Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermo-anemometer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę przepływu powietrza w pobliżu ociosu wyrobiska górniczego prowadzonego w obudowie typu ŁP. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych eksperymentalnych pochodzących z ulepszonego wielopunktowego systemu pomiarowego opartego na termoanemometrach trójwłóknowych. W zmodyfi kowanym rozwiązaniu, system umożliwiał pomiar zmienności składowych czasowych wektora prędkości w dowolnie długim przedziale czasu, z częstotliwościami próbkowania sięgającymi do 20 kHz na kanał (włókno). Ulepszone parametry akwizycyjne systemu umożliwiły otrzymanie pełniejszego obrazu turbulentnego przepływu powietrza. Omawiany w pracy eksperyment został przeprowadzony w obszarze przyociosowym wybranego wyrobiska Kopalni Doświadczalnej „Barbara”. Mierzono w punktach leżących w przekroju poprzecznym wyrobiska, usytuowanym w połowie szerokości łuku obudowy. Pomiary odbyły się w warunkach ustabilizowanego przepływu powietrza wentylacyjnego, z wyłączeniem zakłóceń powodowanych przez normalny ruch kopalni. Podczas pomiarów zarejestrowano czasowe przebiegi zmienności składowych wektora prędkości w dwóch seriach składających się z 11 obserwacji sześćdziesięciosekundowych oraz dwie dłuższe – dziesięciominutowe.
EN
The paper describes air flow analysis form data gattered in the vicinity of a mine heading’s sidewall. Analysis was built upon experimental data which was acquired from updated multi point system. System consists of 3D-wire thermoanemometers. In modified solution the system was enhanced for better frequency sampling 20 kHz per wire, what it allowed to measure velocity vector components in much better quality. Updated acquisition parameters helped us to get wider spectrum of turbulent phenonena in the air flow. The experiment was prepared and run in KD Barbara experimental mine. The measurements was carried out in horizontal line in a cross section through arch of ŁP-type arch support. During the measurements the air flow was stabilized, excluding interference flows from normal work of mine. Eleven observations for 1 minute and two observations for 10 minutes was acquired.
PL
Przedstawiono termoanemometryczną metodę bezpośredniego pomiaru wartości energetycznej przepływającego gazu ziemnego. Jest ona oparta na zastosowaniu dwu przetworników: termoanemometrycznego i różnicy ciśnień. Opisano konstrukcję i działanie laboratoryjnego stanowiska przeznaczonego do badania tej metody. Na podstawie wyników badań doświadczalnych wyznaczono charakterystykę kalibracyjną przetwornika termoanemometrycznego i zależność jego sygnału wyjściowego od zmian wartości energetycznej gazu naturalnego dla zakresu wartości opałowej (7759–8538) kcal/m3 i przepływów do 0,6 m3/h. Przeprowadzono analizę składowych niepewności pomiarów typu B tą metodą i oszacowano jej niepewność standardową. Jest to przykład metody pośredniej, która polega na pomiarze innego parametru gazu, zależnego od zmian jego składu, gdy parametr właściwy jest trudny do określenia, lub nie można go zbadać bezpośrednio. Taka metoda może znaleźć wiele innych zastosowań.
EN
The thermo-anemometric method of direct measurement of the energy value of the flowing natural gas is presented. It is based on two transducers: thermo-anemometric (hot-wire) and differential pressure. The design and operation of the laboratory stand for testing this method has been described. Based on the experimental results, the calibration characteristics of the thermoanemometric transducer and the dependence of its output on the calorific value of the natural gas for the range of (7759–8538) kcal/m3 and flows to 0.6 m3/h were determined. An analysis of uncertainty components of B-type measurements was carried out using this method and its standard uncertainty was assessed. This is an example of an indirect method for examining changes of the tested parameter dependent on the composition of the gas if its direct measurements are difficult or impossible to perform. Instead, another parameter is measured, which depends in a known manner on the composition of the gas as a mixture. Such method can find many other different applications.
EN
Thermo-anemometer is one of the most helpful devices used to measure turbulent flow. It can quickly and easily measure air velocity or volumetric flow, as well as air temperature.
EN
Recognition of the spatial kinematics of the flow domain and its relation to the fan impeller geometry has a key influence on the machine design and better performance parameters. In this work some experimental results are presented of the measurements of the absolute velocity, its components and turbulence of the air flow through the radial fan rotor operating in various configurations. As the main measuring tool a three-axial hot-wire anemometer (CTA) probe has been used. The anemometer cooperates with a specialized software prepared by the authors for the spatial analysis of the flow field considered. In particular, the distribution of the circumferential velocity components behind the impeller rim has been examined, which affects directly the fan efficiency. As a result of the flow analysis behind the rotor rim a relationship has been established between the degree of turbulence and the machine efficiency. On the basis of the changes in the averaged-in-time velocity field behind the rim, the outflow of air from the blade passage has been evaluated.
PL
Poznanie przestrzennej kinematyki przepływu i jej związków z geometrią maszyny ma kluczowy wpływ na konstruowanie maszyn o lepszych parametrach pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań rozkładu prędkości bezwzględnej, jej składowych oraz turbulencji przepływu powietrza przez wirnik wentylatora promieniowego pracującego w różnych konfiguracjach. Jako główne narzędzie pomiarowe wykorzystano trójkanałowy termoanemometr, współpracujący z opracowanym autorskim oprogramowaniem służącym do przestrzennej analizy pola przepływu. Badano w szczególności: rozkład obwodowej składowej prędkości za wieńcem – decydujący o przyroście krętu oraz składowej promieniowej – wpływającej na wydajność wentylatora. W wyniku analizy przepływu za wieńcem wirnikowym, ustalono zależność pomiędzy stopniem turbulencji, a sprawnością maszyny. Na podstawie uśrednionych w czasie zmian pól prędkości za wieńcem zobrazowano wypływ powietrza z kanału międzyłopatkowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.