Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air quality monitoring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this study, we investigate the changes in the concentrations of suspended particulate matter (PM10 and PM2.5) and selected gaseous pollutants (VOCs, H2S) in the atmospheric air inside and outside a 9-story building, which is intended primarily for the teaching activities. The purpose was to determine whether the air quality inside the building is directly dependent on the outside air quality. The analysis also included the influence of the height of the building, its location and environment, as well as meteorological conditions. No clear correlation was found between the measured parameters inside and outside the building. The height above ground (the floor on which the measurements were made) was found to have a significant influence on the concentration of each pollutant. Wind direction was also found to have a very important impact on the air quality inside the building. A strong relationship was observed on the leeward side between the concentration of impurities on the inside and outside of the building.
EN
In Poland and in the world is conducted air monitoring in order to care for the atmospheric air. Thus, it is possible to develop of appropriate plans of improvement air quality in certain areas. Unfortunately, the number of stationary equipment in large cities is usually insufficient. For example, in Warsaw under the State Environmental Monitoring, information on the concentrations of pollutants in the air provide only 8 automatic stations and 3 manual stations, of which only 5 stations belong to the Mazovia Voivodship Inspectorate for Environmental Protection. 11 monitoring stations in the metropolitan area of 517 km2, is the number that is not able to provide an accurate measurement of air quality. In the article, on the example of Warsaw, is presented the concept of mobile network devices for air monitoring, from which data could complement to those from the fixed stations. The article sets out the measured substances, estimated cost of mobile network devices, and the choice of means of transport to move measuring devices.
PL
W artykule przedstawiony jest projekt mobilnego systemu pomiarowego funkcjonującego w ramach koncepcji tak zwanego „inteligentnego miasta”. Jednym z kluczowych czynników kształtujących jakość życia na obszarze metropolii jest skład i parametry powietrza. Wiadomo, że w wielu polskich aglomeracjach, dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń powietrza są przekraczane. Powszechnie prowadzi to do licznych i poważnych problemów zdrowotnych wśród mieszkańców. Mobilny system rozproszony do pomiarów stanu powietrza byłby narzędziem do analizy źródeł tych problemów i mógłby pełnić rolę informacyjna zarówno dla lokalnej społeczności jak i dla władz miasta.
EN
A project of a mobile measurement system functioning as a part of a "smart city" is presented in this paper. One of the key factors shaping the quality of life in the urban area is composition and parameters of the air. It is widely known than in many Polish cities allowable concentrations of air pollutants are exceeded. Generally, it leads to numerous and serious health problems in the population [1]. In the concept presented, measurements of environmental factors are based on mobile, multisensor measurement devices. The measurements are simultaneously taken in many points. The mobility of measurement devices can be achieved by attaching them to public transportation or similar vehicles such as cabs or public (rented) bicycles (Fig. 2). The data processing should be done with IT back-end. Based on a data-centric approach it should provide features such as: gathering, integration, processing, modeling, visualization and providing insight to information about the state and changes of the air quality in the city. IT and a computational system by integrating data from mobile sources are a tool in decision making process performed by the authorities responsible for city development and current functioning. Thanks to deployment of this solution, strategic decisions could include actions aimed at improving the quality of life of city residents.
PL
Praca prezentuje wyniki badań sprawności wentylacyjnej płuc przeprowadzonych w latach 2005-2006 wśród mieszkańców jednej z silniej obciążonych ruchem ulic Warszawy, przy uwzględnieniu wyników grupy kontrolnej, którą stanowili mieszkańcy obszarów pozamiejskich o niskich poziomach zanieczyszczeń powietrza. Stosując modele regresji logistycznej, oszacowano również ryzyko zachorowania z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) przy uwzględnieniu wybranych czynników.
EN
The article presents the pulmonary function test results made in 2005- 2006 among the inhabitants of one of the most busy roads in Warsaw, Poland. The results of tests made among rural area citizens (where the air pollutants concentrations were lower) were also taken into consideration. The rural area inhabitants were the control group. Using the logistic regression models, the risk of chronic obstructive pulmonary disease (COPD), taking selected factors into account, was also evaluated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów natężenia ruchu pojazdów w przekroju jednej z bardziej obciążonych ruchem arterii komunikacyjnych Warszawy oraz pomiarów monitoringu jakości powietrza i podstawowych parametrów meteorologicznych. W celu precyzyjnego wyjaśnienia mechanizmu powiązania stężeń zanieczyszczeń powietrza z natężeniem ruchu i czynnikami meteorologicznymi na podstawie zebranych danych wykonano modele regresji wielokrotnej.
EN
Paper presents the results of vehicles density measurement made across one of the busiest road in Warsaw, Poland and air quality monitoring results as well as selected meteorological parameters. Collected data were used to build the multiple regression models in order to explain precisely the mechanism of the interrelation between air pollutants concentration, traffic density and meteorological conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.