Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ładowanie baterii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Aktualnie trwa intensywny rozwój pojazdów elektrycznych (EV) i hybrydowych typu plug-in (PHEV) z pokładowymi bateriami akumulatorów. Badania w tej dziedzinie skupiają się na maksymalizowaniu sprawności oraz minimalizowaniu masy i objętości systemów ładowania baterii. W artykule przedstawiono podział systemów ładowania osobowych pojazdów typu EV/PHEV. Opisano systemy ładowania przewodowego z podziałem na ładowarki pokładowe i zewnętrzne, systemy bezprzewodowe oraz układy wymiany baterii. Zaprezentowano wady i zalety takich systemów. W artykule autorzy przedstawili własną koncepcję izolowanej, dwukierunkowej ładowarki pokładowej zasilanej z sieci jednofazowej. Do realizacji wybrano dwustopniową topologię składającą się z przekształtników AC/DC (pełen mostek tranzystorowy) oraz DC/DC (wysokoczęstotliwościowy przekształtnik w topologii podwójnego mostka aktywnego). Dodatkowo, ładowarka jest wyposażona w aktywny obwód odsprzęgający w celu minimalizacji objętości kondensatorów w obwodzie pośredniczącym napięcia stałego.
EN
The increasing demand for more environmental friendly vehicular technologies contributes to the development of electric and hybrid vehicles (EVs and HVs). The current research topics cover maximizing the efficiency of the electric system, minimizing its weight and volume and extending the range of the vehicle. In this paper the overview of battery chargers for passenger EVs/PHEVs is presented. Battery chargers can be classified as on-board and off-board with unidirectional or bidirectional power flow. Another categorization divides the chargers into conductive and contactless systems. Various battery chargers are presented and compared. Advantages and disadvantages of different charging systems are given. In the second part authors present the concept of an isolated bidirectional On-Board Charger (OBC) using GaN transistors for electric vehicles application. The OBC should enable charging the vehicle from single-phase grid and using the vehicle as the source of energy in vehicle-to-grid application. The selected topology for this concept is a two-stage charger comprised of a full bridge (AC/DC converter), followed by a high frequency dual active bridge (DC/DC converter). Additionally, to minimize the capacitance in the DC-link active power decoupling method in a boost topology is employed.
PL
W kwietniu 2017 r. na międzynarodowych targach Hannover Messe został zaprezentowany autobus elektryczno-wodorowy marki Ursus. Jest to już 3. generacja autobusów elektrycznych wprowadzona na rynek przez lubelskiego producenta. Artykuł zawiera prezentację 3 generacji autobusów elektrycznych. Prowadzone w sposób ciągły prace badawczo-rozwojowe skutkują zwiększeniem zasięgu kolejnych generacji - w niniejszym tekście przedstawiono zatem najważniejsze technologie wpływające na osiągi poszczególnych pojazdów. Firma Ursus rozwija również technologie w zakresie szybkiego bezobsługowego ładowania autobusów elektrycznych za pomocą pantografu. W artykule dokonano porównania wybranych parametrów poszczególnych generacji autobusów elektrycznych. Przedstawiono także ich wady oraz zalety w stosunku do tradycyjnego napędu opartego o silnik Diesla.
EN
In April 2017 at Hannover Messe presented electric-hydrogen bus produced by Ursus. It is already the third generation of electric buses introduced on the market by the manufacturer from Lublin. The article contains a thorough description of three generations of electric buses. It presents the most important technologies influencing the performance of each generation. Conducted in a continuous research and development activities result in expanding the autonomy of the next generations. Ursus company also develops technology for rapid maintenance-free charging systems for electric buses using the pantograph. In the article there was presented a comparison of selected parameters of each generation of electric buses. Article ends with the review of their advantages and disadvantages compared to the conventional power drivetrains based on Diesel engines.
