Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stężenie rtęci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podstawowym celem pracy było określenie poziomu emisji rtęci z układu wypalania klinkieru portlandzkiego metody suchej z długim piecem. Pomiar koncentracji rtęci w emitowanych gazach prowadzono w sposób ciągły przez okres 60 dni przy wykorzystaniu urządzenia pomiarowego Tekran 3300 firmy Tekran Instruments Corporation, który umożliwia ciągłą analizę rtęci połączoną z jej specjacją – równoczesną analizę rtęci elementarnej i jonowej. Podstawowym czynnikiem wpływającym na poziom emisji jest konfiguracja pracy instalacji, a mianowicie praca z suszarnią żużla lub bez suszarni. W wariancie pracy z włączoną suszarnią żużla średnia emisja rtęci kształtuje się na poziomie 19,1 μg/m3 (35,1 μg/m3n 10% O2). Przy wyłączonej suszarni emisja wynosi 6,5 μg/m3 (13,3 μg/m3n 10% O2).
EN
The aim of the study is to determine the level of mercury emissions from the long dry clinker burning plant. Measurement of mercury concentration in emitted gases was carried out continuously for a period of 60 days using the Tekran 3300 Tekran Instruments Corporation measuring instrument, which enables continuous analysis of mercury combined with its speciation – simultaneous analysis of elemental and ionic mercury. The basic factor affecting on emissions level is the work configuration of the installation, namely work with a slag dryer or without a dryer. For the variant with the dryer on the average mercury emission is 19.1 g/m3 (35.1 μg/m3n 10% O2). For dryer off 6.5 μg/m3 (13.3 μg/m3n 10% O2).
PL
Rtęć wykazuje mnogość i różnorodność form występowania w węglu. Pomimo śladowych stężeń tego pierwiastka w polskich węglach energetycznych nie należy zapominać, że jego zawartość w paliwie stanowi zasadniczy czynnik wpływający na wielkość emisji do otoczenia.
PL
Ze względu na ogromną toksyczność rtęci oraz zagrożenia wynikające z występowania jej związków w środowisku, niezwykle ważne jest wybranie odpowiedniej procedury analitycznej, która umożliwiałaby oznaczenie bardzo niskich stężeń rtęci w próbkach paliw.
PL
Rtęć zajmuje jedno z pierwszych miejsc na liście najbardziej niebezpiecznych, globalnych zanieczyszczeń powietrza [1]. Wyróżnia ją wysoka toksyczność, mobilność i zdolność do kumulacji w organizmach żywych. Narażenie środowiskowe na pary rtęci związanie jest głównie z ich inhalacją. Należy podkreślić, że pary rtęci prawie całkowicie wchłaniane są są w drogach oddechowych, prowadząc do kumulacji tego pierwiastka głównie w nerkach, ale również w wątrobie, tarczycy i gruczołach ślinowych [2]. Tylko nieznaczne ilości tego metalu są wchłaniane przez skórę i błony śluzowe.
PL
W artykule zestawiono najnowsze i obowiązujące w prawie polskim dopuszczalne zawartości i stężenia rtęci w komponentach środowiska, tj. woda, gleby, osady denne i ściekowe, ścieki, powietrze, żywność, opakowania. Ponadto podano stawki opłat produktowych, opłat za korzystanie ze środowiska, kary za przekroczenie dopuszczalnych ilości rtęci wprowadzanych wraz ze ściekami do wód lub ziemi. Stan prawny aktualny na dzień 11 września 2003 roku.
EN
The paper presents the legally admissible concentrations of mercury in the natural environment components such as water, soil, bottom and waste sediments, sewage, air, food products and packaging. The authors also give the product rates, charges for the use of the environmental resources, fines for introduction of mercury at concentrations above the admissible ones with wastes into the natural environment (soil or water). The data presented are based on the legal status valid on the 11th of September, 2003.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.