventually left in place. Interest in such projects has also been expressed by maritime experts in Tanzania and Kenya. The advantage this approach has over other donor-supported solutions begins with regional involve-ment and an inclusive approach, its ultimate success to a large degree dependant on factors external to the project such as financial incentives for the nations of the region to protect European and Far East Asian ship-ping. The project is closely coordinated with a parallel EU-funded project executed by European Commis-sion’s Joint Research Centre (JRC) on maritime surveillance technologies application in the region.
EN
The efforts to maintain the relatively safe status of maritime transport are required, but unfortunately these efforts necessarily go beyond technological improvements to measures necessitated by intentional operational polluters. Science in this aspect is relegated to a defensive position, its direction dictated by environmental crime. The old practices of dumping ship-generated waste and pumping out cargo residues apparently will continue until a mean of identifying perpetrators is established and publicized. We hope that satellite technology can play an important complementary and supporting role in detecting and deterring such pollution. When an early-warning message can be delivered to responsible authorities (mainly coast guards) in real time, satellites can effectively support the possibility of identifying the polluting ship and thus open the way to prosecution of the offenders. This paper is about advances in polluter identification methodology beginning with the analysis of SAR images. Because cases in which a freshly released slick is detected are rare, an acquired image usually depicts a slick that is already weathered, with a currents-and-wind-distorted slick footprint and either no ships or too many ships in the vicinity. If AIS (Automatic Identification System) information is available or can be retrieved through an archive, in most cases the operator is still faces the problem that many ships passed the designated area, or that the slick is outside AIS range, effectively preventing any possibility of identification. Another problem related to polluter tracking is the availability of metocean ancillary data. Highly accurate wind and currents data are necessary for successful backtracking of the slick towards likely polluters and the origin of the spill. Wind and currents data therefore must be validated; for instance, by reading headings from anchored ships or analyzing the differences between integrated courses and headings of ships passing through the area under investigation. Drift caused by external forces for a certain vessel may be further validated through the use of a ship handling simulator.
PL
Wymagane zabiegi mające na celu utrzymanie bezpiecznego statusu transportu morskiego muszą wykraczać poza ramy ulepszania środków technicznych, niezbędnych do wykrycia działań sprawców zanieczyszczeń na morzu. Nauka w tym aspekcie nie jest w pełni wykorzystana, a postępowanie w sprawie zdarzeń na morzu traktowane jest jako przestępstwa przeciwko środowisku. Dotychczasowe praktyki dumpingu odpadów wytwarzanych przez statki i wyrzucania pozostałości ładunków trwać będą najprawdopodobniej do momentu ustalenia i ujawnienia sprawców. Autorzy mają nadzieję, że technologia satelitarna będzie odgrywać ważną rolę w zakresie wykrywania i powstrzymywania zanieczyszczenia akwenów. Kiedy wiadomość wczesnego ostrzegania może być dostarczona do odpowiednich organów (głównie służby ochrony wybrzeża) w czasie rzeczywistym, satelity mogą skutecznie wspierać identyfikowanie zanieczyszczającego statku, a tym samym ułatwić ściganie przestępców. Niniejszy artykuł opisuje postępy w rozwoju metodologii identyfikacji sprawców zanieczyszczeń, począwszy od analizy obrazów SAR. Przypadki wykrycia świeżych wycieków są rzadkie - uzyskany obraz zwykle przedstawia wyciek, który jest już wyblakły, prądy morskie i wiatr zniekształcają pozostawiony ślad, w pobliżu jest wiele statków lub nie ma żadnego - i nawet gdy informacje z AIS (Automatyczny System Identyfikacji) są dostępne lub też mogą być pobrane z archiwum, to nadal w większości przypadków operator staje przed problemem uniemożliwiającym identyfikację. Inną trudnością, związaną z wyznaczeniem trasy statku zanieczyszczającego, jest dostępność dodatkowych danych. Bardzo dokładne dane o wiatrach i prądach są niezbędne dla skutecznego wyśledzenia potencjalnych trucicieli i źródeł wycieku. Informacje te muszą być potwierdzone, na przykład poprzez odczytanie kursów z zakotwiczonych jednostek lub analizy różnicy między zintegrowanym kursem i pozycją statków przepływających przez obszar objęty dochodzeniem. Dryf spowodowany przez siły zewnętrzne na określony statek może być potwierdzony za pomocą symulatora obsługi danej jednostki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.