Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  experimental examinations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Badania i modernizacja czerpaków koparek kołowych
PL
Przedstawiono wyniki prac eksperymentalnych i projektowych oraz analiz numerycznych zmierzających do optymalizacji kosztów eksploatacji czerpaków stosowanych w Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Zaprezentowano kompletne podejście do procesu projektowania i optymalizacji uwzględniające wyniki badań w rzeczywistych warunkach urabiania i wykorzystujące najnowocześniejsze narzędzia numeryczne do realizacji procesu konstruowania tego typu obiektów. Efektem prac są dwa projekty czerpaków z zębami wymiennymi i stałymi, które w znaczący sposób poprawią wskaźniki techniczno-eksploatacyjne i przełożą się na realne oszczędności uzyskiwane przez użytkowników.
EN
Results of experimental tests, design work and numerical analyses aimed to optimize the operating costs of buckets used in the Turow Surface Mine. In the presented approach of designing and optimization, results of tests in real conditions of mining are taken into account. Also modern numerical tools support the process of designing such facilities. Results of the presented work are two buckets with quick replaceable and permanent teeth, which significantly improve the technical and operational indicators and enable real savings achieved by the users.
PL
Przedstawiono poszczególne etapy modernizacji koła czerpakowego i czerpaków koparek SchRs 4600. Zaprezentowano kompletne podejście do procesu projektowania uwzględniające charakterystyki dynamiczne (modalne) maszyn o różnych postaciach geometrycznych, rzeczywiste warunki urabiania panujące na odkrywkach i wykorzystujące najnowocześniejsze narzędzia numeryczne do realizacji procesu konstruowania tego typu obiektów. Zaprezentowano koncepcje spełniające kryteria projektowe i wybrane rozwiązania konstrukcyjne nowego koła czerpakowego i czerpaków.
EN
The various stages of the bucket wheel and buckets of the SchRs 4600 excavator modernization are presented in the paper. The complete approach to the design process was taken into account. The following factors were considered in the projects: the dynamic characteristics (modal) of machines with different geometric positions as well as actual excavating conditions present in the open pits. Advanced numerical tools were also used in the process of designing such facilities. New selected concepts that meet the criteria and design solutions a new bucket wheel and buckets were presented.
EN
This analysis considers the problem related to the transport safety improvement by applying specialized energy absorbing elements. The advanced finite element method was used to solve this problem. The obtained results permit to estimate the practical usability of the proposed solution. In previous works of the examination team [1-5] a series of numerical analysis of the car -- road barrier dynamical system, directed to the elaboration of the numerical model methodology of an impact problem with the use of chosen CAE programs, was submitted. In this article experimental results of a Suzuki Swift car impact into a standard road barrier arę presented. Tests were carried out at the Automotive Industry Institute (PIMOT) in Warsaw, with the use of a test sample of the road barrier. Presented results of experimental tests serve to validation of a numerical model of the aforementioned system. For the safety sake the car's speed during the experimental examinations was limited to 50 km/h. Moreover, the vehicle hit perpendicularly a properly modified road barrier's sector. Experimental initial boundary and constructional conditions were modelled in numerical examinations. in which a commonlv available Suzuki Swift car model, http://www.ncac.gwu.edu, was used. Numerical analysis was carried out with the use of LS-DYNA system.
4
Content available Crash tests of a car with modified road barriers
EN
In this article experimental results of a car impact into a modified road barrier are presented. For crash tests a modified protection barrier SP-04, composed of guide poles, type B, and bridge posts IPE140, was chosen. The road barrier modification lies in using additional panels absorbing the impact energy. The protective panels, subjected to examination, consisted of a metal or a composite (laminate, glass-polyester) shield in which the f o amed aluminium or polyurethane foam was a filling. The Suzuki Swift car s were prepared for the crash tests. Tests were carried out at the Automotive Industry Institute (PIMOT) in Warsaw, with the use o f a test sample of the road barrier. For the safety sake the car's speed during the experimental examinations was limited to 50 km/h. Moreover, the vehicle hits perpendicularly in a properly modified road barrier's sector. During the test a registration of acceleration was carried out by the acceleration sensors placed in the car (among others in the centre of gravity and over the rear axle of a car). A crash test course of the system C-G was registered with the use of two cameras for fast shooting (Fantom v12). An image was recorded with the resolution of 1280 x 800 pixels and with frequency of 1000 shots per second. The shot exposure time equalled to 250 microseconds.
PL
W pracy przedstawiono badania doświadczalne, analizę mikroskopową oraz analizę składu chemicznego dwóch par ciernych złożonych z polimerów wzmacnianych włóknami węglowymi oraz stali łożyskowej po tarciu w trzech środowiskach: powietrzu, wodzie oraz oleju. Badania doświadczalne wykonano za pomocą tribotestera T-11, gdzie realizowany jest schemat pary ciernej typu trzpień-tarcza. W pracy podjęto próbę identyfikacji rodzajów zużycia polimerów wzmacnianych włóknem węglowym pracujących w różnych środowiskach. Przedstawiono także, krótką analizę procesów tarcia i zużycia kompozytów w nawiązaniu do binarnego charakteru pracy analizowanych par ciernych.
EN
In the paper results of: experimental researches, microscopic analysis and chemical constitution of two tribological couples consist of: plastic strengthen with carbon fibers and bearing steel, working in three environments: air, water and oil, were presented. The researches were executed using T-11 tribotester machine, where pin-on-disc frictional couple scheme was realized. In the paper, identification of wear type of polymers strengthen with carbon fibers working in different environments, was undertaken. The short analysis of friction and wear phenomenon of composites was presented taking into consideration the binary scheme work of analyzed friction couples.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.