Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  branża odzieżowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ciąża to niezwykle ekscytujący czas w życiu każdej kobiety. Uczucie radości i euforii miesza się z niepewnością oraz obawami o losy rozwijającego się w łonie kobiety dziecka. Sylwetka ciężarnej ulega przemianie: pojawiają się dodatkowe centymetry w biodrach, w klatce piersiowej, a przede wszystkim zaokrągla się brzuszek. Z miesiąca na miesiąc uwidacznia się on coraz bardziej. W zależności od budowy ciała kobiety może on być bardziej wystający lub mniej, osadzony wysoko lub nisko. Wszystko to uwarunkowane jest osobniczymi predyspozycjami ciała. Zmiany w budowie ciała powodują, że dotychczas noszone ubrania stają się zbyt obcisłe, za małe lub za krótkie. Aktualnie wiele współczesnych kobiet w ciąży boryka się z problemami związanymi z dedykowaną dla nich odzieżą. Głównie jest to odzież luźna i mało elegancka, która nie pozwala poczuć się przyszłej mamie kobieco i atrakcyjnie. Zauważa się również trend, iż kobiety w ciąży, które są aktywne zawodowo mają ogromny problem ze znalezieniem w sklepach modnej odzieży. Dlatego też głównym celem realizowanych prac było stworzenie prototypu ubioru dla kobiety ciężarnej na podstawie uzyskanego z badań ankietowych profilu.
EN
Pregnancy is an extremely exciting time in the life of each woman. The feeling of joy and euphoria is mixed with uncertainty and fears about the fate of child developing in the womb. The silhouette of pregnant woman undergoes changes: additional centimeters appear in the hips, in the chest and, above all, the tummy rounds. From month to month it becomes more and more visible. Depending on the woman's physique, it may be more protruding or less, settled high or low. All this is conditioned by individual body predispositions. Changes in the body structure have caused that the clothes worn so far become too tight, too small or too short. Currently, many modern pregnant women are struggling with a problem related to clothing dedicated to them. Mainly, it is loose and not very elegant clothing, which does not allow the future mother to feel feminine and attractive. There is also a trend that the pregnant women, who are professionally active have a huge problem finding the fashionable clothing in stores. Therefore, the main goal of the work was to create a prototype of clothing for a pregnant woman based on the profile obtained from surveys.
PL
Jakie są światowe trendy w branży odzieżowej i w którym kierunku podążają globalne marki? Jakie technologie transformują handel detaliczny? Jakich korzyści oczekują zarządy największych spółek i w jakich obszarach działalności firm są one poszukiwane? Gdzie jest miejsce dla RFID i dlaczego warto pomyśleć o tej technologii?
EN
In 2016, in 56% of shops with clothing and footwear, the percentage of returns was at the level of 10-25%. One of the main reasons for returns is the mismatch of product size to the customer’s size. Although there are standardized clothing sizes on the market, the same marks are often characterized by other parameters depending on the manufacturer’s brand. The aim of this study is to identify the scale of the problem concerning various sizes of clothing products in the opinion of customers. Almost half (46%) of respondents indicated that the right selection of clothing size is a problem for them. In this aspect, sex is not important, i.e. both for a group of women and men – every second respondent indicates this inconvenience. 26% of the surveyed women do not get angry at all when trying on clothing products, and only 16% of men showed the same feature.
PL
Jednym z istotnych problemów rynku odzieżowego jest duży odsetek zwrotów produktów, aż w 56% sklepów z odzieżą i obuwiem procent zwrotów kształtował się, w 2016 roku, na poziomie 10-25%. Jednym z głównych przyczyn zwrotów jest niedopasowanie wielkości produktu do wymiarów klienta. Mimo, iż na rynku funkcjonują znormalizowane oznaczenia wymiarów odzieży to bardzo często, te same oznaczenia charakteryzują się innymi parametrami w zależności od marki producenta. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja skali problemu różnych wymiarów produktów odzieżowych w opinii klientów w zależności od płci i wieku. Prawie połowa (46%) ankietowanych wykazała, że właściwy dobór rozmiaru odzieży jest dla nich problemem, w tym 16% potwierdziła to zdecydowanie. W tym aspekcie nie ma znaczenia płeć, czyli zarówno dla grupy kobiet i mężczyzn co drugi respondent zauważa tą niedogodność. Jednak determinanta w postaci czasu spędzanego w przy-mierzalni bez irytacji stanowi istotną statystycznie zależność od płci. 26% ankietowanych kobiet w ogóle nie irytuje się podczas przymierzania odzieży, gdzie jedynie 16% mężczyzn wykazało tą samą cechę.
