Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  website usability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W ostatnich latach zaobserwować można wzrost presji ukierunkowanej na informatyzację branży turystycznej, spowodowany dynamicznym rozwojem infotechnologii. W artykule przedstawiono wyniki testów synchronicznych użyteczności, których głównym celem była identyfikacja niezgodności (błędów) prezentacji poszczególnych elementów witryn gospodarstw agroturystycznych w różnych przeglądarkach internetowych.
EN
In recent years, there has been an increase in the pressure on the tourism industry due to the dynamic development of ICT. The article presents the results of the synchronous tests of usability, the main purpose of which was to identify the incompatibility (errors) of the presentation of particular elements of agritourism farms websites in various web browsers.
2
Content available Website usability in the design thinking methodic
EN
The article presents the Design Thinking methodic as a modern approach of business problems solving by understanding users needs and looking for the best solutions to meet their requirements. The main goal of the Design Thinking is creating solutions which integrate human needs, business requirements and technological opportunities. The publication includes characteristics of the Design Thinking methodic, individual elements and steps of performing. The different phases of the methodic were described in the article on the example of the innovative usability deployment to existing website. Application of the Design Thinking methodic in the areas of both business and entertainment can greatly lead to the improvement of the quality of websites and various interactive services.
PL
Artykuł przedstawia metodykę Design Thinking jako nowoczesne podejście do rozwiązywania problemów biznesowych poprzez zrozumienie potrzeb użytkowników i szukanie najlepszych rozwiązań spełniających ich wymagania. Celem Design Thinking jest tworzenie rozwiązań integrujących ludzkie potrzeby, wymagania biznesowe oraz możliwości technologiczne. Publikacja zawiera charakterystyczne cechy metodyki Design Thinking, poszczególne jej elementy oraz etapy przeprowadzania. W artykule opisano poszczególne fazy metodyki na przykładzie innowacyjnego wdrażania użyteczności do już działającego serwisu internetowego. Zastosowanie metodyki Design Thinking w obszarach zarówno biznesowych, jak i rozrywkowych, może w dużym stopniu prowadzić do polepszania jakości serwisów internetowych oraz różnego rodzaju usług interaktywnych.
3
Content available Mapa jako praktyczny interfejs serwisu internetowego
PL
W artykule omówiono nową funkcję map w internetowych serwisach geoinformacyjnych. Zgodnie z teorią komunikacji mapy definiuje się jako przekaz informacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą komunikatu, ale mogą być one także graficznym interfejsem użytkownika programu. Mapa staje się często swoistym kartograficznym interfejsem komunikacyjnym, dla którego kluczową rolę odgrywa informacja przestrzenna. Rozszerzenie funkcjonalności graficznego interfejsu strony internetowej umożliwia zaawansowaną integrację i zarządzanie geodanymi oraz użytkowanie i utrzymanie usług geoprzestrzennych, nie tylko geowizualizację w internecie.
EN
A new function of maps on geoinformation websites is presented in this paper. Following the theory of communication, a map is defined as the transfer of information between the creator and the recipient, but it may be also a graphical user interface. The map often becomes just the cartographic interface, for which the spatial location is the basic information. Development of website user interface functionality allows to introduce advanced methods of geodata integration, management and webservices use and maintenance, not only cartographic geovisualization in Internet.
4
Content available remote Funkcjonalność geoinformacyjnych witryn internetowych
EN
The paper discusses the problem of websites and cartographic presentations usability (quality, efficiency and accessibility). The opening sections comprise brief introduction into websites usability, site design and user centered design. The role of interactivity, hypermedia and multimedia in digital cartographic environment is explained. The main part of the paper deals with general principles for website interface design. They are for example visibility of system status, matching between system and the real world, consistency and standards, error prevention, flexibility and efficiency of use and so on. Considering these heuristic principles the use of maps and cartographic visualisation is discussed. It provides support for information preparation, aesthetic graphic presentation and framework limitations solutions. The paper also presents some technical aspects of editing usable maps on the WWW.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.