EN
The EU transport policy is to implement a plan aimed at a significant reduction of the CO2 emission, to be phased over the years 2020-2030-2050. Therefore, restrictions are to be gradually imposed on the use of vehicles with internal combustion (IC) engines, to eliminate such vehicles from urban traffic by 2050. Instead, the vehicles with alternative, low-emission drive systems will be promoted. At present, very high prices of electrochemical traction batteries have a significant share in the vehicle purchase price and electric vehicles are much more expensive than vehicles with conventional drive systems. The high purchase prices are compensated by low electric energy costs in comparison with the costs of hydrocarbon fuels. The present-day battery technologies should be considered an interim stage and should not be treated as a target, because they may turn out within a few years to be cost-consuming and obsolete solutions. On the other hand, electric traction motors have been built, developed, and used for many years and the risk of their failure is lower than the risk of a battery failure. The battery recharging process always involves the necessity of providing adequate infrastructure of a power supply network. Electric vehicles, especially their batteries and battery charging systems, are still at the development stage, without a crystallized vision of target solutions. Another problem is the lack of infrastructure and standardization. In spite of this, electrical drives (including those with hydrogen fuelling), as being characterized by zero emissions, may be expected to become in the long term a target and predominating solution.
PL
Celem polityki transportowej UE jest plan znacznej redukcji emisji CO2 rozłożonej na lata 2020-2030-2050. Stopniowo wprowadzane będą obostrzenia dla pojazdów z napędem spalinowym, aż do całkowitego ich wyeliminowania z ruchu miejskiego do 2050 r. Pojazdy o napędach alternatywnych, niskoemisyjnych będą z kolei promowane. Wysokie ceny trakcyjnych baterii elektrochemicznych sprawiają, że stanowią one znaczny udział w cenie pojazdu, a pojazdy elektryczne są znacznie droższe od pojazdów z napędem konwencjonalnym. Wysokie ceny zakupu są rekompensowane niskimi kosztami energii elektrycznej w stosunku do paliw węglowodorowych. Obecne technologie baterii są technologiami przejściowymi i nie należy ich traktować, jako docelowe, a w ciągu kilku lat mogą okazać się rozwiązaniami drogimi i przestarzałymi. Z kolei trakcyjne silniki elektryczne są budowane, rozwijane i eksploatowane od wielu lat i ryzyko związane z ich awarią jest niższe niż w przypadku baterii. Z procesem ładowania baterii zawsze wiąże się konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sieci energetycznej. Pojazdy elektryczne, a szczególnie baterie i systemy ładowania, są ciągle w fazie rozwoju, jeszcze bez wykrystalizowanej wizji docelowych rozwiązań. Problemem jest też brak infrastruktury i standaryzacji. Mimo to można przypuszczać, że w długim terminie napęd elektryczny (w tym wodorowy), jako zero-emisyjny, będzie napędem docelowym i dominującym.
4
EN
This paper proposes a game-based decentralized charging control strategy for large populations of electric vehicles (EVs). Assuming all EV owners make their own charging strategy according to the electricity price and the total electricity demand of the day before, the owners can be guided to actively participate in the game by a set of electricity pricing mechanism. The existence of Nash equilibrium and the global optimum (or ‘Valley-filling’) of the charging strategy are verified. Simulation results demonstrate the convergence to the Nash equilibrium within a few iterations.
PL
W artykule zaproponowano strategię ładowania dla dużej populacji pojazdów elektrycznych bazująca na teorii gier. Strategia wykorzystuje informacje o cenie energii i prognozowanym zapotrzebowaniu. Zweryfikowano metody optymalizacji.
5
Content available remote Non-disturbing bidirectional charger for PHEVs and EVs
EN
A new algorithm for a bidirectional battery charger for PHEVs (Plug-in Electric Vehicles) and EVs (Electric Vehicles) is proposed. It achieves the battery charging and the Vehicle-to-Grid (V2G) modes, demanding or injecting currents into the grid without harmonics and with unity displacement power factor, regardless of whether the grid voltage is ideal (sinusoidal) or distorted, as the generated reference current is obtained from the fundamental component of the phase-neutral grid voltage, contributing to the concept of Smart Grids. Simulation and experimental results are included to validate the design (topology and its control) of the proposed charger.
PL
Zaproponowano nowy algorytm dwukierunkowego układu ładowania baterii dla pojazdów elektrycznych. System zapewnia ładowanie baterii bez wprowadzania zakłóceń do sieci.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.