PL
Celem artykułu było poznanie preferencji polskich konsumentów na temat zakupów internetowych odzieży. Przeprowadzono badania ankietowe na próbie 300 respondentów, w ramach których rozpoznano główne czynniki zachęcające do zakupów internetowych, preferowane formy dostawy i płatności oraz główne powody dokonywania zwrotów towarów przez konsumentów.
XX
The aim of the article was to identify Polish consumers’ opinions about online clothing purchases. A survey of 300 respondents was conducted. The respondents identified the main incentives for online shopping, preferred forms of delivery and payment, and identified the main reasons for product returns.
EN
In this article have been presented meaning of the integrated information systems for production enterprises. The article describes the successlve steps of computer information system implementation in a selected small clothing company and presented their effects. Finally, the possible directions of development of the company aided integrated information system was describe.
EN
Effective company management, the use of new and modern methods and techniques of management, require the right quality data that can be provided by integrated information systems. Therefore, the bigger number of small and medium-size companies have decided to introduce this tools although they have recognized that the introduction process is difficult and expensive. However, the alternative solution cannot be easily found. The article presents results of pre-implementation operation. This operation has been realized according to the developed methodology which includes the following steps: the analysis of needs and the working conditions of a company, the structure of a model of a production process (in a company) supported by an integrated computer system; the choice of information system’s supplier; the implementation work scheduling. Special attention was paid to main aspects of pre-implementation operation and effect of successive steps.
PL
Celem jest ocena współpracy detalistów z dostawcami, klientami i operatorami logistycznymi w łańcuchu dostaw w zakresie obsługi zwrotów. Mając na uwadze cel badań przeprowadzono wywiady standaryzowane z przedstawicielami korporacji handlowych w branży odzieżowej w Polsce. Zebrane dane poddano analizie statystycznej. Zgromadzony materiał empiryczny pozwolił na scharakteryzowanie badanych sieci handlowych w kategoriach potencjału i deficytów w zakresie obsługi zwrotów. Analiza pozwoliła rozpoznać ograniczenia i możliwości rozwoju polityki sprzedażowej detalistów w zakresie postępowania ze zwrotami w branży odzieżowej.
EN
The aim of this paper is to assess the cooperation of retailers with suppliers, customers and logistics operators in the supply chain with regard to handling returns. To achieve this aim, standardized interviews with representatives of commercial corporations in the clothing industry in Poland were conducted and the data obtained was statistically analysed. The collected empirical material made it possible to characterize the studied commercial networks in terms of the potential and the deficits in managing returns. The analysis helped to identify constraints and development opportunities for retailers' sales policies with regard to returns management in the clothing industry.
PL
W artykule przedstawiono ewolucję koncepcji łańcucha dostaw. Przybliżone zostały różne sposoby organizacji łańcucha dostaw, zastosowanie których uwarunkowano od strategii stosowanej przez przedsiębiorstwo oraz specyfiki wytwarzanego produktu. Na zakończenie przedstawiano rozwiązania stosowane w branży odzieżowej.
EN
This paper presents the evolution of the concept of the supply chain. Different ways of organizing the supply chain was discussed. At the end of this paper authors presented the supply chain solutions implemented in the clothing industry.
PL
Ocena opakowań stosowanych w handlu elektronicznym na przykładzie branży odzieżowej. Handel elektroniczny systematycznie rozwija się uzyskując coraz większe znaczenie gospodarcze. Spotyka się on jednak z wieloma trudnościami między innymi problemami z dostawą, opakowaniem produktów. W prezentowanym artykule przedstawiona została ocena funkcji ochronnej, marketingowej, użytkowej i ekologicznej opakowań stosowanych w handlu elektronicznym w branży odzieżowej. Oceniane opakowania prezentują bardzo zróżnicowany poziom realizacji wybranych funkcji. Najwyżej oceniona została funkcja ochronna. Opakowania uzyskiwały dostateczne noty za realizację funkcji użytkowej. Realizacja funkcji marketingowej oraz ekologicznej jest niezadowalająca.
EN
The development of electronic commerce has had an impact on the functions of product packages. This article shows evaluation of the protective, marketing, exploitation and environmental protection functions of packages used by online clothes stores. These packages present varied level of realization of the particular functions. The protective function of the packages used by electronic clothes store was rated highly. Most of the examinated packages adeguately fulfilled their exploitation function. The marketing and environmental function was assessed quite poorly.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.